Electrica, la 9 luni: EBITDA a înregistrat o creștere solidă de 13,5%, generată de performanța pe plan operațional a DEER. Chiriță, CEO: Vom prezenta noua strategie a Grupului înainte de sfârșitul acestui an

Publicat pe Categorii Business, Esential, Furnizare / Distributie / Transport, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Electrica, la 9 luni: EBITDA a înregistrat o creștere solidă de 13,5%, generată de performanța pe plan operațional a DEER. Chiriță, CEO: Vom prezenta noua strategie a Grupului înainte de sfârșitul acestui an

Grupul Electrica raportează un profit net de 418,3 milioane de lei pentru primele 9 luni ale anului în curs, în scădere cu 21,6% (sau 115,4 milioane de lei) față de primele nouă luni ale anului 2022.

În primele nouă luni ale anului 2023, EBITDA la nivelul Grupului Electrica a înregistrat o creștere solidă de 13,5%, respectiv 148,8 milioane de lei, ajungând la o valoare de 1.252,9 milioane de lei, comparativ cu valoarea de 1.104,1 milioane de lei realizată în primele nouă luni ale anului trecut, potrivit datelor grupului.

Potrivit Electrica, creșterea EBITDA în primele nouă luni ale lui 2023 a fost generată, în principal, de performanța pe plan operațional a segmentului de distribuție, pe fondul creșterii veniturilor cu 27,4%, (sau 673,9 milioane de lei) la 3.135,6 milioane de lei, de la 2.461,6 milioane de lei înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, ca rezultat al următorilor factori:

•         impact favorabil de aproximativ 348,7 milioane de lei, din majorarea tarifelor de distribuție, în medie cu 20%, comparativ cu primele 9 luni din 2022, efect pozitiv redus de scăderea volumelor de energie electrică distribuită cu aproximativ 6,2%;

•         impact favorabil din evoluția veniturilor recunoscute în conformitate cu IFRIC 12 – veniturile din segmentul de distribuție de energie sunt influențate de recunoașterea investițiilor în rețeaua de distribuție în legătură cu acordurile de concesiune, aceste venituri fiind în creștere în primele 9 luni din 2023 cu 325,5 milioane de lei, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Ca urmare a ordinului ANRE 27/2023, începând cu T2 2023, tarifele de distribuție sunt mai mari cu aproximativ 20% (26,1% în zona Muntenia Nord; 21,5% în zona Transilvania Nord și 10,9% în zona Transilvania Sud), comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, astfel că, implicit, veniturile din distribuția de energie electrică sunt mai mari, cu impact favorabil în performanța operațională pe acest segment. Tarifele aplicabile începand cu 1 aprilie 2023 nu se mai modifică până la 31 decembrie 2023.

Tot în acest interval de 9 luni, volumele de energie distribuită și furnizată au fost mai mici cu 6,2%, respectiv 10% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Profitul operațional a înregistrat o reducere mai mică, de 2,7%, pe fondul scăderii veniturilor operaționale cu 3,2% (în principal ca efect al majorării tarifelor), coroborat cu implementarea MACEE și efortul de a menține costurile sub control.

Cheltuielile cu achiziția de energie electrică au scăzut cu 873,5 milioane de lei (sau 11,3%), la 6.854,0 milioane de lei, față de 7.727,7 milioane de lei în perioada comparativă, în principal datorită scăderii puternice, în medie cu 47,9%, a costurilor privind energia electrică pentru acoperirea CPT pentru segmentul de distribuție, ca rezultat al implementarii MACEE, la care se adaugă impactul nefavorabil din majorarea prețului de achiziție a energiei electrice pe segmentul de furnizare, în medie cu 20%.

Cheltuielile operaționale au fost reduse cu 3,3% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, iar profitul net în primele 9 luni ale acestui an a înregistrat o reducere de 115,4 milioane de lei (21,6%), cauza principală fiind creșterea impactului negativ al rezultatului financiar, de la 103,3 milioane de lei în 2022, la 216,8 milioane de lei în 2023 (o creștere de 110%). Creșterea semnificativă a costurilor cu dobânzile aferente anului 2023, față de anul 2022, reprezinta un efect direct al neîncasării în termenele stabilite de lege a sumelor de la Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, ca urmare a aplicării mecanismului de plafonare a prețurilor pentru energia electrică și gazele naturale, conform legislației aplicabile.

Alexandru Chiriță, Director General Electrica, a declarat: “Obținerea constantă a unor performanțe financiare favorabile, chiar și în contextul schimbărilor rapide din sectorul energetic, subliniază încă o dată capacitatea extraordinară de adaptare și viziunea strategică profundă a echipei noastre. Succesul Grupului Electrica este evidențiat prin creșterea EBITDA cu 13,5%, acesta fiind cel mai convingător semn al abilității noastre de a pune în practică strategii eficiente pentru sporirea rentabilității și optimizarea operațiunilor. Realizările consistente pe care le-am înregistrat începând cu anul 2022, și care continuă în 2023, sunt rezultatul unei adaptări constante, a unei gestionări prudente a riscurilor și a aplicării cu succes a strategiilor noastre de creștere, care se reflectă într-o evoluție pozitivă și durabilă pentru Grupul Electrica.

Înainte de sfârșitul acestui an, vom prezenta noua strategie pe termen mediu și lung a Grupului, care va cuprinde aceeași doză ridicată de reziliență și flexibilitate, axându-se nu doar pe adaptarea domeniilor de activitate principale la mediul complex în care operăm, ci și pe exploatarea surselor regenerabile și pe principiile de sustenabilitate. Astfel, ne dorim să consolidăm poziția noastră de lider pe piață și să obținem rezultate care să corespundă așteptărilor investitorilor noștri.

În raportul Electrica se precizează că la începutul actualei perioade de reglementare (PR4), ANRE a efectuat o corecție negativă totală de închidere a PR3, în valoare de -855 milioane de lei (termeni nominali), respectiv -665 milioane de lei (termeni 2018), din care -341 milioane de lei (termeni 2018) pentru contoarele recunoscute ca investiții în PR2 (2008-2013). Corecția de contoare a fost contestată în instanță de filiala de distribuție din Grupul Electrica, deoarece, în 2013, ANRE a recunoscut contoarele în BAR (Baza Activelor Reglementate) în baza principiului nediscriminării tuturor operatorilor de distribuție, deși nu erau înregistrate ca mijloace fixe. Corecția negativă totală aferentă PR3 a diminuat rentabilitatea reglementată pentru PR4, valoarea în anul 2023 fiind de -93 milioane de lei (termeni nominali).

În ceea ce privește segmentul de furnizare, veniturile din furnizarea de energie electrică și gaze naturale au scazut cu 608,8 milioane de lei (sau 10,2%), la 5.343,8 milioane de lei, de la 5.952,6 milioane de lei în perioada similară a anului trecut, această variație fiind generată, în principal, de efectul net al creșterii cu 5% a prețurilor de vânzare pe piața cu amănuntul și al reducerii cu 10% a cantității de energie furnizată pe piața cu amănuntul.

La 30 septembrie 2023, subvențiile de încasat de pe segmentul de furnizare sunt în valoare aproximativă de 2.264,1 milioane de lei (din care 2.254,3 milioane de lei de la Ministerul Energiei), înregistrând o creștere cu 983,3 milioane de lei (de la 1.280,8 milioane de lei la 31 decembrie 2022). Din totalul de 2.254,3 milioane de lei, suma de 1.198,6 milioane de lei reprezintă cereri neîncasate și depuse la autoritățile statului până la data prezentului comunicat.

De menționat pentru evoluția din punct de vedere al performanței financiare 2023 vs 2022, este faptul că, în perioada primelor 9 luni ale acestui an, CPT capitalizat a fost de aproximativ 66 de milioane de lei față de perioada similară din 2022, când s-a înregistrat o valoare de 780 milioane de lei, Grupul reușind să reducă costurile adiționale privind achiziția de energie electrică pentru CPT pe segmentul de distribuție. Astfel, eliminând CPT capitalizat din profitul operațional, constatăm o îmbunățățire a acestuia de la 99 milioane de lei în 2022, la 367 milioane de lei în 2023, ceea ce are un impact favorabil în performanța Grupului, fapt ce se observă în veniturile operaționale (curente), cât și ulterior, în incasările acestora.

Performanța operațională a fost susținută, pe lângă scăderea costurilor cu CPT, și de reducerea altor costuri operaționale, cât și de obținerea unor venituri mai mari din energia reactivă. De menționat este și faptul că activele intangibile constituite împreună cu veniturile din capitalizarea costurilor cu CPT sunt nemonetare. Aceste venituri se recuperează din punct de vedere monetar (prin facturări și, ulterior, încasări), în prezent și în perioadele următoare, primul an fiind 2023, începând cu 01 aprilie 2023.

Alte informații operaționale:

  • Volumul de energie electrică distribuită – 12,55 TWh în primele nouă luni ale anului 2023, în scădere cu 6,2% față de primele nouă luni din 2022, însă în creștere in T3 2023 cu 3% față de T2 2023. DEER deservește aproximativ 3,9 milioane de utilizatori, pe o arie ce acoperă circa 40% din suprafața României
  • Volumul de energie electrică furnizată pe piața cu amănuntul – 5,7 TWh, redus cu 10% comparativ cu primele nouă luni din 2022, pe fondul tendinței generale de scădere a consumului de energie electrică; Electrica Furnizare furnizează electricitate pentru aproximativ 3,5 milioane de locuri de consum pe piata concurentiala, cat și in regim de serviciu universal și ultima instanta;
  • Cota de piata pe furnizarea de energie electrica – Electrica Furnizare este unul dintre cei mai mari furnizori, cu o cota totala de piata de 16,66% și de 9,98% in regim concurential, conform ultimului raport ANRE disponibil, respectiv cel din iulie 2023;
  • Grupul Electrica urmareste în continuare extinderea portofoliului în domeniul productiei de energie electrica, în special din surse regenerabile, avand la acest moment proiecte in diferite faze de executie cu o capacitate de aproximativ 300 MW;
  • Baza Activelor Reglementate (BAR), in termeni nominali, cu inflatie 13,69% pentru anul 2023, estimata la sfarsitul trimestrului al treilea al anului 2023, este de 6,9 miliarde de lei, fara inflatie fiind în valoare de 6 miliarde de lei, cu mentiunea ca activele din BAR vor fi reevaluate la sfarsitul anului;
  • La finalul primelor 9 luni ale anului 2023, operatorul Distribuție Energie Electrica Romania (DEER), a realizat și pus in functiune investitii (CAPEX PIF) in valoare de 324,9 milioane de lei, reprezentand 42,5% din valoarea programului de puneri in functiune planificat pentru 2023 (i.e. 764,1 milioane de lei, din care 628,4 milioane de lei planul aferent anului 2023 și 135,6 milioane de lei valori reportate aferente anului 2022); s-au realizat 162,4 milioane de lei din planificarea aferenta anului 2023, 95,2 milioane de lei recuperari aferente anului 2022 și 67,2 milioane de lei lucrari suplimentare față de planul anului 2023, provenite din modificari legislative privind racordarea.

Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *