Proiectul Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, condiție pentru luarea deciziei preliminare de investire: Se impune încheierea unui Acord între Statul român şi SNN privind responsabilitățile pentru finanțare

Publicat pe Categorii Investitii / Tranzactii, Semnal
Prima Pagina Business Investitii / Tranzactii Proiectul Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, condiție pentru luarea deciziei preliminare de investire: Se impune încheierea unui Acord între Statul român şi SNN privind responsabilitățile pentru finanțare
  • Guvernul trebuie să ia decizii privind implementarea mecanismelor de sprijin și asigurarea condiţiilor de infrastructură
  • Acționarii Nuclearelectrica sunt convocați, în data de 5 aprilie, să aprobe Strategia de continuare a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă

Guvernul României trebuie să ia decizii privind implementarea mecanismelor de sprijin și asigurarea condiţiilor de infrastructură pentru finalizarea şi exploatarea Proiectului Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă.  Ca o condiţie prealabilă pentru luarea deciziei preliminare de investire şi trecerea în Etapa 2 a Proiectului, se impune încheierea unui Acord între Statul român şi SNN, prin care să se stabilească responsabilităţile părţilor cu privire la asigurarea finanţării,  potrivit unei Note a conducerii Nuclearelectrica  ce va fi prezentată acționarilor.

Calendarul activitătilor pre-proiect, propus prin Strategie, trebuie coroborat cu calendarul de disponibilitate şi adoptare a unor decizii la nivelul Guvernului României privind implementarea mecanismelor de sprijin, se evidențiază în document.

Acționarii Nuclearelectrica sunt convocați, în data de 5 aprilie, să aprobe Strategia de continuare a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, precum și a unor măsuri vizând inițierea implementării strategiei și reoperaționalizarea Societatii EnergoNuclear S.A.

Proiectul Unităților 3 și 4 este sustenabil din punct de vedere financiar, cerințele privind fluxurile de numerar fiind îndeplinite, este concluzia studiului de fezabilitate actualizat în luna decembrie 2020, în cadrul Societatii EnergoNuclear, societate dedicată acestui proiect, având regimul juridic de filială deținuta 100% de către SNN.

De notat că Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) prevede elaborarea unui mecanism de sprijin de tipul Contracte pentru Diferență (CfD) pentru stimularea investițiilor, cu scopul de a facilita dezvoltarea de noi capacități de producție de energie electrică cu emisii reduse de carbon (ex: nuclear, RES etc.), asigurându-se astfel diversificarea surselor de energie și flexibilitatea sistemului național.  Implementarea unui mecanism CfD pentru tehnologii cu emisii reduse de carbon necesită existența unui cadru legislativ și de reglementare complementar, care să detalieze elementele de implementare.

Ce prevede Strategia de continuare a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, care sunt pașii

Vor fi finalizate și se vor pune în funcțiune două unități de tip CANDU 6 pe amplasamentul CNE Cernavodă, având o putere instalată brută de minimum 2 x 724 MWe. Se are în vedere valorificarea unor active existente, având o valoare considerabilă, aflate în patrimoniul public – apa grea și octoxid de uraniu – și, respectiv, în patrimoniul SNN – teren, clădiri, echipamente etc – și al EN – active intangibile etc, în condițiile legii.

În Nota conducerii SNN ce va fi prezentantă acționarilor se specifică că practicile internaţionale indică faptul că este necesară alocarea de resurse financiare semnificative (“high risk capital”) în faza pregătitoare/pre-proiect, în scopul definirii adecvate a unui proiect de centrală nuclearoelectrică, de o manieră care să permită luarea deciziei finale de investire.

Potrivit Notei, s-au stabilit 3 etape distincte de dezvoltare  a proiectului, după cum urmează:

Etapa 1 – Etapa pregătitoare – Preliminary Notice to Proceed (Pre-LNTP), având un buget estimat la 15 milioane euro, ce va fi finanţat de către SNN, prin majorarea corespunzătoare a capitalului social al EN, şi o durată estimată de 24 de luni.

Principalele obiective ale acestei faze sunt: reoperaţionalizarea societăţii de proiect EnergoNuclear, contractare serviciilor de asistenta tehnica, juridica si financiara, contractarea serviciilor de inginerie pentru actualizarea Specificatiei tehnice de procurare (BIS), lansarea, selectarea si atribuirea Contractului de Inginerie, Procurare şi Construcţii – IPC. În cadrul acestei etape se vor contracta orice alte studii/rapoarte/evaluari necesare pentru configurarea proiectului in limitele bugetului aferent acestei etape.

Etapa 2 – Lucrări Preliminare (Limited Notice to Proceed – LNTP)Faza 1 a Contractului IPC, având o durată estimată de 18-24 luni. Obiectivele acestei etape constau in dezvoltarea, de către Contractorul IPC, a părţii de inginerie critică a Proiectului, a documentaţiilor de securitate nucleară şi a analizelor privind piaţa locală a furnizorilor de echipamente si servicii necesare implementării lucrărilor de construcţie, astfel incât preţul total al Proiectului să fie de tip fix/ferm pentru un procent considerabil al lucrarilor si serviciilor necesare. De asemenea, tot în această etapă vor fi dezvoltate documentaţiile de securitate nucleară necesare obţinerii Autorizatiei de Securitate Nucleara precum si documentaţia de notificare a Proiectului la Comisia Europeană în baza articolului 41 din Tratatul EURATOM. La finalul acestei etape, se va reanaliza fezabilitatea Proiectului pe baza noilor indicatori tehnico-economici şi se va lua Decizia Finală de Investire, care va permite trecerea Proiectului in Etapa 3.

Pentru luarea Deciziei Finale de Investire trebuie îndeplinite o serie de condiţii ce includ obţinerea autorizărilor necesare de la Comisia Europeană pentru măsurile de sprijin şi structurarea şi închiderea pachetului de finanţare pentru Proiect, se precizează în documentul consultat de InvesTenergy.

Etapa 3 – Construcţie (Emiterea Ordinului Final de Incepere a Lucrărilor / Final Notice to Proceed – FNTP) – Faza 2 a Contractului IPC, având o durată estimată la 69 – 78 de luni (finalizare U3 – 2030 /finalizare U4 – 2031), constând în demararea efectivă a lucrărilor de construcţie, montaj şi punere în funcţiune.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *