Pentru a evita apariția unor facturi uriașe la energie la regularizare, ANRE obligă operatorii de distribuție să respecte periodicitatea citirii indexurilor contoarelor. Noi modificări la Standardul de performanță

Publicat pe Categorii Business, Esential, Furnizare / Distributie / Transport, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Pentru a evita apariția unor facturi uriașe la energie la regularizare, ANRE obligă operatorii de distribuție să respecte periodicitatea citirii indexurilor contoarelor. Noi modificări la Standardul de performanță

ANRE vrea să responsabilizeze operatorii de distribuție în ceea ce privește respectarea periodicității citirii indexurilor grupurilor de măsurare, astfel încât regularizarea facturilor emise de furnizorii de energie electrică între două citiri să nu conducă la valori considerabile ale serviciului.

În acest sens, Autoritatea modifică și completează Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, un proiect de Ordin fiind în consultare publică.

În cazul în care nu respectă  intervalul de citire a contoarelor, distribuitorii au obligația să acorde compensații utilizatorilor afectați.

De asemenea, operatorii de distribuție trebuie să se asigure că accesul la datele proprii de consum al utilizatorilor care beneficiază de sisteme de măsurare  inteligentă se realizează conform prevederilor reglementărilor în vigoare. În cazul în care operatorul de distribuție nu poate asigura disponibilitatea datelor de consum timp de o lună, acesta este obligat să acorde complensații

Principalele modificări/completări la Standardul de performanță, prezentate de ANRE, fac referire la:

  • obligația operatorilor de distribuție de a citi indexurile grupurilor de măsurare conform prevederilor contractuale, cu respectarea dispozițiilor reglementărilor în vigoare
  • citirea indexului grupurilor de măsurare aparținând clienților casnici la un interval care nu poate depăși 3 luni, conform prevederilor art. 45 alin. (10) din Lege
  • periodicitatea citirii grupurilor de măsurare aferente prosumatorilor
  • obligația operatorilor de distribuție de a asigura accesul la datele istorice de consum ale utilizatorilor care beneficiază de sisteme de măsurare inteligentă a energiei electrice, în conformitate cu prevederile Condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel national. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 18 din condițiile-cadru mai sus menționate, operatorii de distribuție ˮau obligaţia de a asigura accesul la datele istorice de consum, care cuprind datele de măsurare aferente lunii curente a anului curent, inclusiv cele aferente zilei precedente, astfel încât acestea să fie disponibile pentru utilizatori şi furnizori, în mod continuu, nediscriminatoriu, cu respectarea condiţiilor de securitate şi protecţie a confidenţialităţii datelor. Actualizarea datelor de măsurare cu cele aferente consumului de energie electrică pentru ziua precedentă se realizează în intervalul orar 1.00-13,00 al zilei curente
  • obligația operatorilor de distribuție de a acorda compensații utilizatorilor la depășirea intervalului de citire prevăzut în contractele de distribuție/furnizare
  • stabilirea de dispoziții privind acordarea de către operatorii de distribuție de compensații utilizatorilor integrați în sisteme de măsurare inteligentă în cazul în care accesul acestora la datele istorice de consum nu este asigurat pe o perioadă de o lună, cu stabilirea cuantumului acestora în Anexa nr. 4 la Standard

Totodată, proiectul de Ordin ANRE are în vedere revizuirea calendarului de dezvoltare a activității de monitorizare a continuității și calității energiei electrice în stațiile electrice și în posturile de transformare, în sensul modificării termenelor și procentelor aferente etapelor din respectivul program.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *