Cu câteva zile înainte de liberalizare, MEEMA schimbă regulile pe piața gazelor. Noi obligații pentru producători și furnizori. OUG, în dezbatere publică. Vezi care sunt noutățile

Publicat pe Categorii Info Legislativ, Petrol si gaze, Semnal
Prima Pagina Info Info Legislativ Cu câteva zile înainte de liberalizare, MEEMA schimbă regulile pe piața gazelor. Noi obligații pentru producători și furnizori. OUG, în dezbatere publică. Vezi care sunt noutățile

Cu câteva zile înainte de liberalizare, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri vine cu noi reguli pe piața gazelor. O Ordonanță de Urgență este în dezbatere publică pe site-ul ministerului.

Potrivit acesteia, producătorii de gaze naturale nu vor mai avea obligația de a încheia, în anul calendaristic în care livrează gazele naturale, contracte pe pieţele centralizate angro, transparent, public şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală de 50% din cantitatea de gaze naturale contractate cu livrare în anul calendaristic respectiv. În calitate de vânzător însă se instituie obligația ca, în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022, producătorii de gaze naturale a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh să oferteze, anual, vânzarea unor cantități de gaze naturale, cu livrare în perioada menționată, în mod transparent, public și nediscriminatoriu, pe piețele centralizate în conformitate cu reglementările emise de ANRE.

Furnizorii de gaze naturale vor avea posibilitatea, pe o piață concurențială, să își gestioneze sursele de gaze naturale (producție internă curentă, înmagazinare, import) necesare pentru acoperirea necesarului de consum al portofoliului de clienți, în condiţii de minimizare a costului resurselor alocate, în scopul consolidării poziției în piață prin oferirea celor mai bune prețuri clienților finali și asigurarea continuității furnizării gazelor naturale.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a publicat, în dezbatere publică, pe site-ul propriu, o Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.

În nota de fundamentare, modificările aduse s-au efectuat avându-se în  vedere că piața  va fi liberalizată complet și că este necesar să se introducă un program de ofertare obligatorie a gazelor naturale, care să cuprindă repartizarea cantităților ofertate pe produse standardizate lunare, trimestriale, semestriale și anuale, astfel încât să fie asigurate condițiile de competiție, transparență și nediscriminare pentru toți potențialii cumpărători.

Iată noile modificări și completări care se aduc Legii energiei electrice şi a gazelor naturale  nr. 123/2012:

– Ministerul de resort va avea două noi atribuții, respectiv: ”elaboreză Planul de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi Planul de urgenţă, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1938/2017” și ”dispune măsuri care nu au la bază mecanismele pieţei destinate asigurării securităţii aprovizionării cu gaze naturale în cazul declarării unei situaţii de criză, nivelul de urgenţă, în calitate de autoritate competentă conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1938/2017”;

– modificare la art. 143: ”a1) să achiziţioneze gazele naturale pe care le furnizează clienţilor casnici, în condiţii de minimizare a costului resurselor alocate, pe baza unor proceduri proprii, elaborate în corelare cu prevederile art. 177, alin. (315), (316) și (317), care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziţie a gazelor naturale şi, în acelaşi timp, tratamentul egal şi nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura de achiziţie a gazelor naturale, în calitate de ofertanţi”;

– modificare la art. 143, alin. (1) lit. f) după cum urmează: furnizorii să înfiinţeze puncte unice de contact, fizice sau virtuale care să asigure clienţilor finali modalități adecvate de informare cu privire la drepturile acestora, la legislaţia în vigoare, la căile de soluţionare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamaţii sau contestaţii, inclusiv informatii privind preturile medii de achizitie a gazelor naturale furnizate, pentru toate categoriile de consumatori. Aceste puncte unice de contact pot face parte din punctele de informare generală a consumatorilor şi oferă clienţilor finali informaţii în mod gratuit”;

– Furnizorul de gaze naturale va avea obligația să înmagazineze gaze naturale la nivelurile necesare pentru asigurarea continuităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor săi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; Totodată, va avea obligația constituirii stocurilor de gaze naturale pentru situații de urgență se va asigura în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1938/2017, act normativ direct aplicabil;

– modificare și completare art. 176 după cum urmează:

”Art. 176 – Situații de criză

(1) Planul de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi Planul de urgenţă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de ministerul de resort.

(2) În cazul apariției unei situații de criză, pe cele trei niveluri prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1938/2017, ministerul de resort, în calitate de autoritate competentă, pune în aplicare măsurile prevăzute în Planul de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi/sau în Planul de urgenţă.

(3) În situaţii de criză, pe perioada nivelului de urgenţă, autoritatea competentă poate dispune inclusiv măsuri care nu au la bază mecanismele pieţei destinate asigurării securităţii aprovizionării cu gaze naturale.

(4) Măsurile menţionate la alin. (2) trebuie să afecteze cât mai puţin buna funcţionare a pieţei interne a Uniunii Europene şi să se rezume strict la remedierea situaţiei de criză care le-a generat.

(5) Ministerul de resort notifică în regim de urgenţă, Comisiei Europene, măsurile de siguranţă adoptate în fiecare caz.

– modificare și completare art 177:

Începând cu data de 1 iulie 2020, toţi participanţii la piaţa de gaze naturale, cu excepția producătorilor a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale pe piaţa angro, într-un an calendaristic, au obligaţia să oferteze anual, în calitate de vânzător, în anul calendaristic în care livrează gazele naturale, contracte pe pieţele centralizate, transparent, public şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE.

 În perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022 producătorii de gaze naturale a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh au obligația să oferteze anual  vânzarea unor cantități de gaze naturale, cu livrare în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022, în mod transparent, public și nediscriminatoriu, pe piețele centralizate în conformitate cu reglementările emise de ANRE.

– pentru perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020 cantitățile de gaze naturale prevăzute la lit. a) reprezintă o cotă procentuală de 40% din volumul de gaze ce urmează a fi comercializat în această perioadă, cu excepția consumului propriu;

– pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2022 cantitățile anuale de gaze naturale prevăzute la lit. a) reprezintă o cotă procentuală de 40 % din producția anuală înregistrată în anul anterior ofertării, cu excepția consumului tehnologic și a consumului propriu;

Reglementările ANRE prevăzute la lit. a) stabilesc un program de ofertare obligatorie, care să cuprindă repartizarea cantităților ofertate pe produse standardizate lunare, trimestriale, semestriale, sezoniere și anuale, astfel încât să fie asigurate condițiile de competiție, transparență și nediscriminare pentru toți potențialii cumpărători.

– Începând cu data de 1 iulie 2020, toţi participanţii la piaţa de gaze naturale, în măsura în care contractează cumpărarea de gaze naturale pe piaţa angro, într-un an calendaristic, au obligația să oferteze anual, în calitate de cumpărător, în anul calendaristic în care achiziţionează gazele naturale, cereri de cumpărare gaze naturale pe pieţele centralizate, transparent, public şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE.

Participanții la piața de gaze naturale care nu îndeplinesc obligațiile de înmagazinare subterană a gazelor naturale, până la sfârșitul ciclului de extracție 2020-2021 riscă amenzi cuprinse între 5% şi 10% din cifra de afaceri anuală.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *