La Nuclearelectrica, politică de toleranță zero față de activități neetice, netransparente și abuzive. A fost adoptat Codul de etică și conduită în afaceri, aplicabil conducerii, angajaților și partenerilor de afaceri

Publicat pe Categorii Business, Esential, Semnal
Prima Pagina Actual Esential La Nuclearelectrica, politică de toleranță zero față de activități neetice, netransparente și abuzive. A fost adoptat Codul de etică și conduită în afaceri, aplicabil conducerii, angajaților și partenerilor de afaceri

SNN se angajează într-o politică de toleranță zero față de activități neetice, netransparente și abuzive și mai mult decât atât, construiește o cultură internă bazată pe principii de integritate, respect reciproc, responsabilitate, inovație și colaborare pe care dorește să le transmită și partenerilor de afaceri, declară Cosmin Ghiță, Director General al companiei.

Producătorul de energie Nuclearelectrica anunță adoptarea de către companie a Codului de etică și conduită în afaceri, aplicabil atât conducerii și angajaților SNN, cât și partenerilor de afaceri, contractorilor și consultanților.

”Codul este întocmit in conformitate cu cele mai recente standarde de business și guvernanță și reflectă principiile fundamentale care coordonează activitatea personalului în relațiile interne și externe și în colaborarea cu diferiți stakeholderi, în scopul păstrării integrității, transparenței, eticii în afaceri, profesionalismului în toate ariile și domeniile de activitate, responsabilității pentru actul de conducere și pentru deciziile luate la nivel individual și de echipă. Codul trasează o serie de așteptări și comportamente dezirabile în raport cu obiectivele și strategia companiei, SNN considerând de o importanță deosebită alinierea capabilităților și a competentelor individuale ale fiecărui angajat și partener de afaceri în scopul obținerii rezultatelor scontate și a sustenabilității acestora în timp”, se precizează într-un comunicat al companiei transmis Bursei de Valori București.

O componentă esențială a Codului o reprezintă cultura de securitate nucleară, domeniu în care SNN implementează deja principiile de securitate nucleară ale World Association of Nuclear Operators (WANO) cu rezultate vizibile în operare, mententanță și management, rezultate evaluate ca fiind printre cele mai performante din lume de către misiunile internaționale de evaluare.

SNN își coordonează activitatea conform principiilor de securitate nucleare ale World Association of Nuclear Operators, respectiv:

  1. Responsabilitate personală pentru securitatea nucleară
  2. Atitudine interogativă
  3. Comunicarea problemelor de securitate
  4. Liderii sunt responsabili pentru promovarea securității nucleare
  5. Luarea deciziilor, acordând prioritate securității nucleare
  6. Climat de munca principial: respect, încredere și asumarea responsabilități
  7. Învățare permanentă
  8. Identificarea și rezolvarea problemelor
  9. Mediu deschis care încurajează ridicarea problemelor
  10. Respectarea proceselor de lucru și a procedurilor aprobate.

Componenta de securitate nucleară este completată în Codul de etică și conduită în afaceri de o serie de alte principii privind diversitatea, nediscriminarea, obiectivitatea și transparența, integritatea, practicile de afaceri adecvate și antifrauda, protecția informațiilor și a datelor cu caracter personal, evitarea conflictului de interese, implementarea măsurilor din strategia națională anticorupție și implicarea în sprijinirea comunității locale prin acțiuni de responsabilitate social corporatistă, se menționează în comunicat.

“Profesionalismul, integritatea, etica în afaceri și, nu în ultimul rând, specific domeniului nuclear, cultura de securitate nucleară, reprezintă cerințe categorice pentru un climat de afaceri sănătos capabil să conducă la menționerea rezultatelor și la fidelizarea angajaților. SNN se angajează într-o politică de toleranță 0 față de activități neetice, netransparente și abuzive și mai mult decât atât, construiește o cultură internă bazată pe principii de integritate, respect reciproc, responsabilitate, inovație și colaborare pe care dorește să le transmită și partenerilor de afaceri. În domeniul nuclear dar și în orice alt domeniu de afaceri, aderarea managementului și a angajaților la principii clar enunțate, care nu permit confuzii și interpretări, aliniate cu obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale companiei reprezintă atât un mod de a gestiona eficient riscurile și contingentele interne și externe, cât și o garanție a rezultatelor. SNN a deschis inclusiv o serie de canale și mijloace de raportare a neconformităților, atât pentru angajați cât și pentru persoane din afara companiei, care pot fi găsite în prezentul ghid și pe site-ul companiei. Problemele semnalate sunt tratate cu maximă serioziatate de către SNN astfel încât procesele și activitatea companiei să se desfășoare în condiții de transparență și integritate față de toți stakeholderii companiei”, afirmă Cosmin Ghiță, Director General.

Codul de etică și conduită în afaceri poate fi accesat pe site-ul companiei în secțiunea Relații cu Investitorii/Guvernanta Corporativa/Regulamente precum și pe aplicația pentru mobil Access SNN.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.