O nouă revoluţie industrială verde în Europa. Urmează schimbări radicale în economie și societate pentru reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu 55% până în 2030

Publicat pe Categorii Opinii / Analize, Semnal, Stiri externe
Prima Pagina Actual Semnal O nouă revoluţie industrială verde în Europa. Urmează schimbări radicale în economie și societate pentru reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu 55% până în 2030

Comisia Europeană a adoptat un pachet de propuneri foarte ambițioase pentru ca politicile UE în materie de climă, energie, utilizare a terenurilor, transport și impozitare să fie adecvate pentru reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030. Prin aplicarea acestor măsuri, Europa va deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic, acesta fiind obiectivul stabilit de Comisia Europeană.

“O schimbare de o astfel de magnitutine nu este niciodată uşoară, vor fi mereu voci care vor spune că ar trebui să ne mişcăm mai încet. Dar a nu face nimic în legătură cu mediu sau a te mişca mai lent înseamnă de fapt să schimbăm totul în rău. Acesta este obiectivul generaţiei noastre pentru că este vorba despre noi, copiii şi nepoţii noştri. Europa este pregătită să deschidă calea”, a declarat Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene în deschiderea conferinţei pentru lansarea Fit for 55.

“Vom avea un fond de 72,2 mld. de euro, între 2025 şi 2032, pentru a-i susţine pe consumatorii vulnerabili în această tranziţie. Nu rămâne nimeni în urmă. O să fie al naibii de greu, dar trebuie să facem asta. Nu ne permitem altfel”, a declarat Frans Timmermans, vicepreşedinte exe­cutiv al Comisiei Europene, responsabil cu implemenatrea Green Deal.

În noul context, toate sectoarele economiei UE trebuie pregătite pentru a face față acestei provocări, pentru a permite UE să avanseze în direcția îndeplinirii obiectivelor sale climatice până în 2030 într-un mod echitabil, eficient din punctul de vedere al costurilor și competitiv.

O nouă țintă obligatorie de atins până în 2030 pentru energia din surse regenerabile – 40 %, reducerea consumului de energie

Pentru a asigura un sistem energetic european mai puțin poluant, s-a stabilit o nouă țintă obligatorie de atins până în 2030 pentru energia din surse regenerabile , respectiv 40 % și o nouă țintă de atins până în 2030 pentru eficiența energetică. Propunerile CE promovează utilizarea de combustibili regenerabili, cum ar fi hidrogenul în sectorul industrial și al transporturilor, și prevede noi obiective. În plus, reducerea consumului de energie este esențială pentru reducerea emisiilor și a costurilor energiei pentru consumatori și industrie. Comisia propune ca țintele privind economiile de energie la nivelul UE să devină obligatorii și să fie mărite pentru a se obține o reducere totală de 36 % până în 2030.

Sistemul de impozitare a produselor energetice trebuie să sprijine, la rândul său, tranziția verde, oferind stimulentele adecvate. Comisia propune alinierea cotelor minime de impozitare aplicate în sectorul energiei termice și al transporturilor la obiectivele noastre climatice, atenuând în același timp impactul social al acestei măsuri și venind în sprijinul cetățenilor vulnerabili.

Revoluție în transporturi

La doi ani de la lansarea Green Deal avem o direcţie comună şi ştim ce trebuie să facem pentru a ajunge acolo. Obiectivul de mediu nu este doar o aspiraţie politică, ci o obligaţie legală, a afirmat Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene în deschiderea conferinţei pentru lansarea Fit for 55.  Emisia de CO2 trebuie să aibă un preţ astfel încât companiile şi populaţia să aleagă cea mai verde soluţie. Ştim deja că acest sistem funcţionează. Vom aplica sistemul de emisii la aviaţie şi transportul maritime. Un vas de croazieră emite într-o singură zi echivalentul a 80.000 de maşini. Tranziţia va fi însoţită de un fond care va combate sărăcia energetică şi-i va susţine pe cei care nu-şi pot plăti facturile, a adăugat aceasta.

Țintele de reducere a emisiilor din transportul rutier sunt extrem de ambițioase; emisiile medii ale autovehiculelor noi vor trebui să scadă cu 55% din 2030 și 100% din 2035 comparativ cu nivelurile din 2021. Toate mașinile noi înregistrate începând cu 2035 vor avea emisii zero, se precizează în comunicatul CE.

Pentru a se asigura că șoferii pot încărca sau alimenta vehiculele într-o rețea fiabilă din întreaga Europă, Regulamentul revizuit privind infrastructura combustibililor alternativi va impune statelor membre să extindă capacitatea de încărcare în conformitate cu vânzările de vehicule cu emisii zero și să instaleze puncte de încărcare și alimentare la intervale regulate pe autostrăzi majore: la fiecare 60 km pentru încărcarea electrică și la fiecare 150 km pentru alimentarea cu hidrogen.

Măsurile din noul pachet vizează și combustibilii pentru aviație și maritimi. Aceștia vor trebui să cunoască îmbunătățiri, care să ducă la reducerea emisiilor. Sunt vizate avioanele și vapoarele care ajung în Europa.Tranziția către o mobilitate mai verde ne va oferi acces la un sistem de transporturi curat, accesibil și la prețuri abordabile chiar și în zonele cele mai îndepărtate.

Comisia Europeană propune obiective mai ambițioase pentru reducerea emisiilor de CO2 ale automobilelor și camionetelor noi:

  • Reducerea cu 55 % a emisiilor generate de autoturisme până în 2030
  • Reducerea cu 50 % a emisiilor provenite de la camionete până în 2030
  • Zero emisii generate de autoturismele noi până în 2035.

În avangarda celei de a treia revoluții industriale

Tranziția verde reprezintă o oportunitate deosebită pentru sectorul industrial european prin crearea de piețe pentru tehnologiile și produsele curate din punctul de vedere al mediului. Aceste noi propuneri vor avea un impact la toate nivelurile lanțurilor valorice în sectoare precum energia și transporturile, precum și în construcții și renovare, contribuind la crearea de locuri de muncă durabile, locale și bine plătite în întreaga Europă.

  • 35 de milioane de clădiri ar putea fi renovate până în 2030
  • Ar putea fi create 160 000 de posturi suplimentare verzi în sectorul construcțiilor până în 2030

Se preconizează că electrificarea economiei și utilizarea într-o măsură mai importantă a energiei din surse regenerabile vor genera mai multe locuri de muncă în aceste sectoare. Creșterea eficienței energetice a clădirilor va crea, de asemenea, locuri de muncă în sectorul construcțiilor și o cerere mai mare de forță de muncă locală.

CE propune un mecanism care să garanteze că întreprinderile care importă în UE trebuie să plătească, de asemenea, un preț pentru emisiile de dioxid de carbon, chiar și atunci când își au sediul în țări cu reglementări în domeniul climei mai puțin stricte.

Renovarea clădirilor pentru un stil de viață mai ecologic

Renovarea locuințelor și a clădirilor va aduce economii de energie, ne va proteja împotriva temperaturilor extreme (prea cald sau prea frig) și va rezolva problema sărăciei energetice.

Noul Fond pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice va veni în ajutorul cetățenilor UE care sunt cei mai afectați sau expuși riscului de sărăcie energetică sau de sărăcie în materie de mobilitate. Acest fond va contribui la reducerea costurilor pentru persoanele cele mai vulnerabile în fața schimbărilor, astfel încât tranziția să fie echitabilă pentru toți și nimeni să nu fie lăsat în urmă.

CE va pune la dispoziție o finanțare în valoare de 72,2 miliarde EUR în cursul următorilor 7 ani pentru renovarea clădirilor, accesul la o mobilitate cu emisii zero și cu emisii scăzute sau chiar la sprijin pentru venituri.

Pe lângă locuințe, clădirile publice trebuie, de asemenea, să fie renovate, astfel încât să utilizeze mai multă energie din surse regenerabile și să fie mai eficiente din punct de vedere energetic.

Comisia propune:

  • să le ceară statelor membre obligația să renoveze anual cel puțin 3 % din suprafața totală a tuturor clădirilor publice
  • stabilirea unui nivel de referință de 49 %, reprezentând ponderea utilizării energiei din surse regenerabile în mixul energetic în sectorul clădirilor, de atins până în 2030
  • să le impună statelor membre obligația de a mări anual ponderea utilizării energiei din surse regenerabile pentru sistemele de termoficare și răcire cu + 1,1 puncte procentuale până în 2030.

Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.