Tot să lucrezi la stat! La Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – SAPE, un angajat câștigă, în medie, 8.723 lei pe lună. În 2021, obiectul principal de activitate al societății a fost consultanță pentru afaceri și management

Publicat pe Categorii Energie, Esential, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Tot să lucrezi la stat! La Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – SAPE, un angajat câștigă, în medie, 8.723 lei pe lună. În 2021, obiectul principal de activitate al societății a fost consultanță pentru afaceri și management

Unde este mai bine să lucrezi:  la stat sau la privat? Cu siguranță, este foarte bine să lucrezi la Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – SAPE. Cei 40 de angajați ai acestei societăți, ce are ca acţionar unic Statul Romȃn, prin Ministerul Energiei, sunt foarte bine plătiți și beneficiază de o serie de avantaje. Câștigul mediu lunar pe salariat la nivelul anului 2021 a fost de 8.723 lei.

Conform unui document al societății consultat de InvesTenergy, câștigul mediu lunar pe salariat cuprinde:

– salariul de încadrare;

– indemnizația de conducere pentru posturile de conducere;

– contravaloarea tichetelor de masă acordate conform L 165/2018 și a Contractului colectiv de

muncă al societății înregistrat la ITM;

– contravaloarea voucherelor de vacanță acordate conform OUG 8/2009 și HG 215/2009 și a Contractului Colectiv de Muncă al societății, înregistrat la ITM;

 – prime acordate conform Contractului colectiv de Muncă al societății înregistrat la ITM;

– asigurări medicale .

Cu ce se ocupă angajații SAPE  și, mai ales, cu ce anume s-au remarcat în 2021?

În anul 2021, obiectul principal de activitate al societății, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională a fost cod CAEN 7022, a fost consultanță pentru afaceri și management.

În raportul de activitate pe 2021 se prezintă contribuția S.A.P.E.  la obiectivele guvernării și la obiectivele principale asumate de România:

  • realizarea unei Centrale de cogenerare de înaltă eficiență – Titan Power SA, cu funcționare pe gaze naturale situată pe amplasamentul fostei CET Titan. S.A.P.E.  a finalizat subscrierea la capitalul social al Titan Power S.A. prin aportarea sumei de 94.148.840 lei, reprezentând o deținere de 67,25% din capitalul social al companiei Titan Power S.A.
  • achiziția centralei electrice fotovoltaice Dârvari, jud. Prahova, cu capacitate instalată de 4,987MW și o extindere preconizată pentru anul 2022 de 5 MW
  • investiții în proiecte greenfield sau/și ready to build pentru producerea de energie verde
  • investiții financiare prin cumpărarea de acțiuni la BVB la companii din domeniul energetic: Romgaz, Nuclearelectrica, OMV Petrom, Transgaz, Electrica, Conpet.

La finele anului 2021, situația portofoliului SAPE S.A. la BVB este următoarea:

  • la S.N. Romgaz, SAPE S.A. deținea 1.011.350 acțiuni , reprezentând 0,262400%
  • la  S.N. Nuclearelectrica, deținea 344.741 acțiuni, reprezentând 0,114336%
  • la OMV Petrom –  29.547.412 acțiuni, reprezentând 0,052163%
  • la  S.N.T.G.N. Transgaz, SAPE deținea 7.140 acțiuni,reprezentând 0,006064%
  •  la Societatea Energetica Electrica ,  deținea 54.580 acțiuni, reprezentând 0,001575%
  •  la Conpet – 3.018 acțiuni, reprezentând 0,010563%.

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., administrată în sistem dualist, a fost constituită prin divizarea SC DFEE – Electrica S.A., în conformitate cu proiectul de divizare din data de 19.12.2013. Cu ce se ocupă, printre altele, SAPE: monitorizarea modului de îndeplinire a obligațiilor rezultate din contractele de privatizare încheiate de Electrica, cu privire la filialele de furnizare și distribuție de energie electrică privatizate, precum și a tuturor acordurilor încheiate de Electrica in legatura cu contractele de privatizare; continuarea litigiilor aflate pe rolul Curții de Arbitraj de la Paris, deschise în urma nerespectării clauzelor din contractele de privatizare pentru filialele de furnizare și distribuție de energie electrică privatizate și a oricăror alte litigii în legătură cu participațiile minoritare repartizate conform proiectului de divizare; reprezentarea intereselor S.A.P.E. în societățile enumerate mai sus, prin participarea în Consiliile de Administrație, respectiv AGA ale acestora; elaborarea/implementarea unei strategii de administrare a participațiilor minoritare, de maximizare a veniturilor din dividende / valorificare participații; participarea în cadrul proiectelor energetice de interes național și viabile din punct de vedere financiar; administrarea participațiilor minoritare deținute de S.A.P.E. la societățile existente în portofoliu.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.