INTERVIU Mihaela Rodica SUCIU, Director General, DEER: Deși contextul geopolitic și economic nu este cel mai favorabil, vom reuși să finalizăm investițiile asumate pentru 2022, în valoare de aproape 700 milioane de lei

Publicat pe Categorii Esential, Interviuri InvesTenergy, Semnal
Prima Pagina Actual Esential INTERVIU Mihaela Rodica SUCIU, Director General, DEER: Deși contextul geopolitic și economic nu este cel mai favorabil, vom reuși să finalizăm investițiile asumate pentru 2022, în valoare de aproape 700 milioane de lei

Dna Mihaela Rodica Suciu, Director General, DEER este Speaker la Conferința anuală InvesTenergy cu tema “ENERGIA este PUTEREA noastră. Să fim responsabili!“, care va avea loc pe 29 noiembrie. DEER este Partener Oficial al evenimentului anual al publicației InvesTenergy

“Până în anul 2020, inclusiv, costul cu CPT-ul era de circa 30% din total costuri DEER, anul acesta estimăm că va reprezenta circa 70% din total costuri, ca o consecință a evoluției galopante a prețurilor din piața de energie, de unde compania îşi achiziționează energia pentru acoperirea CPT-ului”, ne spune Mihaela Rodica Suciu, Director General, Distribuție Energie Electrică Romania – DEER. “Vestea bună este că intrarea în vigoare a OUG 153/2022, care prevede ca operatorilor de rețea să li se asigure un procent de 75% din necesarul prognozat pentru CPT, diminuat cu cantitățile deja contractate, la prețul de 450 lei/MWh, va avea un impact pozitiv asupra acestor costuri”.

Faptul că DEER își desfășoară activitatea cu anumite limitări ale fluxurilor de numerar necesare finanțării operațiunilor zilnice, este o realitate. Viitoarele finanțări din zona bancară vor relaxa activitatea pentru ultimul trimestru al anului 2022. Noile modificări legislative vor crea premisele unui echilibru a balanței fluxurilor de numerar, începând cu aprobarea noilor tarife de distribuție, programate de la 1 aprilie 2023,  susține Suciu.

Despre rezultate și decizii care au condus la schimbări în activitatea companiei, planuri de viitor, investiții, dar și alte teme interesante, puteți afla din interviul acordat InvesTenergy de Dna Mihaela Rodica Suciu, Director General, Distribuție Energie Electrică Romania – DEER.

Distribuție Energie Electrică Romania S.A., parte a Grupului Electrica, este cel mai important operator național de distribuţie a energiei electrice din România. Acoperă 18 judeţe, reprezentând 40,7% din teritoriul României și oferă servicii pentru peste 3,8 milioane de utilizatori, prin intermediul unei rețele de distribuție de aproximativ 201.082 kilometri. Cum arată, la acest moment, reţeaua de distribuţie a DEER?

Distribuție Energie Electrică Romania este cel mai mare operator de distribuție din România. În mod firesc, rețeaua de distribuție a DEER este extrem de complexă, structurată pe trei niveluri de tensiune: înaltă tensiune (IT), medie tensiune (MT) și joasă tensiune (JT). Dacă defalcăm, nivelul de tensiune la care sunt cele mai multe instalații electrice este de joasă tensiune, într-un procent de 73,11%, în timp ce 23,11% reprezintă instalațiile de medie tensiune și 3,78% instalațiile la înaltă tensiune. În componența sa sunt 439 stații de transformare și 29.538 posturi de transformare. Liniile electrice de înaltă tensiune au o lungime totală de 7.600 km, cele de medie tensiune au o lungime totală de 46.463 km, iar liniile de joasă tensiune și branșamentele totalizează 147.019 km. Ponderea cea mai mare în volumul de instalații o au liniile electrice aeriene (LEA), acestea reprezentând 78,85% din total.

Modernizarea acestor rețele este o prioritate a DEER, având în vedere atât gradul de uzură al acestora, cât și necesitatea continuă de adaptare la nevoile de dezvoltare ale comunităților. Acordăm o importanță deosebitǎ îmbunătăţirii fiabilităţii infrastructurii energetice, realizând în permanenţă lucrări de dezvoltare, retehnologizare şi modernizare a instalaţiilor de distribuţie, pentru a crește calitatea serviciului şi, implicit, pentru  satisfacerea exigenţelor clienţilor din toate comunităţile în care activăm. În anul 2021 au fost retehnologizate trei stații de transformare, 108 posturi de transformare și peste 120 km de linii electrice aeriene.

De asemenea, am acordat o importanță deosebită realizării de instalații noi. Astfel, în anul precedent au fost realizate 107 posturi de transformare, trei puncte de alimentare și peste 300 km de linii electrice aeriene noi.

Cât de mult s-a investit anul trecut și în acest an în rețea? Ce planuri de investiții aveți în continuare? Ați comunicat pentru 2022 că DEER își asumă investiții totale de 689 milioane lei. Vă îndepliniți angajamentul?

Doar în anul 2021 compania a realizat investiții în valoare de 546 milioane de lei. Cele mai importante investiții au vizat îmbunătățirea calității serviciului de distribuție și creșterea eficienței operaționale, prin modernizarea, automatizarea instalațiilor, implementarea tehnologiilor moderne, precum și creșterea eficienței energetice prin reducerea pierderilor în rețelele de distribuţie. Toate aceste ample lucrări aduc numeroase beneficii pentru consumatori: reducerea numărului și duratei întreruperilor în alimentarea cu energie electrică, dezvoltarea capacităților energetice în numeroase zone, ceea ce va permite o dezvoltare sustenabilă a comunităților.

Pentru anul 2022, am demarat și avem în diferite faze de finalizare investiții în valoare de aproape 700 milioane de lei. Acest program extrem de ambițios a fost însă afectat de criza economică mondială, deoarece au existat temporizări în execuția lucrărilor de investiții datorate solicitărilor de ajustări ale prețurilor în baza OUG 47/2022 și a dificultăților financiare, ceea ce a condus la decalarea termenelor de execuție. Depunem eforturi susținute și suntem siguri că în anul 2022 vom reuși să realizăm programul de investiții asumat.

Dezvoltarea rețelelor de distribuție, continuarea modernizării infrastructurii de rețea, accelerarea digitalizării, dezvoltarea de canale alternative pentru interacțiunile cu utilizatorii, sunt priorități cărora toți specialiștii din companie le acordă o importanță deosebită.

Stație Valea Larga

Ați anunțat că DEER implementează un Sistem de Măsurare Inteligent a energiei electrice. În ce stadiu sunteți și ce presupune acest sistem. Care sunt avantajele…

Preocupările privind realizarea unui Sistem de Măsurare Inteligentă a energiei electrice sunt mai vechi, primii pași în această direcție fiind parcurși încă de acum 10 ani. Beneficiind de oportunitățile oferite de Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, compania a încheiat contracte de finanțare din fonduri europene, cu o valoare totală de aproape 50 milioane de euro. Proiectele de mare complexitate se desfășoară simultan în toate cele trei zone operaționale în care DEER își desfășoară activitatea, respectiv Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord.

Proiectele la care facem referire sunt: „Soluții măsurare inteligentă regiunea centru – orașele Codlea și Ghimbav”, „Implementarea unui sistem de distribuție inteligentă a energiei electrice într-o zonă omogenă din cartierul Rogerius, județul Bihor”, „Implementarea unui sistem de distribuție inteligentă a energiei electrice într-o zonă omogenă din Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș”, „Realizarea unui sistem de distribuție inteligentă într-o zonă omogenă de consumatori de energie electrică din cartierele Țiglina 1, 2 și Micro (Țiglina 3), Micro 17 (Țiglina 4), din Municipiul Galați, județul Galați”. Prin aceste investiții, se urmărește reducerea consumului de energie electrică la nivelul locuințelor, pentru un număr de peste 43.000 de consumatori, din toate zonele menționate. Astfel, se vor realiza zone omogene de contorizare inteligentă, combinate cu lucrări de modernizare a rețelei de distribuție de care aparțin, cu integrare în Sisteme avansate de Management al Datelor de Măsură, respectiv Management al Activelor.

În termeni tehnici, prin implementarea acestor proiecte se urmărește atingerea unor obiective generale care conduc la îmbunătățirea proceselor și procedurilor de gestiune a activelor, pe componentele esențiale de asigurare a mentenanței, respectiv investiții, cu efect direct asupra indicatorilor de performanță, precum și reducerea pierderilor, atât de natură tehnică, cât și comercială. Totodată, un alt avantaj al Sistemului de Măsurare Inteligentă constă în asigurarea monitorizării alimentării cu energie electrică la nivelul consumatorului, precum și oferirea posibilității de tarifare diferențiată și atragerea consumatorului într-o strategie de educare pentru reducerea consumului de energie electrică.

Pentru Sistemele de Măsurare Inteligentă, în prezent compania are în derulare două proceduri de achiziție, ambele aflate în etapa de analiză documente: prima vizează achiziționarea unui număr de 70.000 de contoare inteligente, compusă din 50.000 de bucăti destinate consumatorilor, iar 20.000 de bucăți destinate prosumatorilor, și o a doua care vizează achiziția unui număr de 150.000 de contoare monofazate de energie electrică activă.

Dezvoltarea contorizării inteligente este esențială pentru monitorizarea cu acuratețe a datelor provenite de la consumatori și procesarea acestora. Aceste proiecte sunt o verigă esențială care, împreună cu eficientizarea investițiilor și digitalizarea proceselor operaționale, vor conduce la o calitate ridicată a energiei distribuite consumatorilor din zona noastră.

Sunteţi mulţumită de modul în care s-au făcut investiţiile în cadrul DEER? Unde întâmpinaţi cele mai mari probleme, care sunt zonele afectate şi care este natura problemelor?

Trebuie să precizez că în contextul ultimilor ani, generat de pandemie, de războiul din vecinătate, de criza energetică și inflație, există un deficit de cash-flow care ne afectează și pe noi, îngreunând derularea investițiilor.

Toate aceste elemente au condus la sincope în furnizarea de echipamente, în mod special pentru achiziția de Sisteme de Măsurare Inteligentă, criza semiconductoarelor afectând și industria producătoare de contoare inteligente.

De asemenea, modificarea legislativă, în speță a OUG 47/2022, privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/ sectoriale/ de concesiune/ acordurilor-cadru,  a determinat întârzieri în execuție și anulări de proceduri de achiziții, din lipsa unor ofertanți.

Creșterea numărului prosumatorilor, apariția unor noi participanți la piața de energie, agregatori, comunități de energie etc. au fost provocări cărora a trebuit să le răspundem cu celeritate, adaptându-ne continuu la noile realități. Astfel, în această etapă, schimbarea rolului Operatorilor de Distribuție în Operatori de Sistem reprezintă cel mai important element al tranziției energetice în aria de distribuție.

Deși contextul geopolitic și economic nu este cel mai favorabil pentru realizarea de investiții, eforturile noastre se concentrează pe realizarea programelor stabilite în această direcție.

Pe segmentul de distribuție, grupul Electrica a raportat, pentru primul semestru, o pierdere netă de 393 milioane lei. În comunicatul de presă al grupului, cu rezultatele la 9 luni, pe Distribuție s-a înregistrat un profit net de 314 milioane lei. Cum ați reușit într-un interval scurt să scăpați de pierderi și să faceți profit?

În primul semestru al anului, costurile operatorilor de distribuție nu au fost acoperite de veniturile din tarifele de distribuție, ca urmare a creșterii exponențiale a prețului energiei electrice pe care operatorii o achiziționează din piață pentru consumul propriu tehnologic (CPT) al rețelelor de distribuție. În cazul DEER, prin reglementările tarifare s-a asigurat recuperarea unui preț de aproximativ 400 lei/MWh, în condițiile în care prețurile din piață au depăsit 2500 lei/MWh, în anumite zile.

În aceste condiții, finanțarea capitalului de lucru a devenit o prioritate importantă pentru companie, premisa pentru continuarea activității operaționale și a finanțării planului de investiții pentru anul 2022. Intervenția prin mecanismul de capitalizare a costului aferent consumului propriu tehnologic, realizată prin OUG 27/2022, OUG 119/2022 și OUG 153/2022, a generat premisele pozitivării rezultatului contabil la finele anului 2022.

Aprobarea OUG 153 /2022, prin plafonarea prețului de achiziție pentru 75% din energia electrică, necesară acoperirii CPT, la 450 lei/MWh  este una dintre măsurile legislative, care, alături de celelalte măsuri, creează premisele unui cadru de reglementare  optim pentru asigurarea finanțării și realizării planului de investiții preconizat, precum și o stabilizare a situației economice, în general.

Întâmpinați în continuare dificultăți în ce privește achiziția energiei pentru acoperirea consumului propriu?

Până în anul 2020, inclusiv, costul cu CPT-ul era de circa 30% din total costuri DEER, anul acesta estimăm că va reprezenta circa 70% din total costuri, ca o consecință a evoluției galopante a prețurilor din piața de energie, de unde DEER îşi achiziționează energia pentru acoperirea CPT-ului. În luna martie 2022 a fost adoptată OUG 27, prin care operatorii de rețea aveau posibilitatea să achiziționeze energie electrică pentru acoperirea consumului propriu la un preț de 450 lei/MWh, prețul recunoscut ex-ante de către ANRE în tarifele de distribuție aferente anului 2022. Însă, producătorii preferă să plătească un impozit de 80% aferent venitului suplimentar realizat prin vânzarea la un preț mai mare de 450 lei/MWh.

