Noi scheme de sprijin pentru energia electrică din surse regenerabile, schimbări în procedurile de autorizare, facilități pentru prosumatori. Ministerul Energiei a pus în consultare publică o nouă lege a energiei regenerabile

Publicat pe Categorii Esential, Info Legislativ, Regenerabile, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Noi scheme de sprijin pentru energia electrică din surse regenerabile, schimbări în procedurile de autorizare, facilități pentru prosumatori. Ministerul Energiei a pus în consultare publică o nouă lege a energiei regenerabile

Pentru atingerea sau depășirea țintei de energie regenerabilă, pe lângă schemele de sprijin în vigoare, se pot aplica noi scheme de sprijin, potrivit unui proiect de lege privind completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi pentru modificarea unor acte normativ, pus în consultare publică de Ministerul Energiei.

Conform PNIESC, România și-a propus ca ponderea globală a energiei regenerabile în consumul final brut de energie să atingă ținta de 30,7% la nivelul anului 2030. Autoritățile vor actualize PNIESC, iar noua țintă de energie regenerabilă va fi de 34% în 2030, potrivit declarațiilor reprezentanților Ministerului Energiei,

Referitor la schemele de sprijin pentru energia electrică din surse regenerabile, Ministerul Energiei precizează că acestea “oferă stimulente pentru integrarea energiei electrice din surse regenerabile pe piața energiei electrice într-un mod bazat pe piață și receptiv la semnalele pieței, evitând în același timp denaturarea inutilă a piețelor energiei electrice și luând totodată în considerare posibilele costuri de integrare în sistem și stabilitatea rețelelor. Schemele de sprijinire directă a prețurilor pentru energia electrică din surse regenerabile se acordă sub forma unei prime de piață, care poate fi variabilă sau fixă”.

Obstacolele din calea contractelor pe termen lung de achiziționare de energie electrică din surse regenerabile, eliminate

În noua lege, Ministerul Energiei, în colaborare cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, va evalua barierele normative și administrative din calea contractelor pe termen lung de achiziționare de energie electrică din surse regenerabile, îndepărtează obstacolele nejustificate din calea unor astfel de contracte, cu respectarea legislatiei primare in vigoare, și facilitează optarea pentru acestea și se asigură că respectivele contracte nu fac obiectul unor proceduri sau taxe discriminatorii sau disproporționate. 

„Eficiența energetică înainte de toate” în procedurile de autorizare, de certificare și de acordare de licențe

Autorităţile publice cu competenţe în procedurile de autorizare, de certificare și de acordare de licențe care se aplică centralelor și rețelelor conexe de transport și de distribuție pentru producția de energie electrică, încălzire sau răcire din surse regenerabile, procesului de transformare a biomasei în biocombustibili, biolichide, combustibili din biomasă sau în alte produse energetice, precum și combustibililor gazoși și lichizi de origine nebiologică produși din surse regenerabile și utilizați în transporturi sunt obligate să emită aceste documente în baza unor proceduri specifice elaborate cu respectarea principiului proporționalităţii şi al principiului „eficiența energetică înainte de toate”, se prevede în proiectul de lege inițiat de Ministerul Energiei.

Facilități pentru prosumatori, procedură de notificare simplă pentru racordările la rețea

În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ANRE va stabili o procedură de notificare simplă pentru racordările la rețea, prin care instalațiile sau unitățile de producție agregate ale prosumatorilor de energie din surse regenerabile și proiectele demonstrative cu o putere electrică inferioară sau egală cu 10,8 KW, ori echivalentă pentru conexiunile diferite de conexiunile trifazice, se racordează la rețea în urma transmiterii unei notificări operatorului de distribuție.

În actul normativ sunt prevăzute drepturi pentru prosumatorii, care în mod individual sau prin agregatori, pot să producă energie din surse regenerabile, inclusiv pentru consumul propriu, să stocheze și să vândă producția lor excedentară de energie electrică din surse regenerabile, inclusiv prin contracte de achiziție de energie electrică din surse regenerabile, prin intermediul furnizorilor de energie electrică și al acordurilor privind tranzacțiile inter pares, fără a face obiectul:
(i) cu energia electrică pe care o consumă din rețea sau pe care o introduc în rețea, unor proceduri și taxe discriminatorii sau disproporționate și unor tarife de rețea care nu reflectă costurile;
(ii) cu energia electrică din surse regenerabile autoprodusă de aceștia, care rămâne în spațiile lor, unor proceduri discriminatorii sau disproporționate și oricărei taxe sau oricărui tarif.

Prosumatorii vor instala și exploata sisteme de stocare a energiei electrice combinate cu instalații de roducere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum fără să plătească vreo taxă dublă, inclusiv taxe de rețea pentru energia electrică stocată care rămâne în spațiile lor.

Acești vor primi, inclusiv, după caz, prin intermediul schemelor de sprijin, pentru energia electrică din surse regenerabile autoprodusă pe care o introduc în rețea, o remunerație care reflectă valoarea de piață a energiei electrice respective și care poate lua în considerare valoarea pe termen lung a energiei electrice introduse pentru rețea, mediu și societate.

ANRE și autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, noi obligații privind programe de informare

ANRE va avea obligația de a organiza, din bugetul propriu sau cu participarea autorităților administrațiilor publice locale, programe de informare, de orientare sau de formare adecvate, în scopul informării cetățenilor cu privire la modul în care își pot exercita drepturile de clienți activi și la avantajele și la aspectele practice, incluzând aspecte tehnice și financiare ale dezvoltării și utilizării energiei din surse regenerabile, inclusiv prin autoconsum de energie din surse regenerabile sau în cadrul comunităților de energie din surse regenerabile.

De asemenea, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu responsabilități în domeniul promovării energiei din surse regenerabile, vor organiza programe adecvate de informare cu privire la măsurile de sprijin, pe care le pun la dispoziția tuturor factorilor relevanți, precum și a consumatorilor, inclusiv a consumatorilor vulnerabili cu venituri mici, a prosumatorilor de energie din surse regenerabile, a comunităților de energie din surse regenerabile, a constructorilor, instalatorilor, arhitecților, furnizorilor de echipamente și de sisteme de încălzire, răcire și energie electrică, precum și a furnizorilor de vehicule compatibile cu utilizarea energiei din surse regenerabile și de sisteme de transport inteligente.

Actul normativ, inițiat de Ministerul Energiei, transpune prevederile Directivei (UE) 2018/2001 și aduce modificări Legii nr. 220/2008, precum și a OUG nr. 80/2018.

Într-un document de prezentare a Ministerului Energiei se precizează: “Prin intermediul prezentului proiect de act normativ se completează cadrul legal necesar pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, pentru perioada 2021-2030. De asemenea, sunt reglementate norme referitoare la sprijinul financiar pentru energia electrică din surse regenerabile, la autoconsumul acestui tip de energie electrică și la utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii și în cel al transporturilor în vederea atingerii obiectivului național privind ponderea globală a energiei regenerabile în consumul final brut de energie în anul 2030.

Totodată, se stabilesc criterii de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocombustibili, biolichide și combustibilii din biomasă.  Dată fiind importanța din ce în ce mai mare a autoconsumului de energie din surse regenerabile, se simte nevoia de a avea o definiție a „autoconsumatorilor de energie din surse regenerabile” și a „autoconsumatorilor de energie din surse regenerabile care acționează colectiv”, autoconsumatorii fiind denumiți mai departe prosumatori ȋn vederea păstrării termenului deja consacrat ȋn legislația națională.

Este necesar să se stabilească un cadru de reglementare care să capaciteze prosumatorii de energie din surse regenerabile să producă, să consume, să stocheze și să vândă energie electrică fără a se confrunta cu sarcini disproporționate. Capacitarea prosumatorilor de energie din surse regenerabile care acționează colectiv oferă, oportunități pentru comunitățile de energie din surse regenerabile. Aceste oportunități au în vedere promovarea eficienței energetice la nivelul gospodăriilor și combaterea sărăciei energetice prin reducerea consumului și scăderea tarifelor de furnizare”.

Potrivit Ministerului Energiei, proiectul de act normativ asigură stabilitatea mediului de afaceri, menținerea și continuarea dezvoltării investițiilor în domeniul producerii de energie din surse regenerabile în România.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *