ROMATOM, propuneri la Strategia Energetică: Industria nucleară orizontală poate asigura 19.000  locuri de muncă la Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă

Publicat pe Categorii Energie, Hidro si nucleara, Opinii / Analize
Prima Pagina Energie Hidro si nucleara ROMATOM, propuneri la Strategia Energetică: Industria nucleară orizontală poate asigura 19.000  locuri de muncă la Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă

În contextul creșterii economice durabile, Forumul Atomic Român – ROMATOM consideră necesară includerea în Strategia Energetică a României 2018-2030, cu perspectiva anului 2050, a unor măsuri concrete pentru susținerea și dezvoltarea industriei nucleare orizontale din România, oferind industriei o perspectivă pe termen lung. “Se menține astfel interesul companiilor de a se certifica în acest domeniu și de a dezvolta produse și servicii specifice proiectelor nucleare, dar și interesul tinerilor pentru a urma o carieră în industria nucleară. Multe dintre industriile orizontale se încadrează în grupa tehnologiilor de vârf, generează valoare adaugată peste media economiei și au potențialul de a antrena alte industrii pe lanțul de valoare adăugată”, se precizează într-un comunicat al ROMATOM.

„Industria nucleară orizontală din România poate asigura un număr semnificativ de locuri de muncă, estimat la 19.000 la momentul implementării proiectului Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă, în mare parte cu calificare înaltă, ceea ce trebuie sa constituie un obiectiv în sine al strategiei energetice naționale, inclusiv identificarea instrumentelor posibil a fi promovate pentru retenția acestei forțe de muncă”, a declarat Gheorge Lucaciu, Director Executiv al ROMATOM.

În calitate de asociație a industriei nucleare din România, afiliată la forumul industriei nucleare europene, ROMATOM a transmis Ministerului Energiei o serie de propuneri și comentarii privind proiectul strategiei, în cadrul procesului de consultare publică, propuneri ce au în vedere reflectarea corespunzătoare a factorilor cu potențial impact asupra dezvoltarii energiei nucleare în România, corelat cu necesitățile de energie prezente și viitoare, după cum urmează:

  1. Având în vedere faptul că proiectele mari de infrastructura nucleară presupun angrenarea mai multor instituții abilitate și factori, ROMATOM recomandă că, într-o etapă ulterioară, să se realizeze un plan de măsuri instituționale care să traseze cadrul concret de susținere a investițiilor, atragere de capital, dezvoltarea unor mecanisme echilibrate pe piața de energie pentru sursele de energie cu emisii reduse de carbon.
  2. Corelarea strategiei în domeniul energetic cu alte strategiile deja adoptate în domenii conexe și suport, menționându-se, ca de exemplu strategiile privind cercetarea-dezvoltarea, strategia pe termen mediu si lung pentru managementul deșeurilor radioactive, specializarea inteligentă, competitivitate, dezvoltare regională etc., pentru a maximiza eficiența acesteia și asigurarea resurselor necesare, inclusiv resurse umane, implementării strategiei energetice naționale.
  3. În ceea ce privește domeniul cercetării, ROMATOM dorește să sublinieze importanța orientării spre partea aplicativă a domeniul (dezvoltare tehnologică și inovare), precum și creșterea rolului cercetării din centrele universitare, în conformitate cu strategiile și politicile europene. Cercetarea aplicativă este zona care contribuie pe termen scurt la creșterea competitivității. În vederea facilitării dezvoltării tehnologice și inovării pe termen lung, accesării fondurilor europene, considerăm necesară intr-o faza ulterioara elaborarea unei abordări strategice privind tehnologiile energetice avute în vedere în perioada de după 2030, dar care trebuie abordate și prefigurate, împreună cu măsurile de susținere a acestora, încă din perioada 2018-2030. Proiectul demonstratorului de generație IV Alfred dezvoltat în cooperare internațională de RATEN-ICN Pitesti reprezintă un potențial de dezvoltare tehnologică a României.

În prezent, ROMATOM numără 34 de membri.  Asociația are drept scop promovarea utilizării în scopuri pașnice a energiei nucleare în România și susținerea programului nuclear național, precum și coordonarea tuturor activităților asumate prin aderarea și participarea Asociației la FORATOM – Forumul Atomic European. Totodată, ROMATOM militează pentru protecția și promovarea intereselor membrilor săi, reprezentând vocea industriei nucleare naționale, având în vedere nivelul tehnologic și de know-how dobândite, în vederea fructificării acestora în practică.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *