Proiect de OUG, în consultare publică: Se vor înființa un Comitet Interministerial al Cărbunelui, un Grup de lucru și un Comitet consultativ pentru decarbonizarea sectorului energetic

Publicat pe Categorii Esential, Minerit, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Proiect de OUG, în consultare publică: Se vor înființa un Comitet Interministerial al Cărbunelui, un Grup de lucru și un Comitet consultativ pentru decarbonizarea sectorului energetic

Guvernul urmează să aprobe înființarea Comitetului Interministerial al Cărbunelui, un organism, fără personalitate juridică, necesar pentru coordonarea implementării procesului decarbonizării, potrivit unei Ordonanțe de urgență privind decarbonizarea sectorului energetic, aflată în consultare publică.

Comitetul va avea în componență reprezentanți legali ai ministerelor economiei, finanțelor, investițiilor și proiectelor europene, energiei, muncii și solidarității sociale, mediului, apelor și pădurilor, dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, antreprenoriatului și turismului, precum și reprezentanții instituției prefectului, respectiv prefecții județelor Gorj, Dolj și Hunedoara.

De asemenea, se va constitui un Grup de Lucru, înființat prin ordin al ministrului energiei, pentru coordonarea și monitorizarea realizării activităților din cadrul procesului de decarbonizare.

Prin ordin al ministrului economiei, va fi desemnat un Comitet consultativ, din care vor face parte reprezentanți din cadrul mediului universitar și din grupuri de experți specializați în domeniul energiei, precum și ai organizațiilor neguvernamentale. Acest Comitet Consulatativ va colabora cu Comitetul Interministerial al Cărbunelui și cu Grupul de Lucru.

Ajutoare de stat pentru pentru climă, protecție a mediului și energie, urmare a închiderii definitive și ireversibile a activităților de extracție a cărbunelui

Producerea energiei electrice pe bază de lignit și huilă se va realiza până la data de 31 decembrie 2030.  Vor fi retrase din exploatare și se vor închide – definitiv și ireversibil – capacității energetice totale instalate pe bază de lignit și huilă, de 4.920 MW.

Proiectul de OUG prevede posibilitatea acordării unui ajutor de stat pentru Grupul energetic Paroșeni 4, în vederea neutralizării huilei rezultată ca urmare a lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor celor 4 mine (Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan). Acordarea ajutorului de stat se face anual, prin hotărâri ale Guvernului, după autorizarea lor de către Comisia Europeană.

Unele grupuri ale CE Oltenia vor asigura rezerva tehnică, fiind disponibile pentru a reporni numai la cererea Operatorului de Transport și Sistem în scopul asigurării funcționării sigure și stabile a Sistemului Electroenergetic Național. Luând în considerare acest aspect, începând cu anul 2026 și până la data de 31 decembrie 2030, acordarea ajutoarelor de stat se poate face după autorizarea de către Comisia Europeană a măsurilor de sprijin luate prin hotărâri ale Guvernului, elaborate anual la propunerea Ministerului Energiei.

Pentru minele de huilă, Lonea și Lupeni, care sunt deja incluse în programul de închidere autorizat de Comisia Europeană, se va renotifica Planul de Închidere a acestora, în sensul modificării termenelor de închidere și prelungirea perioadei de acordare a ajutorului de stat pentru climă, protecție a mediului și energie. Aceste ajutoarele de stat acoperă costurile aferente lucrărilor suplimentare de securitate în subteran, ca urmare a închiderii definitive și ireversibile a activităților de extracție a cărbunelui.

Operatorii economici care dețin capacități de producere a energiei electrice pe bază de cărbune vor fi obligați să respecte termenele de închidere stabilite, chiar și în situația în care Comisia Europeană nu autorizează măsurile de ajutor de stat, se prevede în proiectul de OUG. Sursele de finanțare a măsurilor de sprijin sunt bugetul de stat și/sau fondurile europene,

Actul normativ mai stabilește interdicția construirii unor noi capacități energetice de producere a energiei electrice pe bază de lignit sau huilă, dezvoltarea unor noi cariere de lignit și mine de huilă, acordarea de noi licențe de exploatare a resurselor minerale de lignit și huilă, precum și redeschiderea minelor, carierelor sau părţi din perimetrele de exploatare ale lignitului și huilei, aprobate la închidere.

Măsuri de protecție socială pentru persoanele care își pierd locurile de muncă

Persoanele care își pierd locurile de muncă urmare aplicării programului de decarbonizare au prioritate la cursurile de reconversie profesională și recalificare prevăzute în Planul Național de Formare Profesională, precum și a nevoilor de formare profesională identificate la nivelul Planurilor Teritoriale pentru o Tranziție Justă.

Având în vedere că operatorii economici cei mai afectați de procesul de decarbonizare se află în județele Gorj, Hunedoara și Dolj, se impune includerea persoanelor disponibilizate din aceste zone, cu prioritate, în planurile de creștere a capacității serviciilor publice de formare profesională și recalificare, se specifică în proiectul de OUG.

De asemenea, aceste persoane pot beneficia de finanțare nerambursabilă pentru achiziția de sisteme fotovoltaice cu o putere instalată de 3-5 kW.

Calendarul de închidere a grupurilor  pe bază de lignit și huilă, a carierelor de lignit și minelor de huilă, prezentat de Ministerul Energiei

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Energiei, până la data de 31 decembrie 2021 au fost scoși din funcțiune, definitiv și ireversibil, 1.695 MW, respectiv grupul energetic Turceni 3 cu o putere instalată de 330 MW, grupul energetic Ișalnița 8 cu o putere instalată de 315 MW, ambele aparținând Complexului Energetic Oltenia, precum și cele 5 grupuri energetice de 210 MW ale CTE Mintia – Deva, urmare aprobării date de Adunarea Creditorilor debitorului Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A.

Anul acesta, conform prevederilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), se va retrage – definitiv și ireversibil – din exploatare 660 MW, pe bază de lignit și anume: Grupul energetic Rovinari 3 – 330 MW și Grupul energetic Turceni 7 – 330 MW.

Anul 2025 reprezintă o nouă etapă, prevăzută în PNRR, în ceea ce privește închiderea definitivă și ireversibilă a capacității energetice totale instalate pe bază de lignit și huilă, prin oprirea definitivă și ireversibilă a următoarelor grupuri ce însumează 1.425 MW.

În scopul asigurării funcționării sigure și stabile a Sistemului Electroenergetic Național, începând cu anul 2026 și până la data de 31 decembrie 2030, grupurile energetice Rovinari 4, Rovinari 5 și Turceni 5, în cuantum de 990 MW putere instalată, aparținând CEO, vor asigura rezerva tehnică, fiind disponibile pentru a reporni numai la cererea Operatorului de Transport și de Sistem. Grupul energetic Paroșeni 4, cu o putere instalată de 150 MW, va asigura, până la 31 decembrie 2030, neutralizarea huilei rezultată ca urmare a lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor de huilă.

Închiderea definitivă a ultimelor grupuri energetice pe bază de lignit și huilă, rămase după anul 2025, însumând o capacitate totală de 1.140 MW, se realizează până la 31 decembrie 2030.

La data de 31 decembrie 2029, va înceta activitatea de extracție a lignitul la cariera Roșiuța, iar la carierele Roșia și Pinoasa încetarea activității va avea loc la data de 31 decembrie 2030, aceste cariere furnizând cărbunele pentru grupurile energetice Rovinari 4, Rovinari 5 și Turceni 4, grupuri ce vor asigura rezerva tehnică pentru perioada 2026 – 2030.

Carierele de exploatare a lignitului Alunu și Berbești, care deservesc CET Govora, își vor înceta definitiv și ireversibil activitatea de exploatare în anul 2025.

Cărbunele reprezintă o sursă importantă de producere a energiei electrice, acoperând în medie între 17,35%, în anul 2020 și 19,66 %, la nivelul datei de 31 martie 2022, din producţia totală de energie electrică la nivel naţional, potrivit datelor privind „Starea sistemului energetic naţional în timp real”, postate pe site-ul Transelectrica.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *