Raport al Comisiei Europene: „Observatorul operatorilor de distribuție a energiei 2018”. Câțiva distribuitori europeni au decis să efectueze lansarea de contoare inteligente! CNR- CME prezintă concluziile cheie

Publicat pe Categorii Esential, Opinii / Analize, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Raport al Comisiei Europene: „Observatorul operatorilor de distribuție a energiei 2018”. Câțiva distribuitori europeni au decis să efectueze lansarea de contoare inteligente! CNR- CME prezintă concluziile cheie

Comisia Europeană a realizat Raportul cu tema: „Observatorul operatorilor de distribuție a energiei 2018″. Asociația Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) prezintă companiilor membre concluziile cheile ale analizei situației distribuitorilor de energie europeni,.

Raportul CE se bazează pe informațiile furnizate de 99 din 191 operatori de sisteme de distribuție, care deservesc peste 100 000 de clienți.

Material realizat de CNR-CME

Context

În ultimii ani, sursele regenerabile de energie au fost instalate pe scară largă în Europa, încurajate prin schemele financiare instituite în mai multe state membre. Creșterea conexiunilor SRE a arătat, totuși, că sistemele de distribuție din anumite state membre nu sunt pregătite, acestea fiind concepute cu mai mult de o jumătate de secol în urmă, cu scopul principal de a distribui pasiv energie electrică din rețeaua de transport către consumatorii finali.

În Europa există mari diferențe între acei operatori de rețea denumiți operatorii sistemelor de distribuție (OSD), responsabili cu operarea, întreținerea și dezvoltarea rețelei de distribuție pentru a se asigura că energia electrică este livrată utilizatorilor finali într-o manieră sigură, fiabilă și eficientă. Directiva privind energia electrică 2 (e-Directivă) și propunerile Comisiei Europene asupra Regulamentului privind energia electrică 3 (e-Regulament) (care constituie o parte esențială a Pachetului „Energia curată pentru toți europenii”) abordează în mod serios rolul schimbător al OSD în Europa.

Obiectivul raportului

Domeniul de aplicare al acestui raport este dublu. În primul rând, urmărește actualizarea și modernizarea datelor techno-economice ale rețelei de distribuție, care au fost colectate în prima ediție a Observatorului OSD.

În al doilea rând, în noul raport a fost introdusă o nouă secțiune privind dimensiunile rețelei inteligente și digitalizarea vizate de OSD. Aceste informații  au permis  o comparație între statutul actual al rețelelor europene și schimbările propuse prin proiectul de e-Directivă.

Concluzii cheie ale raportului CE, principalele constatări

  • Există mari diferențe în ceea ce privește numărul, dimensiunea și guvernanța OSD, chiar și în cadrul fiecărui stat membru. Există diferențe-cheie în modul în care OSD sunt remunerați prin intermediul tarifelor de distribuție: în majoritatea cazurilor, tarifele de utilizare a sistemului se bazează fie pe consumul de energie (volumetric), fie pe puterea contractată / măsurată (tarifele bazate pe capacitate). Tarifele europene variază de la cele pur volumetrice la cele cu o capacitate pură. În scenariile în curs de dezvoltare, aceste diferențe ar putea juca un rol important în facilitarea sau nu, a integrării generării distribuite.
  • Costurile medii de distribuție variază foarte mult de la o țară la alta în Europa.
  • Un număr restrâns de OSD a început să pună în aplicare răspunsul la cerere (Demand Reponse). Cu toate acestea, în prezent, unele beneficii financiare par a se observa numai pentru acei consumatori care pot efectua modificări la cerere ale consumului de încălzire și răcire.
  • Este discutat, de asemenea, rolul OSD ca facilitator neutru de piață, împreună cu diferitele modele de gestionare a datelor, care au fost planificate să fie puse în aplicare în anumite state membre.
  • Interfața de schimb de date între OSD și operatorii de sisteme de transport (OST) a fost analizată pentru importanța acesteia în tranziția către o piață a energiei electrice mai eficientă și pentru oportunitățile potențiale preconizate pentru a fi oferite consumatorilor.
  • Indicatorii de rețea de natură diferită (structura rețelei și indicii de fiabilitate, designul rețelei, generarea distribuită pe nivel de tensiune) sunt prezentate pentru a oferi o imagine clară a modului în care sunt proiectate și operate rețelele de distribuție în vigoare.
  • Lansarea contorizării inteligente a fost în cele din urmă actualizată. Rezultatul neașteptat este că, în anumite state membre în care ultima analiză cost-beneficiu (în 2014) s-a dovedit a fi negativă, câțiva OSD au decis să efectueze lansarea de contoare inteligente, deoarece consideră că acestea reprezintă o piatră de hotar atât pentru centralizarea clienților, cât și pentru o mai bună observabilitate a infrastructurii lor de rețea.

Cum poate fi îmbunătățită această stare de fapt și, mai ales, raportată în România? , este întrebarea legitimă adresată de CNR-CME.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *