FPPG dezaprobă decizia ANRM: Noul preț de referință contravine Legii petrolului

Publicat pe Categorii Flux energetic, Petrol si gaze
Prima Pagina Actual Flux energetic FPPG dezaprobă decizia ANRM: Noul preț de referință contravine Legii petrolului

După ROPEPCA, Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG) dezaprobă decizia ANRM de stabilire a prețului de referință la gaze naturale calculat în funcţie de preţurile de tranzacţionare de pe hub-ul CEGH din Viena, în baza unui studiu realizat de Universitatea de Petrol Gaze Ploieşti, care nu reflectă realitățile pieței din România.

În condițiile în care România nu exportă gaze naturale și nicio moleculă nu ajunge în hub-ul din Baumgarten, determinarea prețului de referință pe baza indicelui CEGH nu reflectă corect valoarea gazelor naturale extrase în România și în consecință contravine Legii Petrolului nr. 238/2004, care prevede la art. 49 alin. (2), că ”redevența petrolieră se stabilește ca o cotă procentuală din valoarea producției brute extrase. Teoria economică și standardele profesionale aplicabile în România şi pe plan internațional impun determinarea valorii de piață pe baza tranzacțiilor de vânzare-cumpărare referitoare la bunurile respective. Astfel, valoarea gazelor naturale din România este cea obținută prin tranzacțiile realizate de către producători, nu un preț stabilit artificial”, se precizează în comunicatul transmis de FPPG.

România devine astfel un caz izolat pe plan mondial, în care prețul de referință al gazelor naturale este calculat pe baza tranzacțiilor realizate în altă țară în care nu există livrări de gaze naturale extrase în România, semnalează Federația, cu precizarea că “nici măcar în țări europene unde există hub-uri importante de tranzacționare a gazelor naturale (ex. Marea Britanie, Olanda) nu sunt folosiți indicii de prețuri de hub pentru calculul redevențelor /impozitelor specifice, ci sunt luate în considerare prețurile efectiv realizate de producătorii de gaze naturale. La fel se întâmplă și în țările producătoare fără hub-uri (ex. Norvegia, Danemarca). Alternativ în alte ţări europene (ex. Germania, Austria) se calculează un preț de referință pe baza tranzacțiilor efective realizate în țările respective. În plus, folosirea ca reper a prețului Pieței pentru Ziua Următoare („PZU”) nu este relevantă la contractele încheiate pe termen lung care se supun altor termeni și altui mecanism de formare a prețului”.

Potrivit comunicatului, formula actuală folosește indicele CEGH fără deducerea costurilor de transport. Chiar dacă în viitor vor exista livrări de gaze naturale extrase în România la hub-ul Baumgarten, valoarea de valorificare a gazelor naturale realizată de producători va fi preţul CEGH minus costul transportului din România până în Austria. Astfel, producătorii plătesc redevențe raportate la o valoare incorectă, formulă ce vine în contradicție cu practica internaţională şi chiar cu reglementări emise anterior de către ANRM pentru determinarea prețului de referință pentru țiței care luau în considerare costurile de transport (de exemplu, Ordinul 98/1998). Producătorii din România vor ajunge astfel să plătească redevențe raportate la un preț nerealizat, la un preț administrativ fără legătură cu realitățile valorii gazelor tranzacționate pe piața locală.

FPPG respinge ferm afirmațiile ANRM cu privire la absența datelor de la titulari. Toate datele solicitate de ANRM au fost furnizate și în plus producătorii furnizează lunar către ANRE rapoarte cu privire la tranzacțiile de gaze naturale realizate. Aceste rapoarte ar putea furniza informații credibile pentru determinarea valorii gazelor naturale din România, ca medie ponderată. Preţurile realizate pe baza contractelor de vânzarecumpăraresunt și cele admise de autoritatea fiscală pentru determinarea de impozite şi taxe.

FPPG precizează că producătorii au plătit până în prezent redevența la maximul dintre prețul realizat și prețul de referință, Statul încasând astfel contribuția justă în raport cu valoare resurselor exploatate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Producătorii din industria de petrol și gaze sunt printre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat, cu un impact pozitiv semnificativ în economie prin investițiile realizate și prin numărul de locuri de muncă directe și indirecte create și menținute de-a lungul timpului.

Toate aceste puncte de vedere au fost exprimate de întreaga industrie în cadrul consultării publice organizate de ANRM la data de 7 februarie 2018 fără ca Agenția să aibă contra-argumente solide în fața unor principii economice fundamentale.

Federația Patronală Petrol și Gaze rămâne în continuare disponibilă pentru realizarea unui dialog real împreună cu ANRM, alte autorităţi implicate si cu specialiştii în acest domeniu pentru analiza şi modificarea acestei noi metodologii de determinare a preţului de referinţă, astfel încât redevenţele să fie calculate în modcorect în baza valorii realizate de producători din vânzarea gazelor naturale.

Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG) este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală, autonomă, independentă faţă de autorităţile publice, fără caracter politic; este reprezentativă la nivelului sectorului de activitate ”Energie, Petrol și gaze și minerit energetic”. FPPG a susținut constant principiile stabilității, predictibilității și competitivității cadrului legislativ aplicabil domeniul energetic din România, precum și responsabilitatea companiilor din sector în ceea ce privește siguranța, sănătatea și securitatea operațiunilor și a personalului. FPPG este membru fondator al Confederației Patronale Concordia, singura confederație patronală românească afiliată la IOE (International Organization of Employers).


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.