Ministerul Energiei anunță: Noua strategie a Uniunii Europene privind angajamentul internațional în domeniul energiei – în consultare publică până pe 31 ianuarie

Publicat pe Categorii Esential, Flux energetic, Opinii / Analize, Semnal, Stiri externe
Prima Pagina Actual Esential Ministerul Energiei anunță: Noua strategie a Uniunii Europene privind angajamentul internațional în domeniul energiei – în consultare publică până pe 31 ianuarie

O nouă strategie a Uniunii Europene privind angajamentul internațional în domeniul energiei va fi adoptată în prima jumătate a anului 2022, conform  invitației Consiliul European adresată Comisiei Europene și Înalt Reprezentantului UE pentru afaceri externe și politica de securitate, din data de 25 ianuarie 2021.

Proiectul noii strategii este supus consultării publice. Potrivit unui anunț al Ministerului Energei a fost inițiată consultarea publică care vizează noua strategie europeană privind angajamentul internațional în domeniul energiei. Ministerul Energiei invită toate părțile interesate să transmită propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare până la data de 31.01.2022.

Uniunea Europeană, în calitate de semnatar al Acordului de la Paris privind schimbările climatice, s-a angajat ferm să contribuie la limitarea creșterii temperaturii medii globale. În vederea îndeplinirii acestui angajament, UE a elaborat Pactul ecologic european, care vizează transformarea Europei într-un prim continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. În acest sens, Uniunea a aprobat o legislație europeană în domeniul climei (European Climate Law), pentru a converti aceste angajamente politice într-o obligație legală. De asemenea, aceasta include obiectivul la nivel european de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu caracter obligatoriu și mai ambițios, de 55% până în 2030.

Contextul energetic global a suferit schimbări majore în ultimul deceniu, conturate de dinamica cererii și a ofertei pe piețele globale, inovațiile în domeniul energiei ecologice, precum și noile obiective și ambiții globale în materie de combatere a schimbărilor climatice. Acestea sunt doar câteva exemple care indică necesitatea unei revizuiri a politicii externe a Uniunii Europene în domeniul energiei, precizează Ministerul Energiei.

În acest sens, Comisia Europeană a prezentat noua strategie europeană privind angajamentul internațional în domeniul energiei, care va explora noi oportunități de implementare a unui sistem energetic nepoluant, promovare a eficienței energetice și a tehnologiilor sigure și durabile, precum și asigurare a unei tranziții juste și echitabile.

Astfel, strategia reflectă importanța crescândă a dimensiunii internaționale a politicilor europene în domeniul energiei și al climei, ca rezultat al eforturilor UE de a accelera progresul global în materie de decarbonizare a sistemelor energetice.

Proiectul strategiei – principalele obiective, măsuri și acțiuni

Tranziția energetică va îndrepta Uniunea Europeană, în mod treptat, către o producție de energie din surse regenerabile, mai locală, în defavoarea importurilor de combustibili fosili. În egală măsură, UE va valorifica poziția sa curentă de exportator de soluții energetice ecologice, fapt care va conduce la noi oportunități de export pentru industria europeană de tehnologie ecologică, precum și o creștere economică sustenabilă și noi locuri de muncă.

Obiective

Astfel, noua strategie a Uniunii Europene privind angajamentul internațional în domeniul energiei ar trebui să îndeplinească următoarele obiective:

1. Accelerarea tranziției energetice globale, asigurând securitatea aprovizionării și reziliența, accesibilitatea energiei în materie de costuri, protecția mediului înconjurător și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și, în special, combaterea sărăciei energetice;

2. Sprijinirea punerii în aplicare a prevederilor Pactului ecologic european la nivelul UE, asigurând, în același timp, menținerea securității în aprovizionarea cu energie (facilitarea importurilor de energie cu emisii reduse de dioxid de carbon și asigurarea accesului la materiile prime și tehnologiile esențiale, necesare tranziției energetice; asigurarea unor lanțuri de aprovizionare reziliente; îmbunătățirea securității cibernetice; protecția și adaptarea infrastructurii, cu precădere a celei esențiale);

3. Promovarea comerțului internațional, a concurenței și a piețelor lichide și funcționale, în vederea asigurării accesibilității energiei cu emisii reduse de dioxid de carbon, prin creșterea eficienței energetice și reducerea costurilor;

4. Anticiparea și gestionarea eficientă a provocărilor geopolitice și de securitate, în contextul unei politici externe solide, al dezvoltării unor planuri de diversificare economică și energetică echitabile din punct de vedere social, prin intermediul unor parteneriate bilaterale sau regionale și al oferirii de sprijin celor mai afectate economii, pentru ca acestea să se transforme pe baza experienței europene în privința tranziției juste;

5. Cercetarea comună privind tehnologiile ecologice;

6. Instituirea de măsuri multilaterale, pentru facilitarea formării pieței globale a energiei, menținerea competitivității industriei Uniunii Europene și asigurarea accesibilității energiei cu emisii reduse de dioxid de carbon.

Pentru mai multe detalii despre proesul de consultare publică, accesați: http://energie.gov.ro/anunturi/

Întrebări cu caracter orientativ pentru cei interesați să contribuie în cadrul procesului de conultare publică:

1. Care sunt opiniile dumneavoastră cu privire la structura și conținutul proiectului strategiei europene privind angajamentul internațional în domeniul energiei, așa cum sunt prezentate în cuprinsul acestui document? Există alte domenii de interes pe care Uniunea Europeană ar trebui să le trateze cu prioritate?

2. Cum poate UE să își asigure securitatea aprovizionării cu energie în timpul tranziției către noile tehnologii ecologice?

3. Care sunt, pe baza experienței dumneavoastră, provocările care stau la baza facilitării tranziției energetice în țările terțe (de exemplu, în ceea ce privește energia din surse regenerabile, tehnologiile durabile cu emisii reduse de CO2 și eficiența energetică)?

4. Cum poate contribui UE la depășirea optimă a provocărilor identificate (de exemplu, în privința relațiilor comerciale, a accesului la piață, a accesului la resurse, a investițiilor, a sprijinirii dezvoltării tehnologice, a consolidării avantajului competitiv european în raport cu alți lideri în domeniul tehnologiei, a standardizării, a difuzării tehnologiilor, a riscurilor de securitate cibernetică și a dezvoltării piețelor globale? Există provocări suplimentare?

5. Ce pot face sectorul public și cel privat, în mod concret, pentru a crește atractivitatea investițiilor în tranziția energetică globală? Cum poate fi consolidată finanțarea durabilă?

6. Tranziția energetică justă reprezintă un concept larg, care a beneficiat de atenție la nivel internațional. Pe ce ar trebui să se concentreze Uniunea Europeană în contextul acțiunii sale externe privind tranziția echitabilă în țările și regiunile terțe?

7. Accesul la energie durabilă rămâne o provocare în unele părți ale lumii. În calitate de partener pentru țările în curs de dezvoltare, ce ar trebui să facă UE în continuare, ce ar trebui să înceteze să facă și ce îi lipsește din setul său de instrumente?

8. Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele provocări în materie de securitate energetică pe care este necesar ca UE să le abordeze în cadrul angajamentului său internațional în domeniul energiei?

9. Care sunt principalele provocări și oportunități geopolitice pentru UE? Cum să se pregătească cel mai bine Uniunea și care sunt cele mai bune instrumente de răspuns?

10. Hidrogenul va deveni o sursă de energie importantă în viitorul mix energetic. Ce poate face Uniunea pentru a contribui la crearea unei piețe globale a hidrogenului, care să fie eficientă, transparentă și competitivă? Cum ar putea UE să asigure promovarea standardelor și a normelor Uniunii privind hidrogenul ecologic și, de asemenea, pentru a evita relocarea emisiilor de dioxid de carbon? Există, în opinia dumneavoastră, posibilități de cooperare regională în domeniul hidrogenului, care să favorizeze parteneriatul pe bază de hidrogen, cu principali parteneri ai UE?

11. Cum ar putea Uniunea să beneficieze, în continuare, de cooperarea sa cu entitățile și procesele multilaterale (de exemplu, Organizația Națiunilor Unite, AIE, IRENA), precum și cu băncile multilaterale (de exemplu, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BEI)?


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *