Proiectul de lege privind consumatorul vulnerabil, aprobat în Plenul Senatului, cu noi amendamente

Publicat pe Categorii Flux energetic, Info Consumatori, Info Legislativ, Semnal
Prima Pagina Actual Flux energetic Proiectul de lege privind consumatorul vulnerabil, aprobat în Plenul Senatului, cu noi amendamente

Ultima oră: Plenul Senatului a adoptat luni, 17 mai, proiectul de lege al Guvernului privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu 115 voturi “pentru”, unul “împotrivă” şi 12 abţineri

 • Se simplifică procedura administrativă de acordare a drepturilor
 • Aviz nefavorabil de la CES: Nu soluționează complet problemele consumatorilor vulnerabili

Ministerul Muncii și Protecției Sociale agregă la nivel național baza de date cu beneficiarii ajutoarelor, consumul și costul energetic anual, pentru o evidență clară la nivel național a consumului energetic total agregat aferent consumatorilor vulnerabili, din total consum energetic rezidențial. Baza de date, sub forma anonimizată, va putea fi accesată de diferite entități publice și private din România pentru inițierea, accesarea și derularea unor proiecte de cercetare-inovare-diseminare în folosul consumatorului vulnerabil și pentru eradicarea fenomenului de sărăcie energetică, potrivit unui nou amendament propus de senatorii USR PLUS, PNL și UDMR la Proiectul de lege privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și aprobat de Comisiile de specialitate ale Senatului.

Raportul comun al Comisiei economică, industrii și servicii și Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale la proiectul de lege privind consumatorul vulnerabil de energie se prezintă astăzi, 17 mai, în Plenul Senatului.

Alte amendamente admise de senatorii celor două comisii, care se regăsesc în raport și vor fi prezentate pentru a fi aprobate în Plenul Senatului:

 1. măsurile de sprijin se acordă în funcție de venitul mediu net lunar al persoanei singure sau, dupa caz, pe persoana din familie;
 2. se simplifică procedura administrativă de acordare a drepturilor consumatorilor vulnerabili, prin eliminarea obligației solicitantului de a prezenta anumite documente ce pot fi obținute la nivelul unităților administrativ teritoriale sau prin intermediul altor autorități publice competente. Astfel, în vederea stabilirii dreptului, primarii vor solicita acte doveditoare care atestă identitatea și veniturile realizate de membrii familiei. În articolul inițial  primarii solicitau și acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de membrii familiei, inclusiv în alte unități administrativ-teritoriale.
 3. promovarea accesului la măsurare de creștere a performanței energetice a clădirilor cu destinație de locuințe;
 4. primarii vor comunica titularilor ajutoarelor pentru încălzire dispozițiile direct sau,după caz, prin intermediul asociațiilor de proprietari/locatari.  S-a eliminat instituirea obligației de comunicare de partea funizorului, intrucât această obligație îi revine emitentului actului administrativ individual;
 5. lunar, reprezentantul fumizorului de energie termică ori de gaze naturale/energie electrică împreună cu reprezentantul asociației de proprietari/locatari, respectiv cu implicarea managerului energetic pentru localități al primăriei stabilesc consumul general de energie termică sau de gaze naturale/energie electrică. 

Consiliul Economic si Social a avizat nefavorabil proiectul de lege

CES a motivat astfel avizul nefavorbail:

 • proiectul de lege nu ia în considerare o gamă largă de măsuri suplimentare ce se pot adopta în acest sens: izolarea locuințelor, racordarea acestora la rețeaua energetică, îmbunătățirea condițiilor de habitat etc;
 • nu se modifică situația de fapt, cu execepția cuntumurilor sumelor aferente ajutorului deîncalzire și energie, neaducând o soluționare completa a problemelor consumatorilor vulnerabili, mai ales că o sumă de măsuri nonfiscale sunt lăsate pentru reglementarea unor acte normative ulterioare;
 • nu abordează vulnerabilitatea ca un concept complex. Pentru a compensa vulnerabilitatea, aceasta trebuie privită integral, fiind exclusă locuirea. ANRE primește răspunderea racordării la energie, MMPS va da formele de ajutor financiar, dar consolidarea și izolarea locuinței rămâne o problemă ce ține de MDIPA și primării, dar nerezolvată. Prin urmare, proiectul nu-și va atringe scopul și exclude și categorii de conusmatori vulnerabili;
 • nu sunt menționate formule de calcul pentru consumuri/nevoi energetice;
 • cuantumul ajutorului de încălzire pe lemne este subdimensionat față de costurile/necesitățile reale de consum.

Legea privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie va intra în vigoare la 1 septembrie 2022. Peste 400.000 de persoane vor beneficia de suplimentul pentru energie și de ajutorul de încălzire, iar cheltuielile se estimează la 115.150.000 lei în 2022 și la 259.206.000 lei în 2023.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.