MEEMA: Situația financiară a peste 1500 de firme va fi deblocată printr-un sistem de compensare a creanțelor

Publicat pe Categorii Flux energetic
Prima Pagina Actual Flux energetic MEEMA: Situația financiară a peste 1500 de firme va fi deblocată printr-un sistem de compensare a creanțelor

Situația financiară a mii de firme va fi deblocată printr-un sistem de compensare a creanțelor. Virgil Popescu, Minstrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,  a declarat: Am pus la punct un sistem de compensare a creanțelor care va debloca situația financiară a mii de firme și va permite eliberarea fluxurilor de cash în economia reală.

În prezent, din cele 1785 de companii cu capital de stat integral/ majoritar/ minoritar, inclusiv a companiilor din subordinea consiliilor județene, a consiliilor locale ale municipiilor, orașelor și comunelor și din subordinea Consiliului General al Municipiului București și a consiliilor sectoarelor municipiului București, înregistrate în evidențele ANAF la finele trimestrului I 2020, un număr de 1520 de companii pot realiza operațiuni de compensare în Sistemul Informatic de Compensare.

Pentru a veni în sprijinul mediului de afaceri, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului și de Afaceri și Ministerul Finanțelor Publice au promovat în ședința de astăzi un Memorandum prin care se permite realizarea și eficientizarea mecanismului de efectuare a compensărilor datoriilor între organele fiscale și/sau unitățile administrativ teritoriale și operatorii economici cu capital de stat integral/ majoritar/ minoritar, inclusiv a companiilor din subordinea consiliilor județene, a consiliilor locale ale municipiilor, orașelor și comunelor și din subordinea Consiliului General al Municipiului București și a consiliilor sectoarelor municipiului București.

Compensarea ca formă de stingere a datoriilor, nemonetară, este o soluție la îndemâna societăților comerciale pentru care recuperarea creanțelor a devenit, în contextul economic generat de pandemia COVID-19, o prioritate maxima, se precizează în comunicatul MEEMA. Activitățile de compensare se pot realiza de la distanță, online, transparent, folosind semnătura electronică, iar sistemul de compensare datorii și creanțe poate fi accesat în timp real de către orice utilizator, indiferent de locul unde își desfășoară activitatea.

„Am propus adoptarea Memorandumului pentru dezvoltarea Sistemului de Compensare Datorii și Creanțe ale Persoanelor Juridice prin Sistemul Informatic de Compensare (SIC) pentru a veni în ajutorul mediului de afaceri care are nevoie de capital, fie pentru a derula activități economice curente, fie pentru investiții. Este una dintre cele mai liberale măsuri adoptate de către Guvernul României de la 1989 încoace și va avea un efect economic aproape instantaneu, permițând deblocarea fluxurilor în economia reală. Procesul este unul simplu, digitalizat și transparent. Este o dovadă în plus a angajamentului pe care l-am luat, atunci când am devenit ministru, de a sprijini economia României și de ajuta antreprenorii români să se poată dezvolta prin ei înșiși”, a declarat Virgil Popescu ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

În SIC, pentru perioada 8 ianuarie – 29 mai 2020  rezultatele activității de compensare sunt următoarele:

         2022 de solicitări de acces în sistemul informatic de compensare din care 1489 au deschis contul de utilizator,

         2092 companii declarate din care 1657 companii desfășoară operațiuni de compensare,

         1699 compensări finalizate la care se adaugă 26 compensări în curs de finalizare în luna mai,

         2.464.765.563 lei valoarea totală a facturilor stinse nemonetar, pe baza ordinului de compensare,

         4200 total participări în circuitele de compensare realizate,

         2,47 media numărului de agenți dintr-un circuit de compensare ,

         14 este numărul maxim de agenți economici înregistrat într-un circuit de compensare.

         numărul companiilor înscrise în sistemul informatic de compensare pe trim. I a fost de 1017 companii din care 77 sunt societăți cu capital de stat, ponderea lor fiind de 7,57%,

         valoarea totală a compensărilor pe trim. I a fost de 1.489 mil lei,

         valoarea compensărilor pe primul trimestru, realizate de companiile cu capital de stat a fost de 737 mil lei, reprezentând 49% din total valoare compensată.

Memorandumul adoptat astăzi de către Guvernul României, la inițiativa Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Ministerului Finanțelor Publice, permite extinderea sferei de cuprindere a operațiunii de compensare prin includerea și a altor categorii de datorii, precum:

  • Extinderea mecanismului de efectuare a stingerilor din sumele alocate de la bugetul de stat pentru achitarea obligațiilor fiscal/bugetare restante, reglementat periodic prin legea bugetului de stat. Astfel, se propune analizarea extinderii mecanismului de efectuare a stingerilor din sumele alocate de la bugetul de stat pentru achitarea obligațiilor fiscal/bugetare restante, prin introducerea în acest mecanism a mai multor operatori economici, precum și alocarea sumelor de la bugetul de stat în circuitul de stingere printr-un act normativ cu aplicare permanentă.
  • Includerea în cadrul sistemului de compensare a cesiunilor de creanțe, în vederea sprijinirii operatorilor economici aflați în dificultate. Astfel se poate lărgi cadrul sistemului de compensare prin includerea creanțelor ce fac obiectul contractelor de cesiune.
  • Eficientizarea mecanismului de garantare a creditului comercial, prin crearea unui instrument de verificare a eligibilității operatorilor economici aflați în dificultate, prin condiționarea utilizării de către aceștia a  Sistemul Informatic de Compensare în vederea reducerii arieratelor.
  • Sistemul de compensare datorii și creanțe, SIC a fost creat în anul 1999 ca o necesitate determinată de valoarea uriașă a arieratelor nerambursate la scadență ale agenților economici, fapt ce a determinat blocajul financiar din economia românească în acea perioadă. La nivel macroeconomic, beneficiile obținute prin crearea SIC sunt: diminuarea blocajului financiar din economia românească prin reducerea arieratelor, prevenirea intrării în incapacitate de plată la nivelul persoanelor juridice, combaterea întârzierii la plată a facturilor și reducerea evaziunii fiscale.

Potrivit datelor MEEEMA, rezultatele celor 20 de ani de funcționare neîntreruptă a SIC se traduc în numărul de operațiuni de compensare finalizate și volumul de arierate diminuate prin compensare. Mai precis, circa 66 miliarde de euro arierate au fost diminuate prin compensare în acest interval de timp.  Aceste rezultate se datorează activității Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie – Sucursala București, instituție aflată în subordinea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri care gestionează administrarea la nivel național a sistemului de compensare datorii și creanțe ale contribuabililor, persoane juridice cu sediul în România. Rezultatele s-au obținut pe baza raportării lunare a facturilor de către persoanele juridice de drept privat și cu capital de stat, raportare pe baza căreia, SIC a identificat soluțiile de compensare cu mai mult de 2 agenți economici în componență.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *