Proiect de Țară pe piața gazelor în 10 pași

Publicat pe Categorii Flux energetic
Prima Pagina Actual Flux energetic Proiect de Țară pe piața gazelor în 10 pași

Asociația Energia Inteligentă lansează, în data de 9 noiembrie 2016, Proiectul de Țară: Punct și de la capăt pe piața gazelor în 10 pași.

Motivația demarării acestui proiect, este determinată de comportamentul neadecvat al instituțiilor responsabile în sectorul gazelor naturale, de lipsa dialogului între societatea civilă și instituții, de lipsa de reacție la ”vocea străzii”, de lipsa transparenței în procesele decizionale, de multiple intervenții abuzive în piață, de încălcarea principiilor Directivelor europene, de reducerea nivelului de siguranță în alimentarea cu gaze etc, precizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociației.

Dumitru Chisalita

Proiectul de țară Punct și de la capăt pe piața gazelor naturale în 10 pași stabilește viziunea Asociației Energie Inteligentă asupra restabilirii normalității pe piața gazelor naturale. Proiectul se adresează partidelor politice, inițiativelor civice, ONG-urilor etc.  Asociația și-a propus să organizeze mese rotunde pentru pregătirea fiecărei etape a acestui Proiect de țară, va publica puncte de vedere, opinii și soluții, va iniția modificări legislative și nu va ezita să atace legislația abuzivă de pe piața gazelor naturale.

Un proiect în 10 pași:

  1. Construcția cadrului legal care să asigure o piață liberă și funcțională

1.1.     Codul Gazelor Naturale (rescrierea Legii gazelor și intervenții asupra legislației conexe).

1.2.     Eliminarea pieței reglementate a gazelor.

1.3.     Obligarea producătorilor/furnizorilor de gaze din România să-și publice Ghiduri de bune practici în vânzarea gazelor naturale.

1.4.     Completarea legislației anticoncurețiale și proceduri de investigare de urgență a acestor practici

1.5.     Ghid de Bună Practică pentru alocarea gazelor măsurate

1.6.     Introducerea noțiunii de capacitate rezervată zilnică în punctele existente pe întreg lanțul producție-transport-distribuție

1.7.     Rescrierea Codului reţelei de transport de la 0

1.8.     Codul Reţelei de Distribuție

1.9.     Codul Depozitelor de Înmagazinare

1.10.  Codul Pieţei Gazelor Naturale

1.11.  Constituirea Operatorului de Echilibrare.

1.12.  Introducerea mecanismelor de asigurare a flexibilităţii și funcționalității pieței.

1.13.  Dezvoltarea unor sisteme ieftine de garantare

1.14.  Informatizarea activității de pe piața de gaze

2. Metode și măsuri de protecție a consumatorului vulnerabil

2.1.     Strategia Guvernamentală de protejare a clienților vulnerabili

2.2.     Numirea unei instituții care să aplice și coordoneze protejarea clienților vulnerabili

2.3.     Codul de bună practică al furnizorilor licentiați în susținerea clienților vulnerabili

2.4.     Modificări legislative cu scopul reducerii numărului clienților vulnerabili (preplata gazelor, aplatizarea curbei lunare de plată a gazelor).

3. Regândirea activității de proiectare-execuție-exploatare a obiectivelor din sectorul gazier ca o acțiune destinată stimulării tranzacțiilor

3.1.     Regândirea sistemului de Autorizarea persoanelor care activează în domeniul proiectării și construcției

3.2.     Condiționarea specializărilor multiple la nivelul aceleiași persoane

3.3.     Stabilirea incompatibilității între activitatea de proiectare, verificare și expertizare la nivelul aceleiași persoane

3.4.     Obligativitatea expertizării de către experți independenți a lucrărilor din sectorul gazelor naturale ținând seama de oportunitate, utilitate, fezabilitate, fiabilitate, securitate, siguranță.

3.5.     Regândirea filozofiei normativelor

3.6.     Regândirea  filozofiei standardelor de performanță

3.7.     Regândirea filozofiei sistemelor de distribuție

3.8.     Reengineringul sistemului de transport

3.9.     Reengineringul activității de depozitare

3.10.  Regândirea metodologiilor de tarifare

3.11.  Sprijinirea înființării Uniunii Inginerilor de Gaze, entitate profesională responsabilă cu pregătirea, instruirea, dezvoltarea și sancționarea profesională

4. Întărirea/înființarea de instituții cu responsabilități în asigurarea funcționării pe piața gazelor naturale

4.1.     Înființarea unui centru de mediere și soluționare rapidă a litigiilor pe piața de gaze (SAL)

4.2.     Înființarea unui centru de informare și diseminare a informațiilor pe piața gazelor

4.3.     Schimbarea comportamentului organizațional al instituților cu responsabilități pe piața gazelor naturale

4.4.     Departament specializat pentru Protecția Consumatorilor de Gaze, în cadrul ANPC, cu proceduri care să le permită să se autosesizeze și să răspundă rapid și profesionist la toate sesizările consumatoriilor de gaze naturale, cu scopul de a-i apăra pe aceștia, de a preveni acțiunile furnizorilor în afara legii și de a sancționa dur abuzurile

4.5.     Departament specializat în cadrul Consiliului Concurenței, cu proceduri care să le permită să se autosizeze rapid la orice potențială poziție dominantă din piață, cu scopul de a preveni, proteja, menține și stimula concurența, și de a sancționa dur abaterile de la principiile concurenței.

5. Înființarea Autorității Naționale de Dispecerizare și Securitate Energetică

5.1.     Înființarea unei entități cu rol de Autoritatea Națională de Dispecerizare și Securitate Energetică unică pentru toate formele de energie

5.2.     Îndeplinirea rolului de Autoritate Competentă (AC) în domeniul gazelor naturale, asigurarea securității activității offshore, în constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere

6. Integrarea României în Uniunea Energetică sub aspectul pieței de gaze

6.1.     Numirea entității responsabile de integrarea României în Uniunea Energetică

6.2.     Elaborarea strategiei de integrare în Uniunea Energetică

7. Dezvoltarea și perfecționarea resursei umane în sectorul gazelor naturale

7.1.     Numirea entității responsabile de securitatea resursei umane necesare funcționării setorului gazier

7.2.     Dezvoltarea de programe de studii și perfecționare în conformitate cu cerințele pieței de gaze

8. Dezvoltarea investițiilor și eliminarea barierelor investiționale în sectorul gazelor naturale

8.1.       Eliminarea limitărilor privind accesul la terenuri

8.2.     Eliminarea limitărilor care fac imposibilă folosirea drumurilor publice pentru construcția obiectivelor gaziere

8.3.     Simplificarea proceselor de aprobare şi avizare a lucrărilor de investiţii

8.4.     Armonizări între legile specifice domeniului energiei şi alte legi româneşti sau din UE

8.5.     Stabilitatea unui cadru legislativ şi predictibil în sectorul energetic

8.6.     Politici publice adecvate interesului României

9. Regândirea managementului participațiilor statului și al managementului privat pentru societățile cu capital de stat din sectorul gazelor naturale

10. Impunerea unei Guvernanțe Energetice unitare în societățile și instituțiile din sectorul gazelor.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.