După o inspecție de 2 luni, ANAF cere Romgaz să distribuie dividende suplimentare

Publicat pe Categorii Flux energetic, Petrol si gaze
Prima Pagina Actual Flux energetic După o inspecție de 2 luni, ANAF cere Romgaz să distribuie dividende suplimentare

În perioada 27.11.2019 – 31.01.2020, S.N.G.N. Romgaz  a fost supusă unei inspecții economico-financiare de către inspectorii din cadrul ANAF,  anunță compania într-un raport transmis BVB. Raportul în urma controlului s-a primit de către Romgaz în data de 17.02.2020.

Inspectorii ANAF au verificat dacă s-au respectat prevederile art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018. „Operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat care aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, distribuie şi virează în condiţiile legii, în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare aferente anului 2018, sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat, în cazul regiilor autonome, 35% din sumele repartizate la alte rezerve, în condiţiile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, regăsite în conturile de disponibilităţi băneşti existente în casă şi conturi la bănci precum şi cele aferente investiţiilor pe termen scurt la data de 31 decembrie 2018 şi care la aceeaşi dată nu sunt angajate, prin contracte de achiziţie, pentru a fi utilizate ca surse proprii de finanţare”, potrivit legislației.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 43 din OUG nr. 114/2018, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/25 aprilie 2019, s-a aprobat distribuirea sub formă de dividende a 35% din rezervele existente la 31 decembrie 2018, constituite conform art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 cu modificările ulterioare. În urma verificărilor efectuate, echipa de control a considerat că pentru aplicarea art. 43 din OUG nr. 114/2018, Societatea ar fi trebuit să aplice cota de 35% și rezervelor constituite în anul 2019 prin Hotărârea AGOA nr. 3/2019, deși acestea nu se regăseau în sold la 31 decembrie 2018, precizează Romgaz.

Prin urmare, echipa de inspecţie economico-financiară a emis Raportul de inspecție economico-financiară prin care Societatea trebuie să distribuie dividende suplimentare de 34.852.279 lei, din care 24.284.077 lei se cuvin acţionarului majoritar.  Pentru diferența de 24.284.077 lei datorată și nevirată în termenul legal au fost calculate dobânzi în sumă de 1.053.929 lei şi penalităţi de întârziere în sumă de 526.964 lei, potrivit informării Romgaz.

Conducerea companiei a decis ca Romgaz să ia toate măsurile prevăzute de lege pentru exercitarea căilor de atac, atât pe cale administrativă, cât și pe cale judiciară.Cele două acte administrative fiscale emise de ANAF, respectiv, Raportul de Inspecție economico-financiară și Dispoziția obligatorie, se află în termenul de atac, se specifică în raport.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *