Ministerul Finanțelor, în inspecție la Transelectrica și filiala Teletrans. Ministerul Economiei verifică activitatea companiei în ultimii 3 ani

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Esential, Semnal
Prima Pagina Energie Electrica si termica Ministerul Finanțelor, în inspecție la Transelectrica și filiala Teletrans. Ministerul Economiei verifică activitatea companiei în ultimii 3 ani
  • Potrivit raportului de inspecție economico–financiară, urmare a închirierii de capacități și elemente de infrastructură din rețeaua publică de telecomunicații, cu nerespectarea prevederilor legale, Teletrans ar fi adus prejudicii bugetului de stat în sumă de 88.778.158 lei, reprezentând sume încasate și nevirate la bugetul de stat în perioada 2006-2016. Conducerea filialei Transelectrica susține că baza de calcul folosită de inspectorii de la Finanțe a fost eronată

Ministerul Economiei, prin Corpul de Control al Ministrului, a inițiat o acțiune de control la Transelectrica, începând cu data  de 18 ianuarie 2018. Potrivit Raportului  trimestrial al companiei, în urma verificărilor, se va face o analiză comparativă a rezultatelor economico-financiare ale Transelectrica în ultimii trei ani de activitate.

Se verifică, totodată, modul de organizare și desfășurare a activității de achiziții, modul de încheiere și derulare a contractelor de consultanță, asistență și reprezentare juridical și a litigiilor, modul de încheiere și derulare a contractelor de sponsorizare, precum și modul de efectuare a cheltuielilor de deplasare. Se urmărește și dacă au fost respectate prevederile legale și  normele interne cu privire la organizarea și funcționarea entității, modul de îndeplinire a ordinelor, instrucțiunilor și a altor dispoziții date de ministrul economiei, în domeniul specific de activitate și se verifică stadiul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin rapoartele anterioare.

În premieră, Transelectrica a intrat pe pierderi, în 2017. Cauza raportată de conducerea companiei este o decizie de impunere a ANAF de 99 milioane lei.

Citește și: Premieră: Transelectrica a intrat pe pierderi, în 2017. Cauza: o decizie de impunere a ANAF de 99 milioane lei

Și Ministerul Finanțelor este în inspecție la Transelectrica. După ce a derulat o acțiune de inspecție la finele anului trecut, care a vizat perioada de activitate a companiei 2012 – 2016, Direcția Generală de Inspecție Economico–Financiară se află  la Teletrans, filială a Transelectrica.

La data de 31 martie 2018, Teletrans avea în desfășurare un control început la data de 29.05.2015 de Ministerul Finanțelor Publice, perioada verificată fiind din 2010 până în prezent. Potrivit Raportului menționat, obiectivele acțiunii de inspecție economico-financiară sunt:

  • fundamentarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli;
  • respectarea disciplinei bugetare, economico-financiare și contabile;
  • respectarea prevederilor legale cu privire la bunurile din domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ teritoriale;
  • modul de organizare și exercitare a formelor obligatorii de control intern/managerial;
  • verificarea respectării prevederilor OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul este acționar unic sau majoritar sau deține direct ori indirect o participație majoritară.

Urmare a închirierii bunurilor aparținând domeniului public al statului (capacități și elemente de infrastructură din rețeaua publică de telecomunicații), cu nerespectarea de către reprezentanții Societății și Teletrans S.A. a prevederilor art. 14, art. 15 și art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, s-ar fi adus prejudicii bugetului de stat în sumă totală de 88.778.158 lei, reprezentând sume încasate și nevirate la bugetul de stat în perioada 2006-2016, reiese din proiectul raportului de inspecție economico–financiară.

Teletrans a comunicat Transelectrica că baza de calcul folosită de inspectorii de la Finanțe a fost eronată, fiind raportată strict la veniturile înregistrate fără a lua în calcul și cheltuielile făcute (totalitatea amortizării echipamentelor de rețea achiziționate, resursa umană, precum și totalitatea cheltuielilor CNTEE Transelectrica. Reprezentanții Teletrans susțin că echipa de control nu a înțeles în integralitate raporturile comerciale și juridice dintre Transelectrica și Teletrans.

Ca urmare, Direcția de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului de Finante a acordat Teletrans un nou termen până la care să poata depună situația revizuită și explicații suplimentare pentru intervalul controlat, care nu  a fost respectat de către filiala Transelectrica.

În ceea ce privește legalitatea exploatării excedentului de fibră optică, în argumentarea naturii juridice a raportului contractual s-a avut în vedere opinia legală emisă de Boștină&Asociatii potrivit căreia contractul anterior C45/2006 a fost calificat drept un contract de mandat fără reprezentare, care a avut drept obiect “încheierea de catre SC TELETRANS SA în nume propriu dar în contul rețelei publice de telecomunicații a Transelectrica de contracte cu scopul de a comercializa capacitatea și elementele de infrastructură ale acesteia”, se specifică în Raportul trimestrial al Transelectrica.

Potrivit Raportului memnționat, în prezent sunt pe rol litigii cu Curtea de Conturi referitoare la controale desfășurate în anul 2013 și în anul 2017. Ținând seama de constatările Curții de Conturi, consemnate în Deciziile din anii 2013 și 2017, există posiblitatea de a rezulta obligații fiscale suplimentare care, la acest moment, nu pot fi determinate cu acuratețe, susțin reprezentanții companiei. Astfel, conducerea companiei nu a avut informațiile necesare pentru a efectua o analiza pertinentă în vederea determinării efectului rezultatelor acestui proiect de raport asupra situațiilor financiare interimare separate la data de 31 martie 2018, se menționează în raport.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *