Ministerul Energiei propune 14 proiecte spre finanțare prin sistemul EU-ETS, cu o valoare de 105 milioane euro. Vezi care sunt proiectele

Publicat pe Categorii Energie, Flux energetic
Prima Pagina Actual Flux energetic Ministerul Energiei propune 14 proiecte spre finanțare prin sistemul EU-ETS, cu o valoare de 105 milioane euro. Vezi care sunt proiectele
  • Lista a fost transmisă Comisiei Europene

Ministerul Energiei a definitivat Lista proiectelor cu o valoare mai mică de 12,5 milioane euro, propuse spre finanțare prin intermediul Mecanismului / Articolului 10c, conform Directivei UE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu. Aceasta include un număr de 14 proiecte, a căror valoare estimată este de 105 milioane euro, potrivit unui Anunț, publicat pe site-ul instituției.

Ministerul Energiei a transmis această Listă a proiectelor către Comisia Europeană, în termenul stabilit de Directiva UE, respectiv 30.06.2019.

Listă proiecte 10c:

Colterm: Cogenerare de înaltă eficiență cu motoare termice în CT Dragalina Timișoara (P=1 MW)
Cogenerare de înaltă eficiență cu motoare termice în CT UMT Timișoara (P=1 MW1)
Folosirea biomasei drept combustibil adițional la cazanele de abur existente, la CET Sud Timişoara, pentru producerea de energie în cogenerare
Elcen: Retehnologizarea/Implementarea unei/unor capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de cca. 100 Gcal/h, CTE Grozăvești
Retehnologizarea/lmplementarea unei/unor capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de cca. 100 Gcal/h, în CTE București Vest
Retehnologizarea/lmplementarea unei/unor capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de cca. 200 Gcal/h, în CTE Bucureşti Sud
Mun. Arad: Instalarea unei unitati de producere combinata de caldura si energie cu acumulator de 3000 mc la CET Hidrocarburi SA
Mun. Ploiești: Instalarea unei turbine de gaze, cu putere 25 Mwe
Vest Energo: Centrala cogen Bucuresti (zona Baneasa Romaero), 12MW
Centrala cogen Bucuresti (zona Faur), 12MW
Centrala cogen Bucuresti (zona Preciziei), 10MW
Vimetco: Centrală de cogenerare de înaltă eficienţă de 12 MWe la ALUM S.A.
Electrocentrale Grup: Realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele
Mun. Arad: Execuție centrală termică pe biomasă, 50 MW

Referindu-se la proiectele eligibile, Elena Popescu, Director General în cadrul Ministerului Energiei, a declarat recent că există interes din piață pentru investiții. „Piața dorește să investească. Avem mai multe proiecte eligibile pe regenerabile, în rețele de distribuție, termoficare, stocare etc”, a spus Popescu.

România a optat, alături de celelalte State Membre și pentru utilizarea Articolului 10 d – Fondul pentru Modernizare pentru finanțarea proiectelor cu o valoare mai mare de 12,5 milioane euro, precum și a altor investiții eligibile, conform prevederilor Directivei (UE) 2018/410.

Ministerul Energiei, împreună cu SC Deloitte Consultanţă, a identificat zonele de interes investiţional care să contribuie la atingerea obiectivelor României în domeniul asigurării siguranţei şi securităţii energetice a Sistemului Electroenergetic Naţional, dar şi pentru atingerea ţintelor stabilite prin Planul Naţional Integrat Energie şi Schimbări Climatice, în domeniul surselor regenerabile de energie, eficienţei energetice în electricitate, încălzire / răcire şi transport.

Potrivit comunicatului Ministerului Energiei, la nivelul Uniunii Europene s-a stabilit, începând cu anul 2005, schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU Emission Trading Scheme – EU ETS), la care România a devenit participantă odată cu aderarea la UE în anul 2007. În cadrul acestei scheme sunt comercializate certificate EUA (European Union Emission Allowances) și EUAA (European Union Aviation Allowances). Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră la nivel comunitar stabilit prin Directiva 2003/87/CE – Directiva EU-ETS, revizuită prin Directiva 2009/29/CE promovează reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera într-un mod eficient și rentabil din punct de vedere economic.

Totodată, se precizează că a intrat în vigoare Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814 (Directiva) care stabilește regulile ce vizează Sistemul de Tranzacționare a Emisiilor (ETS) pentru perioada 2021-2030 stabilind regulile ce vizează ETS pentru cea de-a patra fază, pentru perioada 2021-2030.

Între schimbările efectuate, se regăsește înființarea Fondului pentru modernizare (art.10d) pentru susținerea investițiilor cu emisii scăzute de carbon în sectoarele energetice din zece State membre ale UE cu venituri sub media europeană, inclusiv România, și a Fondului de inovare ce poate fi accesat de toate Statele Membre. De asemenea, mecanismul de finanțare pentru modernizarea sectorului energetic, așa numitul Mecanism sau Articolul 10c, a fost reformat și va fi disponibil pentru aceleași zece state membre cu venituri scăzute, printre care se numără și România.

Începând cu anul 2021, numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate anual se reduce cu un factor linear de 2,2% în raport cu cantitatea medie anuală a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate. Începând cu anul 2021, statul care în 2013 a avut un PIB pe cap de locuitor la prețurile pieței (în euro) sub 60 % din media Uniunii:

 poate aloca tranzitoriu cu titlu gratuit certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru producătorii de energie electrică pentru finanțarea de investiții în modernizarea, diversificarea și transformarea durabilă a sectorului energetic (art.10c),

 poate finanța prin scoaterea certificatelor la licitație un fond pentru modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice (art.10d).


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *