Rapoartele Comisiei Europene privind progresul tranziției energetice. Țările UE trebuie să-și actualizeze planurile pentru energie și climă până în iunie 2023

Publicat pe Categorii Flux energetic, Opinii / Analize, Stiri externe
Prima Pagina Actual Flux energetic Rapoartele Comisiei Europene privind progresul tranziției energetice. Țările UE trebuie să-și actualizeze planurile pentru energie și climă până în iunie 2023

UE a atins o pondere de 22,1% a energiei regenerabile în consumul final brut de energie în 2020, depășind astfel obiectivul de 20% stabilit prin Directiva 2009 privind energia din surse regenerabile, potrivit unui raport al Comisiei Europene. 26 de țări UE și-au atins sau și-au depășit obiectivul obligatoriu de energie regenerabilă pentru 2020. Cu toate acestea, va trebui să existe o creștere abruptă a implementării surselor regenerabile (triplând creșterea medie de 0,8%) pentru a îndeplini obiectivul UE de 45% pentru 2030 propus în cadrul planului RepowerEU, se specifică în raport..

Pentru cea mai mare parte a deceniului, ponderea totală a surselor regenerabile de energie a crescut cu 0,8 puncte procentuale anual, dar a existat o creștere mult mai puternică, de 2,2 puncte procentuale între 2019 și 2020, din cauza consumului general mai scăzut de energie observat în timpul pandemiei de COVID-19.

Raportul Comisiei confirmă că UE și-a atins obiectivele globale de eficiență energetică de 20% pentru 2020 atât pentru consumul de energie primară, cât și pentru cel final, în raport cu nivelurile de consum prognozate, dar acest lucru a fost puternic ajutat în 2020 de pandemia de COVID-19.

Sursă foto: Comisia Europeană

Potrivit acestuia, 24 de țări UE și-au atins contribuțiile naționale pentru consumul de energie primară și 21 pentru consumul final de energie. Raportul avertizează că sunt necesare mult mai multe eforturi dacă UE dorește să realizeze o reducere structurală a consumului de energie și să atingă obiectivul propus pentru 2030 de 13% (în cadrul REPowerEU).

În ceea ce privește strategiile de renovare pe termen lung (LTRS), analiza subliniază faptul că eforturile unor țări UE nu vor fi suficiente pentru a-și decarboniza complet stocul de clădiri până în 2050 și, prin urmare, sunt necesare acțiuni suplimentare și o ambiție mai mare. Rapoartele privind cost-optimul țărilor UE arată că cerințele minime de performanță energetică pentru clădiri au fost consolidate progresiv în ultimul deceniu și au adus o contribuție importantă la îmbunătățirea fondului de clădiri al UE, în special pentru clădirile noi. O comparație a nivelurilor optime din punct de vedere al costurilor pentru 2013 și 2018 arată că a fost observată o reducere a cererii de energie primară pentru aproape toate tipurile de clădiri din țările UE.

Comisia Europeană a publicat astăzi o serie de rapoarte și documente care însoțesc cel de-al șaptelea raport privind starea uniunii energetice, publicat la 18 octombrie. Acestea subliniază progresele înregistrate în implementarea uniunii energetice, acoperind aspecte precum competitivitatea, subvențiile pentru energie și atingerea obiectivelor pentru 2020. Se analizează, de asemenea, actualizările viitoare ale planurilor naționale pentru energie și climă (PNEC) ale statelor membre, oferind un șablon pentru rapoartele de progres, care urmează să fie prezentate până în martie 2023, și proiecte de orientări privind modul în care țările UE ar trebui să își actualizeze planurile până în iunie 2023.

Proiect de orientări pentru statele membre pentru actualizarea planurilor naționale de energie și climă 2021-2030

Întrucât țările UE trebuie să își actualizeze NECP-urile până în iunie 2023, Comisia le oferă îndrumări cu privire la modul în care reflectă cel mai bine diferitele schimbări de politică care au fost introduse în ultimii câțiva ani și le sporește ambiția energetică și climatică către neutralitatea climatică. Menite să stimuleze investițiile necesare pentru atingerea acestor obiective prin furnizarea unui cadru stabil până la sfârșitul deceniului, actualizările NECP ar trebui, de asemenea, să consolideze rezistența și accesibilitatea sistemului energetic. Țările UE sunt încurajate să realizeze o actualizare ambițioasă și participativă a PNEC-urilor lor, consolidând în același timp cooperarea regională. Acest act autonom va fi publicat în timp util ca o comunicare orientativă în toate limbile UE.

Proiect de ghid privind partajarea costurilor-beneficii în proiectele transfrontaliere de cooperare în domeniul energiei regenerabile

Acest raport evidențiază modalități prin care țările pot colabora mai bine pentru a atinge obiectivele individuale și colective de energie regenerabilă, de exemplu, concentrându-se pe investițiile în surse regenerabile în zonele cu cel mai mare potențial geografic. Având în vedere numeroase probleme administrative care împiedică cooperarea transfrontalieră, în special cu privire la modul de împărțire a costurilor și beneficiilor, documentul oferă îndrumări cu privire la modul de găsire a soluțiilor reciproc avantajoase la aceste probleme. Acest act autonom va fi publicat în timp util ca o comunicare orientativă în toate limbile UE.

Raport privind subvențiile pentru energie în UE

Acest al treilea raport anual arată că subvențiile globale pentru energie (173 miliarde EUR) în 2020 au fost cu 7% sau 14 miliarde EUR mai mari decât în ​​2015 – cu sprijinul în creștere pentru sursele regenerabile de +15% până la 81 miliarde EUR și eficiența energetică +20% până la 15 miliarde EUR , și în scădere cu 1,5% pentru totalul combustibililor fosili (50 miliarde EUR). Cifrele preliminare pentru 2021 arată o nouă creștere, în special pentru problemele legate de cererea de energie și o scădere a sprijinului pentru sursele regenerabile. Raportul se bazează pe un studiu de bază privind subvențiile pentru energie și alte intervenții guvernamentale în UE.

Raport de progres 2022 privind competitivitatea tehnologiilor de energie curată

UE este în fruntea cercetării în domeniul energiei curate, investițiile în cercetare și inovare (C&I) în continuă creștere. Cu toate acestea, mai multe investiții publice și private în cercetarea și inovarea în domeniul energiei curate, extinderea și implementarea la prețuri accesibile sunt esențiale pentru a aborda provocările și a exploata oportunitățile tehnologiilor UE pentru energie curată. Deși multe dinamice de finanțare sunt pozitive, barierele structurale și provocările societale încă împiedică extinderea tehnologiei climatice din UE, în comparație cu alte economii majore. În 2022, UE și-a confirmat poziția de lider în sectorul eolian global în ceea ce privește R&I și și-a confirmat poziția ca una dintre cele mai mari piețe pentru fotovoltaic. Concurența rămâne însă acerbă.

Raport privind performanța sprijinului pentru energie electrică din surse regenerabile acordat prin proceduri de licitație în Uniune

Raportul arată că introducerea licitațiilor pentru surse regenerabile a fost un succes clar pentru UE, reducând costurile de sprijin (4,7% pentru solar și 14,0% pentru eolianul terestre), îmbunătățind implementarea și oferind un cadru solid pentru îmbunătățirea tehnologică. Acest raport se bazează pe un studiu de bază.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *