Proiect de lege, în dezbatere: Redevențele rămân nemodificate  

Publicat pe Categorii Flux energetic, Petrol si gaze
Prima Pagina Actual Flux energetic Proiect de lege, în dezbatere: Redevențele rămân nemodificate  

Redevenţele pentru exploatări onshore nu se schimbă. Potrivit unui proiectului de lege pentru reglementarea sistemului de redevenţe al concesiunilor resurselor minerale, petroliere şi hidrominerale, publicat de Ministerul Economiei, redevențele pentru exploatări onshore se păstrează în intervalul 3,5%-13,5% din valoarea producţiei zăcământului, în funcţie de mărimea exploatării.

Autoritatea competentă va avea posibilitatea să actualizare cotele de redevenţă, la prelungirea duratei contractelor de concesiune. Totodată, se introduce obligaţia de reziliere a contractelor de concesiune în cazul neplăţii redevenţei datorate statului pe o perioadă mai mare de 6 luni de la data scadenţei.

Potrivit expunerii de motive, proiectul de lege operează următoarele modificări: sistematizarea redevenţelor pe domeniile onshore şi offshore, separarea redevenţelor pe tipuri de resurse: minerale, hidrominerale şi petroliere, completarea cadrului normativ prin introducerea cotelor de redevenţă pentru resursele petroliere din domeniul upstream offshore, – completarea cadrului normativ prin introducerea cotelor de redevenţă pentru resursele hidrominerale din domeniul upstream onshore, actualizarea cotelor de redevenţă, pornind de la experienţa acumulată de autoritatea competentă în urma aplicării prevederilor Legii Minelor nr. 85/2003 şi Legii Petrolului nr. 238/2004, modificarea termenelor de raportare/plată a redevenţelor de la trimestru la lună, introducerea posibilităţii de actualizare periodică a cotelor de redevenţă, prin hotărâre a Guvernului, pe baza unor analize economice respectiv prin aplicarea cursului de schimb oficial lei/euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz.

Potrivit expunerii de motive a actului normativ, prin Programul de Guvernare s-a asumat de către Guvern simplificarea legislaţiei în domeniul resurselor minerale şi petroliere precum şi restrângerea într-un cadru legal unitar, uşor de actualizat, construit să asigure contribuţii juste a operatorilor din domeniul exploatării resurselor minerale, petroliere şi hidrominerale la efortul general de dezvoltare a ţării şi asigurării stabilităţii financiare a economiei, corespunzător importanţei şi caracterului neregenerabil al acestor bogăţii naturale. De asemenea, tot prin Programul de Guvernare s-a asumat separarea legislaţiei pe tipuri de resurse astfel încât să fie mult mai clară pentru operatorii care le exploatează și mai facil de urmărit pentru autoritatea competentă.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *