Guvernul trebuie să aprobe de urgență modificări la legea privind eficienţa energetică. Dacă nu se transmit măsurile de transpunere a directivei UE până pe 5 mai, CE poate propune CJUE să aplice sancţiuni pecuniare României

Publicat pe Categorii Eficienta energetica, Esential, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Guvernul trebuie să aprobe de urgență modificări la legea privind eficienţa energetică. Dacă nu se transmit măsurile de transpunere a directivei UE până pe 5 mai, CE poate propune CJUE să aplice sancţiuni pecuniare României
 • Un nou proiect de OUG este publicat, pentru consultare publică, pe site-ul Ministerului Energiei

Guvernul trebuie să aprobe, în procedură de urgență, Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, ce transpune prevederile legislației europene. Un nou proiect de OUG este publicat, pentru consultare publică, pe site-ul Ministerului Energiei.

 “În condițiile menținerii situației actuale și cu atât mai mult ca urmare a efectelor socio-economice negative și a pierderilor de venituri din cauza crizei provocate de pandemia de COVID-19, o mare parte din acest potențial de eficiență energetică și de economisire a energiei rămâne nevalorificat, inclusiv din cauza disfuncționalităților pieței și ale reglementărilor, care împiedică realizarea de investiții și mǎsuri de eficientizare din punctul de vedere al costurilor în domeniul eficienței energetice. Dat fiind potențialul semnificativ de economisire a energiei, este necesar să se promoveze în continuare mǎsuri de eficiență energetică și să se elimine barierele existente, inclusiv în ceea ce privește investițiile”, suusțin reprezentanții Ministerului Energiei.

Obiectivul Uniunii Europene privind eficiența energetică este trecerea de la ținta de 20 % pentru anul 2020  la cel de cel puțin 32,5 % pentru anul 2030. Proiectul de OUG aflat în consultare publică transpune prevederile legislației europene. Aprobarea modificărilor aduse Legii nr. 121/2014 are un caracter de urgență excepțional în condițiile în care termenul limită în vederea transpunerii în legislaţia naţională a prevederilor din actele normative europene a fost depășit. În cazul netransmiterii la termenul agreat de autorităţile române şi CE, respectiv 05 mai 2022 a măsurilor naţionale de transpunere a Directivei (UE) 2018/2002, Comisia poate propune Curţii de Justiţie a Uniunii Europene să aplice sancţiuni pecuniare, respectiv o sumă forfetară şi/sau penalităţi cu titlu cominatoriu pe care România, ca stat membru UE, va trebui să le plătească, atrage atenția Ministerul Energiei.

Proiectul de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică va conduce, potrivit inițiatorului, la îmbunătățirea securității energetice prin reducerea dependenței de importurile de energie din afara Uniunii, la scăderea costurilor cu energia ale gospodăriilor și ale societăților, la atenuarea sărăciei energetice și la creșterea competitivității, a locurilor de muncă și a activității economice la nivelul tuturor sectoarelor economiei, îmbunătățind astfel calitatea vieții cetățenilor.

Contribuția orientativă a României privind eficiența energetică pentru anul 2030 este stabilită în Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1076/04.10.2021 pentru aprobarea Planului national integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030.

Prin intermediul prezentului proiect de act normativ se creează cadrul necesar realizării de noi economii anuale, pentru perioada 2021-2030 și se stabilesc metodele de calcul și monitorizare a cantității obligatorii de economii de energie care trebuie aplicate în vederea atingerii obiectivului național de eficiență energetică.

Prezentăm, în cele ce urmează, o parte dintre noile modificări:

 • se stabilește o nouă modalitate de eșalonare a economiilor anuale pe perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2030;
 • contorizarea vizează consumatorii finali de gaze naturale și, de asemenea, consumatorii finali de încălzire centralizată, răcire centralizată și apă caldă menajeră;
 • contoarele și repartitoarele de costuri pentru energia termică instalate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor moderniza sau se vor înlocui cu dispozitive care pot fi citite de la distanță până la 1 ianuarie 2027, cu excepția cazurilor în care autoritățile competente demonstrează că acest lucru nu este rentabil;
 • se impune obligația de renovare anuală a 3% din suprafaţa totală a clădirilor încălzite şi/sau răcite pentru asigurarea climatului interior, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală;
 • se detaliază modul în care se vor realiza noi economii de energie la consumatorul final, pentru noua perioadǎ de obligații, 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2030;
 • pentru a prelua prevederile nou introduse de Directiva (UE) 2018/2002 referitoare la inițiativa „Finanțare inteligentă pentru clădiri inteligente”, s-a introdus o prevedere care are scopul principal de a facilita investițiile în proiecte de creștere a performanței energetice a clădirilor prin folosirea granturilor europene ca garanție financiară;
 • introducerea obligativității realizării auditului pe întreg conturul de consum energetic, cerință pentru soluționarea cauzei 2018/2253 – acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor privind transpunerea și aplicarea incorectă a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică;
 • utilizatorii finali vor avea posibilitatea să solicite operatorilor de distribuție de gaze naturale, montarea contoarelor inteligente;
 • obligativitatea montării de contoare individuale pentru a măsura consumul de încălzire, de răcire sau de apă caldă menajeră pentru fiecare unitate a clădirii, în cazul imobilelelor de tip condominiu și în clădirile mixte dotate cu o sursă centrală de încălzire sau de răcire sau alimentate de sisteme de încălzire sau de răcire centralizată.

Ministerul Energiei prezintă principalele schimbări preconizate în vederea soluționării cauzei 2018/2253 – acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor privind transpunerea și aplicarea incorectă a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică:

 • se elimină astfel sintagma “a oricărui tip de măsuri” din definiția economiei de energie;
 • se impune obligația de renovare anuală a 3% din suprafaţa totală a clădirilor încălzite şi/sau răcite pentru asigurarea climatului interior, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală;
 • se asigură realizarea auditului pe întregul contur de consum energetic față de realizarea auditului pe un contur de consum energetic stabilit de operatorul economic, care să reprezinte cel puţin 50% din consumul energetic total al operatorului economic;
 • realizarea auditului se face pe întreg conturul de consum energetic;
 • dezvoltarea infrastructurii pentru utilizarea sistemelor de ȋncǎlzire și racire cu caldurǎ reziduală, obligativitate impusă statelor membre de a dezvolta infrastructura necesară cogenerǎrii de ȋnaltǎ eficiențǎ și utilizǎrii sistemelor de ȋncǎlzire și rǎcire cu cǎldurǎ rezidualǎ și surse regenerabile de energie ȋn cazul ȋn care se constatǎ cǎ existǎ un potențial ȋn acest sens ale cǎrui beneficii depǎșesc costurile.

Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.