Proiect HG: Facilități pentru „lucrătorii offshore” străini în România

Publicat pe Categorii Flux energetic, Petrol si gaze
Prima Pagina Actual Flux energetic Proiect HG: Facilități pentru „lucrătorii offshore” străini în România

Cetăţenii străini care vor desfășura activităţi pe instalaţii offshore aflate într-o zonă maritimă de exploatare economică exclusivă a statului român, precum și persoane juridice române sau străine, ce desfăşoară activităţi de exploatare-dezvoltare a resurselor naturale din marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă a statului român, vor primi drept de intrare şi de şedere în România, în baza vizei române de scurtă şedere cu intrări multiple în scop de afaceri, identificată prin simbolul C/A. Ministerul Energiei propune Proiect de Hotărâre de Guvern pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt, cu privire la obţinerea vizelor de scurtă şedere, pe teritoriul României, pentru anumite categorii de cetățeni străini care urmează să desfășoare activități pe instalaţii offshore.

platforma-maritimaViza se va acorda pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 5 ani, cu respectarea duratei de şedere de maximum 90 de zile, în cursul oricărei perioade de 180 de zile.

“În prezent, cât și în perioada următoare, sunt programate o serie de activități de explorare-dezvoltare care necesită contractarea unor servicii specializate în operațiuni de foraj în ape de mare adâncime – respectiv Marea Neagră – și, implicit, participarea de personal specializat. La nivel mondial, există un număr limitat de operatori cu specializarea și experiența necesare în astfel de operațiuni, iar personalul implicat este compus din specialiști de diferite naționalități (din state membre ale Uniunii Europene – inclusiv români, dar mai ales din state non-membre ale UE). Activitățile specifice explorării și exploatării pe o platformă maritime se efectuează  de regulă prin implementarea unui sistem rotativ, în care personalul este schimbat în permanență, prin rotație, la perioade fixe de timp, care de regulă nu depășesc mai mult de 29 de zile. În alte state precum Olanda, Marea Britanie, Danemarca, Norvegia, Canada și Statele Unite ale Americii există reglementări speciale pentru ,,lucrătorii offshore”, adică pentru lucrătorii din domeniul explorării și exploatării resurselor naturale în zona economică exclusivă, marea teritorială şi zona contiguă ce lucrează în acest sistem rotativ şi care provin din diverse state. România nu are încă asemenea reglementări, iar necesitatea asigurării unui flux continuu al personalului și numărul mare al lucrătorilor implicați creează dificultăți în îndeplinirea conformă și în timp util a formalităților necesare pentru obținerea și prelungirea documentelor pentru admisie/ședere a lucrătorilor străini, în condițiile actuale ale legislației, aspecte care pot pune în pericol desfășurarea în condiții optime a proiectelor de explorare-dezvoltare a rezervelor de hidrocarburi din Marea Neagră”, se explică în nota de fundamentare a actului normativ.

„Lucrătorul offshore” este definit ca fiind ,,o persoană care lucrează pe o instalație offshore aflată în apele teritoriale sau într-o zonă maritimă de exploatare economică exclusivă a statelor membre, astfel cum sunt definite în dreptul maritim internațional, și care revine regulat, pe cale maritimă sau aeriană, pe teritoriul statelor membre”.Potrivit dispoziţiilor Regulamentului, această categorie de cetăţeni străini care lucrează pe o instalație offshore aflată în apele teritoriale sau într-o zonă maritimă de exploatare economică exclusivă a statelor membre, poate beneficia de reguli speciale şi derogatorii de la regulile generale privind condiţiile de intrare pe teritoriul Statelor Membre.

HG 530/ 2013 prevede acordarea unor facilităţi pe termen scurt – respectiv o perioadă de 3 ani -, cu privire la obţinerea vizelor de scurtă şedere, pe teritoriul României, pentru anumite categorii de străini.

Prcatic, HG și-a încetat valabilitatea la data de 12.08.2016. Prin apariția legii nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor offshore, a fost instituit un cadru legislativ integrat pentru domeniul siguranţei operaţiunilor petroliere offshore, coordonat cu celelalte prevederi legislative în vigoare din domeniul protecţiei muncii, al securităţii exploatării şi al prevenţiei accidentelor sau al protecţiei mediului.

Actul normativ propus de Ministerul Energiei vizează luarea următoarelor măsuri pe o perioadă de 3 ani:

  • acordarea dreptului de intrare şi şedere în România a lucrătorilor străini care lucrează în zona economică exclusivă, marea teritorială ori zona contiguă a statului român, în baza vizei de scurtă şedere.
  • emiterea vizelor de scurtă ședere pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 5 ani cu respectarea duratei de ședere de maxim de 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile. Menţionăm că posibilitatea acordării de vize de scurtă şedere pentru o perioadă de maxim 5 ani este posibilă şi în momentul de faţă, conform art. 23 alin. (3) din OUG nr.194/2002, dar numai pentru străinii care călătoresc în mod frecvent în România, pentru relaţii de afaceri-cooperare.

Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.