Constant, în această perioadă, lichiditatea pieței forward (PCCB, OTC) a fost extrem de mică, puținele oferte de vânzare având prețuri care ajung până la 3.740 lei/MWh pentru energia livrată în trimestrul patru, din 2022 şi chiar 4.100 lei/MWh pentru energia livrată în trimestrul întâi, din 2023.

De asemenea, lipsa tranzacțiilor din piețele forward a făcut să crească volumul energiei tranzacționate în piața spot (PZU), în care s-a tranzacționat mai mult de 50% din necesarul de energie din trimestrul trei, din 2022 şi la prețuri medii de circa 2.400-2.500 lei/MWh. Facem precizarea că PZU este teoretic o piață de reglaj, care nu ar trebui să depăşească 10% din volumul energiei de tranzacționat.

Dar, intrarea în vigoare a OUG 153/2022,  care prevede ca  operatorilor de rețea să li se asigure un procent de 75% din necesarul prognozat pentru CPT, diminuat cu cantitățile deja contractate, la prețul de 450 lei/MWh, va avea un impact pozitiv asupra acestor costuri. Asigurarea unui procent de 75% din necesarul de energie pentru CPT la un preț  deja cunoscut reduce riscul unor costuri suplimentare  semnificative.

Stimată Doamnă Mihaela Rodica Suciu, ați preluat conducerea DEER din aprilie 2022. Este o perioadă delicată, cu multe provocări. Este Distribuţie Energie Electrică România în pericol de a intra în insolvență?

În prezent, ne aflăm într-un moment important, în care Operatorii de Distribuție se confruntă cu o problemă majoră, generată de un context de piață în afara controlului și atribuțiilor fundamentale ale activității de distribuție, generat de creșterea fără precedent a prețurilor la energia electrică pe care o achiziționăm pentru Consumul Propriu Tehnologic (CPT). Acest lucru a făcut ca rezultatele financiare ale companiei, pentru anul 2021 și pentru semestrul 1 din anul 2022 să nu fie cele scontate.

Finanțarea este extrem de greu de realizat, deoarece băncile şi-au limitat expunerea pe sectorul de energie. Faptul că societatea își desfășoară activitatea cu anumite limitări ale fluxurilor de numerar necesare finanțării operațiunilor zilnice este o realitate. Viitoarele finanțări din zona bancară vor relaxa activitatea pentru ultimul trimestru al anului 2022. Noile modificări legislative vor crea premisele unui echilibru al balanței fluxurilor de numerar, începând cu aprobarea noilor tarife de distribuție, programate de la 1 aprilie 2023.

Cât de importante sunt investițiile în contoarele inteligente pentru DEER? Vă îndepliniți obiectivele? Pot fi făcute acestea în paralel cu lucrările de mententanță?

Implementarea rețelelor inteligente și promovarea contorizării inteligente reprezintă două dintre obiectivele strategice ale companiei. Compania funcționează într-un domeniu reglementat, iar lucrările de contorizare inteligentă parcurg, începând din anul 2019, un calendar asumat, pentru a cărui realizare depunem eforturi susținute.

Menționez însă o realitate cu care ne confruntăm: în contractele de livrare echipamente de contorizare inteligentă pentru anul 2022 înregistrăm întârzieri foarte mari, producătorii resimțind acut efectele războiului din Ucraina, ale crizei mondiale de chipset-uri necesare fabricării acestor contoare, respectiv ale inflației galopante. Tot acest lanț de întârzieri pune în pericol obiectivele asumate de către DEER în ceea ce priveşte calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă, calendar aprobat de către ANRE. Pentru limitarea efectelor întârzierii livrării echipamentelor de contorizare inteligentă din contractele existente, identificăm și dezvoltăm permanent soluții de backup, care să ne permită ca începând de anul viitor să recuperăm aceste întârzieri, care se produc independent de voința noastră și în afara ariei de intervenție și control a companiei.

În ceea ce privește lucrările de mentenanță, acestea se desfășoară în paralel cu cele de investiții, din acest punct de vedere nu estimăm apariția unor probleme deosebite.

Ați demarat proiecte de investiții pe platforma PNNR?

Compania a demarat 9 proiecte pe platforma PNRR, proiecte foarte importante și a căror implementare este o prioritate pentru noi:

1. Stația electrică de transformare din comuna Aghireșu, județul Cluj;

2. Stația electrică de transformare Baia Mare 2, județul Maramureș;

3. Stația electrică de transformare 110/20/6 kV Bartolomeu, municipiul Brașov;

4. Stația electrică de transformare SNG din municipiul Galați;

5. Sediul Distribuție Energie Electrică Romania S.A., situat în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj;

6. Stația electrică de transformare Târnăveni din județul Mureș;

7. Stația electrică de transformare Voivozi din județul Bihor;

8. Stația electrică de transformare 110/20/6 kV Zizin, din municipiul Brașov;

9. Stația electrică de transformare Buzău Nord, din localitatea Buzău.

Implementarea acestor proiecte va asigura acoperirea cheltuilelilor de regie și CPT, contribuind, de asemenea, la reducerea emisiilor de CO2 și alinierea la politicile europene de sustenabilitate.

Plângerile clienților – care sunt cele mai frecvente plângeri și cât de multe dintre ele puteți rezolva? Aveți cei mai mulți utilizatori din România, cum reușiți să le îndepliniți cerințele?

Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) este cel mai mare distribuitor de energie electrică din România, cu peste 3,8 milioane de utilizatori, din 18 județe ale țării. Desigur, provocările pentru creșterea continuă a nivelului de satisfacție al consumatorilor sunt foarte mari. Sesizările și reclamațiile pe care le primim se referă, în principal, la întreruperile în alimentarea cu energie electrică cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile (care se întâmplă, independent de voinţa Operatorului de Distribuţie), la probleme ale contorului (index, contor blocat sau consumul înregistrat).

Condițiile meteorologice deosebite (furtuni, ninsori abundente, chiciură, viscol etc.) au generat mereu numeroase evenimente în rețelele de distribuție a energiei electrice, ceea ce a condus la un număr semnificativ de sesizări din partea consumatorilor.

Acum, la apropierea iernii, trebuie să vă mărturisesc faptul că nu de puține ori echipele noastre au acționat pentru realimentarea unor consumatori izolați, afectați de condiții meteorologice extreme. Eforturile depuse de către colegii mei, care s-au deplasat în zone foarte greu accesibile, cu copaci căzuți și strat mare de zăpadă, înfruntând ninsoarea viscolită și temperaturi foarte scăzute, sunt o expresie a devotamentului și profesionalismului specialiștilor noștri.

Tratarea acestor sesizări sau reclamații, pe care reușim să le rezolvăm în procent de peste 99%, a reprezentat întotdeauna o prioritate și este, deopotrivă, o oportunitate pentru identificarea în timp real a unor probleme ce pot apărea în instalațiile DEER, probleme ce necesită implementarea de urgență a unor măsuri preventiv-corective.

Pentru a gestiona într-un mod cât mai eficient relația cu utilizatorii, DEER a dezvoltat diferite canale și instrumente de comunicare și informare. Am fost mereu preocupați de identificarea și punerea la dispoziția consumatorilor a unor mijloace cât mai eficiente de comunicare. În acest sens, am implementat și dezvoltat un serviciu de Call Center modern, disponibil 24/7, pentru anunțarea întreruperilor în alimentarea cu energie electrică. Clienții au la dispoziție atât un număr scurt (prefix judet+929), cât și TELVERDE: 0800.400.929 (județele Cluj, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud și Sălaj); 0800.500.929 (județele Brașov, Alba, Sibiu, Harghita, Covasna și Mureș); 0800.500.205 (județele Prahova, Galați, Brăila, Buzău, Dâmbovița și Vrancea).

De asemenea, dezvoltăm și modernizăm permanent un portal care le asigură consumatorilor (casnici, noncasnici, producători și prosumatori), precum și furnizorilor de energie electrică ai acestora, accesul la datele proprii de măsurare:https://www.distributie-energie.ro/distributie/date-de-masurare/

Dispunem de o platformă online pentru transmiterea indexului, în vederea regularizării consumului de energie, disponibilă pe site-ul companiei.

Punem la dispoziția consumatorilor toate informațiile necesare pentru a se racorda la rețeaua electrică: https://www.distributie-energie.ro/racordare-la-retea/ghid-racordare-la-retea/, precum și o platformă online pentru racordarea la rețea și obținere avize de amplasament:http://www.distributie-energie.ro

Pe site se regăsesc toate informațiile referitoare la etapele necesare pentru a deveni prosumator, având în vedere că numărul unor astfel de solicitări este în continuă creștere.

Nu în ultimul rând, punem la dispoziția clienților formulare online pentru transmiterea sesizărilor și reclamațiilor sau pentru sesizarea unor suspiciuni de sustragere de energie electrică.

Vă mulțumesc.      


Publicat de

Cristina Trefaș

Director Editorial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *