Ministerul Energiei caută din februarie supraveghetori pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – SAPE. A prelungit, pentru a șasea oară, perioada de depunere a candidaturilor

Publicat pe Categorii Business, Esential, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Ministerul Energiei caută din februarie supraveghetori pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – SAPE. A prelungit, pentru a șasea oară, perioada de depunere a candidaturilor

Se prelungește pentru a șasea oară perioada de depunere a candidaturilor pentru cele 5 poziții de membru în Consiliul de Supraveghere al  Societății  de Administrare a Participațiilor în Energie – SAPE! De data aceasta, până la data de 17 mai.

Din luna februarie, Ministerul Energiei se află în proces de recrutare a supraveghetorilor pentru societatea care gestionează participațiile statului în energie și care are ca acţionar unic Statul Romȃn. Nu înțelegem de ce nu sunt doritori să supravegheze o societate profitabilă a statului, care – din 2020 – a primit puteri sporite și activități suplimentare!? SAPE poate să dobândească acțiuni la societăți și să le administreze și, de asemenea, poate să comercializeze energie electrică.

Alături de Ministerul Energiei în procesul de recrutare este expertul independent Fox Management Consultants.

Printre așteptările Ministerului Energiei de la viitorii supraveghetori referitoare la investiții se numără: continuarea și finalizarea investițiilor; implementarea unor proiecte innovative bazate pe hidrogen; dezvoltarea unor capacități de producție în sistem de cogenerare; implementarea proiectului investițional de construire a centralei de cogenerare de înaltă eficiență. Este vorba despre realizarea unei Centrale de Cogenerare de Înaltă Eficiență, cu funcționare pe gaze naturale situată pe amplasamentul fostei CET Titan; soluționarea aspectelor juridice, economico-financiare și investiționale care privesc proiectul de construire a unei centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompaj; extinderea și divesificarea capacităților de producție.

Conform anunțului public, toti membrii CS trebuie sa aibă minimum 10 ani de vechime în muncă si minimum 5 ani de experiență în poziții de conducere. Cel puţin doi membri din CS  trebuie să aibă studii economice universitare sau echivalent în domeniul juridic sau economic și experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar sau juridic. Un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de  administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public.  

Potrivit deciziei acționarilor, supraveghetorii primesc o indemnizație fixă brută lunară egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.

SAPE a fost constituită ca urmare a divizării Electrica în decembrie 2014. Acționar unic este statul român prin Ministerul Energiei. SAPE deține și administrează participațiile minoritare ale statului român la fostele filiale de distribuție, privatizate, ale Electrica, deținute de Enel, respectiv E-Distribuție Muntenia, E-Distribuție Banat și E-Distribuție Dobrogea, precum și la furnizorii Enel Energie Muntenia și Enel Energie. Societatea a fost desemnată de Ministerul Energiei să fie parte a soluției negociate cu compania kazahă de stat KazMunyGas la problema datoriilor istorice ale Rompetrol față de statul român. SAPE mai controlează compania de proiect Hidro Tarnița și deține participații minoritare la Electrica Soluziona și Bursa Română de Mărfuri.

Cu ce se ocupă, printre altele, SAPE: monitorizarea modului de îndeplinire a obligațiilor rezultate din contractele de privatizare încheiate de Electrica, cu privire la filialele de furnizare și distribuție de energie electrică privatizate, precum și a tuturor acordurilor încheiate de Electrica in legatura cu contractele de privatizare; continuarea litigiilor aflate pe rolul Curții de Arbitraj de la Paris, deschise în urma nerespectării clauzelor din contractele de privatizare pentru filialele de furnizare și distribuție de energie electrică privatizate și a oricăror alte litigii în legătură cu participațiile minoritare repartizate conform proiectului de divizare; reprezentarea intereselor S.A.P.E. în societățile enumerate mai sus, prin participarea în Consiliile de Administrație, respectiv AGA ale acestora; elaborarea/implementarea unei strategii de administrare a participațiilor minoritare, de maximizare a veniturilor din dividende / valorificare participații; participarea în cadrul proiectelor energetice de interes național și viabile din punct de vedere financiar; administrarea participațiilor minoritare deținute de S.A.P.E. la societățile existente în portofoliu.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *