Păsuire de la ANRE pe motiv de pandemie pentru operatorii de transport și sistem și de distribuție a energiei. Se prelungește perioada de recuperare a investițiilor planificate și nerealizate în 2019 și 2020

Publicat pe Categorii Investitii / Tranzactii, Semnal
Prima Pagina Business Investitii / Tranzactii Păsuire de la ANRE pe motiv de pandemie pentru operatorii de transport și sistem și de distribuție a energiei. Se prelungește perioada de recuperare a investițiilor planificate și nerealizate în 2019 și 2020

Starea de urgență și cea de alertă în care România este în continuare a îngreunat activitatea investițională a operatorilor de transport și sistem și de distribuție a energiei electrice. În contextul dat, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE propune prelungirea termenelor permise pentru recuperarea investițiilor planificate într-un an și nerealizate.

Potrivit unui proiect de Ordin ANRE, supus – din nou – dezbaterii publice, perioada de recuperare a investițiilor planificate și nerealizate aferente anului 2019 si 2020 se prelungește cu 4, respectiv 2 luni.

Gradul de realizare a planului anual de investiții pentru anul 2019 si 2020 prin care se verifică îndeplinirea obligaţiei operatorilor de rețea de a realiza investiţii care au ca rezultat mijloace fixe aparținând rețelei în valoare de cel puţin 95% din valoarea totală a acestora din planul anual de investiţii, aprobată de ANRE, se stabilește după expirarea perioadei de recuperări, precizează ANRE. Nerealizarea investiţiilor constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 93 punctul 47 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de ordin ANRE modifică Procedura privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 204/2019.

ANRE a decis să devanseze termenul de depunere de către operatorul de transport și de sistem la ANRE a planului anual de investiții și de mentenanță, de la data de 1 februarie a anului în curs, la data de 15 noiembrie a anului anterior. Devansarea acestui termen are în vedere complexitatea planurilor, din care rezultă necesitatea unei mai bune pregătiri din partea operatorului și a unei analize mai detaliate din partea ANRE, se argumentează în nota de fundamentare a proiectului de ordin ANRE.

Totodată, se introduce obligația operatorilor de distribuție de a repartiza valoarea planului anual de investiții pe zonele de rețea aferente fiecărui județ în funcție de volumul de instalații, în corelare cu indicatorii zonali de continuitate a alimentării și de calitate tehnică a energiei electrice, precum și cu măsurile pentru îmbunătățirea eficienței energetice a acestora. Operatorii vor justifica alocarea pe județe a investițiilor. ANRE are în vedere asigurarea aceluiași nivel al stării tehnice a rețelei și al performanței serviciului în toate zonele geografice ale țării, respectiv în toate județele.

Completarea propusă nu aduce o modificare de fond a prevederilor Procedurii, deoarece principiile de stabilire a necesarului de investiții sunt deja prevăzute în cadrul acesteia. Se introduce în plus obligația operatorului de a justifica alocarea investițiilor pe județe, așa cum rezultă aceasta din analiza stării tehnice a rețelei, explică ANRE.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.