Piața de echilibrare va funcționa după reguli europene. Participarea va fi voluntară. Noile reguli stabilite de ANRE, în consultare publică până la finele lunii ianuarie

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Esential, Info Legislativ, Semnal
Prima Pagina Energie Electrica si termica Piața de echilibrare va funcționa după reguli europene. Participarea va fi voluntară. Noile reguli stabilite de ANRE, în consultare publică până la finele lunii ianuarie

Participarea  la piața de echilibrare nu mai este obligatorie. Este voluntară. România se conformează prevederilor Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a pus în consultare publică o serie de proiecte de ordine privind pieţa de echilibrare de energie electrică, Regulamentul 943/2019 având întâietate față de legislația națională în vigoare.

Participarea la PE rămâne obligatorie doar în cazul în care participantul la Piața de echilibrare a încheiat cu OTS contracte de rezerve de capacitate de echilibrare, dar OTS poate solicita furnizorilor de servicii de echilibrare ofertarea resurselor disponibile neutilizate, în baza prevederilor art. 18 (7) al Regulamentului (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică, potrivit noului Ordin ANRE.

Prin urmare, s-a decis eliminarea prevederilor din Regulamentul Pieței de Echilibrare (PE) privind menținerea obligațiilor tuturor producătorilor deținători de unități dispecerizabile, chiar dacă nu s-au înregistrat ca participanți la piața de echilibrare  sau au fost revocați de pe aceasta și cele din Regulamentul de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili privind generarea automată a unei oferte până la nivelul puterii disponibile.

Totodată, vor fi eliminate măsurile cu efect de limitare a prețului de ofertă pe PE. “Nu există o limită maximă și nici o limită minimă a prețului angro al energiei electrice. Această dispoziție se aplică, printre altele, ofertării și compensării în toate intervalele de timp și include energia de echilibrare și prețurile de dezechilibru, fără a aduce atingere limitelor tehnice de preț care pot fi aplicate în intervalul de echilibrare…”, precizează ANRE în nota de fundamentare pentru proiectele de ordin puse în consultare publică.

Alte modificări față de regulamentele în vigoare, așa cum sunt prezentate în nota de fundamentare a ANRE :

  • adoptarea prețului marginal ca preț de decontare a tranzacțiilor pe piața de echilibrare;
  • decontarea energiei de echilibrare pentru produsele de echilibrare standard și produsele de echilibrare specifice se bazează pe prețuri marginale, de tip „pay-as-cleared”, cu excepția cazului în care toate autoritățile de reglementare aprobă o metodă alternativă de stabilire a prețurilor . Într-o primă etapă, se va păstra o ofertă unică de creștere și de reducere, sensurile ofertei fiind delimitate de punctul de funcționare prevăzut în notificarea fizică (NF);
  • adoptarea prețului marginal ca preț de decontare pe PE a adus după sine modificări ale metodei și formulelor pentru determinarea costurilor cu congestiile de rețea, propunându-se ca prețul marginal să fie determinat considerându-se lipsa tranzacțiilor anulate din motive restricții de rețea, respectiv ignorându-se tranzacțiile marcate ca utilizate pentru rezolvarea unor astfel de restricții identificate încă din stadiul analizei notificărilor fizice. Ca urmare, documentele prevăd ca OTS să realizeze rulări ale sistemului PE în aceste ipoteze, în maxim 15 minute ulterioare încheierii ID. Totodată, în scopul diminuării costurilor OTS corespunzătoare congestiilor, s-a prevăzut ca tranzacțiile marcate ca utilizate pentru rezolvarea congestiilor de rețea să fie plătite la prețul de ofertă, ca și tranzacțiile înlocuitoare ale unor tranzacții anulate din cauza unor restricții de rețea;
  • modificarea orei de închidere a porții (transmitere a ofertelor) pe piața de echilibrare, de la 17:00 în ziua anterioară celei de livrare, la ID-50 de minute (ID=interval de decontare).Participanților la piață trebuie să li se permită să liciteze cât mai aproape posibil de timpul real, iar ora de închidere a porții pentru energia de echilibrare nu poate precede ora de închidere a porții pieței intrazilnice interzonale. În consecință, au fost eliminate prevederile privind oferta fixă de pornire, pornirea suplimentară etc., acestea nemaiputând fi general aplicabile și dimensionate justificat în situația participării la piață a consumului, pentru care nu există date fundamentate statistic în ceea ce privește costurile de oprire, repornire a consumului etc.
  • introducerea posibilității participării agregate la PE a unităților de producere, a celor de consum sau a instalațiilor de stocare, care pot forma unități dispecerizabile (UD), consumuri dispecerizabile (CD) sau instalații de stocare dispecerizabile (ISD) în urma agregării. Participarea agregată la piață este prevăzută de Regulamentul 943/2019 ca o măsură de ușurare a participării consumatorilor și producătorilor mici, dar cu aplicare nediscriminatorie, precizează ANRE;
  • adaptarea categoriilor de instalații care beneficiază de dispecerizare prioritară pentru conformarea la prevederile art. 12 al Regulamentului 943/2019, care limitează dispecerizarea cu prioritate la instalații de producere a energiei electrice pe bază de surse regenerabile sau în cogenerare de înaltă eficiență cu puterea instalată mai mică de 400 kW, în cazul celor puse în funcțiune după 4 iulie 2019, menținând-o pe cea acordată la punerea în funcțiune pentru cele puse în funcțiune înainte de această dată, până la momentul la care acestea suferă modificări semnificative;
  • nu s-au stabilit reguli suplimentare în ceea ce privește accesul garantat la rețeaua de transport sau la cea de distribuție în cazul congestiilor de rețea care necesită redispecerizare
  • OTS va publica cel târziu în 30 de minute după încheierea ID dezechilibrul SEN și prețurile marginale estimate ale energiei de echilibrare, respectiv prețurile estimate de dezechilibru;
  • Operatorii de transport și de sistem sau operatorii delegați de aceștia publică, cât mai curând posibil, dar cu o întârziere de maximum 30 de minute după livrare, echilibrul actual al sistemului în cadrul zonelor lor de programare, prețurile de dezechilibru estimate și prețurile estimate ale energiei de echilibrare.

ANRE anunță că așteaptă observații și propuneri însoțite de o motivație corespunzătoare până pe 31.01.2020.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *