Vocea specialiștilor: Noul Model al Pieţei de Energie Electrică impune o creștere a producției energiei din surse regenerabile și a capacității de stocare a energiei, dezvoltarea tehnologiilor noi și investițiilor în generarea energiei electrice

Publicat pe Categorii Energie, Esential, Opinii / Analize, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Vocea specialiștilor: Noul Model al Pieţei de Energie Electrică impune o creștere a producției energiei din surse regenerabile și a capacității de stocare a energiei, dezvoltarea tehnologiilor noi și investițiilor în generarea energiei electrice
  • Conferință organizată de CNR-CME, Electrica și ANRE:  Modul de implementare a prevederilor Regulamentului (UE) 2019/943 şi Directivei (UE) 2019/944 vor fi esenţiale pentru dezvoltarea sistemului energetic din România

Este necesară creșterea ponderii producerii energiei din surse regenerabile, corelată cu posibilitatea creșterii capacității de stocare a energiei, dezvoltarea tehnologiilor noi și a unor investiții în generarea energiei electrice care să asigure flexibilitate, termen foarte frecvent utilizat în sectorul energie, este una dintre concluziile Conferinței “Noul Model al Pieţei de Energie Electrică, generat de Regulamentul (UE) 2019/943 şi Directiva (UE) 2019/944 ”, organizată de CNR-CME, SC Electrica SA și ANRE, pe 29 ianuarie.

“Factorii politici trebuie să decidă cât mai rapid definirea consumatorului vulnerabil, ce va permite liberalizarea totală a pieței de energie, aceasta fiind un obiectiv al documentelor europene. Sunt necesare de asemenea reglementări privind unele mecanisme de piață, absolut necesare bunei funcționări a acesteia”, s-a evidențiat în cadrul dezbaterilor inițiate de  CNR-CME asupra reglementărilor europene privind piața internă de energie electrică

“Sistemul energetic traversează în prezent o perioadă cu cele mai profunde modificări din ultimele decenii, iar piața de energie electrică se află în centrul acestui proces de schimbare. Obiectivul comun de decarbonare a sistemului energetic creează noi oportunități și provocări pentru participanții la piață, iar progresele tehnologice permit noi forme de participare a utilizatorilor și de cooperare transfrontalieră.  Regulamentul (UE) 2019/943 şi Directiva (UE) 2019/944 stabilesc norme pentru asigurarea funcționării pieței interne de energie electrică și includ anumite cerințe legate de producerea energiei din surse regenerabile și de politică de mediu. Accentul se pune pe normele specifice anumitor tipuri de instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu privire la responsabilitatea în materie de echilibrare, dispecerizare și redispecerizare, precum și un prag pentru emisiile de CO2 pentru noua capacitate de generare”, a prezentat Ștefan Gheorghe, Director General Executiv al CNR-CME.

La conferință au participat toate părțile interesate,  reprezentanți din partea Comisiei pentru Industrii și Servicii a Camerei Deputaților, din partea autorităților: Ministerul Economiei si ANRE, factori de decizie ai principalilor operatori din domeniu, consultanți, specialiști din partea companiilor de stat și private, actori ai pieței de energie, analiști, operatori de marcă din domeniul transportului și distribuției energiei electrice.

Structurată în două părți, pentru a da posibilitatea vorbitorilor și paneliștilor de a interacționa proactiv cu participanții din sală, conferința a dezbătut modul în care pot fi implementate prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 şi ale Directivei (UE) 2019/944 în legislaţia românească si barierele care se întrevăd. Vorbitorii au prezentat elemente importante din ordinul ANRE Nr.236/20.12.2019, privind aprobarea regulilor pentru eliminarea și/sau atenuarea impactului unor măsuri sau politici care pot contribui la restricționarea formării prețurilor pe piața angro de energie electrică, au subliniat principalele modificări şi responsabilităţi pentru operatorii din piaţă, modul în care poate fi accelerată decarbonarea industriei energetice şi au avansat soluţii pentru creşterea ponderii surselor regenerabile de energie și pentru atingerea obiectivelor ENTSO pentru energie electrică.

În concluzie, modul de implementare a prevederilor Regulamentului (UE) 2019/943 şi Directivei (UE) 2019/944 vor fi esenţiale pentru dezvoltarea sistemului energetic din România.

Asociația Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) cuprinde cea mai mare rețea națională de specialiști din domeniul energiei şi este principala organizaţie din domeniul energiei din România, membru fondator al Consiliului Mondial al Energiei, din anul 1924. CNR-CME este o organizație profesională, apolitică, neguvernamentală, fără scop lucrativ sau patrimonial, CNR-CME concentrează interesele diferitelor instituții și organizații din România interesate în problemele energiei și ale relației acesteia cu economia și cu mediul înconjurator, ale specialiștilor și ale societății civile.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.