Corpul de control al prim-ministrului a descoperit nereguli la Transelectrica și filiala Smart

Publicat pe Categorii Flux energetic
Prima Pagina Actual Flux energetic Corpul de control al prim-ministrului a descoperit nereguli la Transelectrica și filiala Smart

Corpul de control al prim- ministrului a constatat nereguli la Transelectrica și filiala acesteia – Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport ”Smart” , în urma unei acţiuni de control ce a vizat perioada 1 ianuare 2016 – 31 decembrie 2018.

Nu au fost respectate regulile de guvernanță corporativă.  Cu toate că prin Hotărârea Adunării generale a acţionarilor din 13 aprilie 2017 s-a aprobat declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de supraveghere, cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, respectiv prin selecţia candidaţilor efectuată la nivelul autorităţii tutelare, până la data de 15 mai 2020, respectiv după trei ani, selecţia nu a fost finalizată, evidențiază Corpul de Control.

În perioada 2017–2018, AGA a amânat de 4 ori discutarea punctelor de pe ordinea de zi privind aprobarea profilului CS şi al candidaţilor CS. Având în considerare faptul că, potrivit prevederilor art. 3 lit. c) din Normele metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, cu modificările şi completările ulterioare, declanşarea procedurii de selecţie a membrilor CS a început la data hotărârii AGA, prin depăşirea termenului de 150 de zile prevăzut pentru finalizarea procedurii au fost încălcate dispoziţiile art. 644 alin. (3) din OUG nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se specifică în raport. Ca urmare, începând cu data de 30 mai 2017, până în prezent, printr-o succesiune de hotărâri ale AGA, membrii CS au fost numiţi pentru mandate provizorii de patru luni. Ulterior mandatele unora dintre aceştia au fost prelungite cu o perioadă de două luni, se prezintă în raport.

Sinteza acțiunii de control efectuată la Compania Națională de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. și la Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport ”Smart” – S.A.

http://control.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/08/Sinteza-control-Transelectrica-Smart.pdf

De asemenea, Corpul de control al premierului Orban a fost verificat modul în care s-au respectat prevederile legale cu privire la atribuirea, încheierea şi derularea contractelor la nivelul Transelectrica SA, la constituirea şi realizarea veniturilor, precum şi   la angajarea şi efectuarea cheltuielilor la nivelul Transelectrica.  În raport se mai specifică că societatea nu a finalizat nici până acum o majorare a capitalului social cu valoarea actualizată a terenurilor pentru care obţinuse certificate de atestare a dreptului de proprietate în mod succesiv, încă din anul 2000.

Corpul de control a găsit nereguli şi în contractele încheiate de companie cu filialele sale – Teletrans și Smart.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.