Modificare la Legea 123: Furnizorii de gaze nu trebuie să mai înfiinţeze puncte de informare la o distanță de max. 50 Km de locul de consum al clienţilor casnici

Publicat pe Categorii Info Legislativ, Petrol si gaze, Semnal
Prima Pagina Info Info Legislativ Modificare la Legea 123: Furnizorii de gaze nu trebuie să mai înfiinţeze puncte de informare la o distanță de max. 50 Km de locul de consum al clienţilor casnici
  • Motivația Comisiei de industrii și servicii: O astfel de condiţionare reprezintă în fapt o piedică în calea concurenţei, întrucât mulţi funizori nu vor putea face oferte dacă nu au înfiinţate puncte fizice de informare regională/locală

Obligații noi pentru furnizori:

  • Să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înşelătoare
  • Să se asigure că documentația contractuală nu este excesivă

Furnizorii de gaze naturale au obligația legală să înfiinţeze puncte unice de contact pentru informarea clienţilor finali cu privire la drepturile acestora, la legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamaţii sau contestaţii.

La intervenția Comisiei de industrii și servicii din Camera Deputaților, care a adus o serie de modificări și completări la Legea energiei și gazelor, adoptate de Parlament, furnizorii au scăpat de condiționarea înfiinţării  punctelor de informare la o distanță de max 50 Km de locul de consum al clienţilor casnici. “Luând în considerare procesul de liberalizare în curs de desfăşurare, precum şi faptul că un titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale îşi poate desfăşura activitatea în orice zonă din România, nu se justifică din punct de vedere economic ca înfiinţarea punctelor de informare regională/locală să fie condiţionată de distanţa până la locul de consum al unui client final”, a argumentat Comisia de specialitate propunerea de modificare a articolului în cauză din Legii 123, aprobată recent de Camera Deputaților.

Potrivit deputaților din Comisia lui Iancu, liberalizarea duce la creşterea concurenţei în piaţă, având ca efect creşterea interesului din partea unor furnizori de a face oferte cât mai atractive clienţilor finali. O astfel de condiţionare reprezintă în fapt o piedică în calea concurenţei, întrucât mulţi funizori nu vor putea face oferte dacă nu au înfiinţate puncte fizice de informare regională/locală. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că liberalizarea va impulsiona clienţii casnici să-şi schimbe furnizorul de gaze naturale. Astfel, acest proces urmează să devină foarte dinamic, iar portofoliile de client ale furnizorilor vor suferi modificări frecvente, ce vor avea ca impact corelativ înfiinţarea/desfiinţarea punctelor de informare regională/locală ale acestora.

Directiva 2009/73/CE precizează în această situație:„Statele membre asigură crearea unor puncte unice de informare pentru a pune la dispoziţia consumatorilor toate informaţiile necesare cu privire la drepturile lor, la legislaţia în vigoare și la căile de soluţionare a litigiilor de care dispun în cazul unui dezacord. Astfel de puncte de informare pot face parte din punctele de informare generală a consumatorilor”. Nici vorbă de vreo condiționare în ce privește distanța de la punctul de informare la locul de consum al clientului final.

Tot la inițiativa Comisiei de Industrii și Servicii, a fost introdus următorul amendament: în cazul clienţilor casnici situați la o distanţă mai mare de 50 km de punctul unic de contact, informarea clienţilor finali trebuie să fie făcută prin notificări în scris sau prin modalitatea de comunicare convenită cu acesta. În cazul modificărilor condițiilor contractuale notificarea se face în scris, cu confirmare de primire, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data la care modificările intră în vigoare, cu precizarea dreptului clientului de a denunța contractul în cazul în care nu acceptă noile condiții contractuale.

În relația cu clientul final, furnizorul  este obligat să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înşelătoare, au mai decis parlamentarii, la propunerea Comisiei.

Noi drepturi pentru clienții casnici

De asemenea, au fost stabilite noi drepturi pentru clienții finali de gaze.

  • Furnizorii sunt obligați să le pună la dispoziţie o gamă largă de modalităţi de plată, care să le permită să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a facturii, obligaţii de plată prevăzute în contract şi care nu creează discriminări nejustificate între clienţi.
  • Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile şi să reflecte în mod adecvat consumul probabil. În cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client, în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare.

Conform noilor modificări aduse Legii 123, furnizorii trebuie să se asigure că documentația contractuală nu este excesivă. „Condiţiile generale trebuie să fie echitabile şi transparente, prezentateîntr-un limbaj clar şi uşor de înţeles, şi nu trebuie să includă bariere necontractuale în calea exercitării drepturilor clienţilor, ca de exemplu documentaţia contractuală excesivă.

Clienţii sunt protejaţi împotriva practicilor comerciale incorecte sau înşelătoare”

Comisia de industrii și servicii a motivat: Astfel de modificări nu se regăsesc în legislația actuală. Sunt necesare drept temei juridic pentru legislația  secundară.

Într-o analiză efectuată de Asociația Energia Inteligentă, se arată că „sunt contracte scrise pe 18 pagini cu litere mici, cu multiple anexe, cu trimiteri continue de la contract la Anexe și de la Anexe la Contract, care se parcurg dificil și care pot face greoaie înțelegerea contractului”.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *