ANRE este partener într-un consorţiu de 28 de state europene în Proiectul CA-RES4 pentru transpunerea directivei privind promovarea surselor regenerabile de energie

Publicat pe Categorii Flux energetic
Prima Pagina Actual Flux energetic ANRE este partener într-un consorţiu de 28 de state europene în Proiectul CA-RES4 pentru transpunerea directivei privind promovarea surselor regenerabile de energie

Începând cu luna iunie 2021, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) participă în calitate de partener contractual beneficiar al finanţării, într-un consorţiu de 28 de state europene partenere, în cadrul Proiectului CA-RES4 – Acţiune concertată pentru sprijinirea transpunerii și implementării Directivei 2018/2001/EC privind promovarea surselor regenerabile de energie, în conformitate cu Grant Agreement 101035887- CA-RES4 – Consortium Agreement.

Proiectul CA-RES41 este un instrument al programului Horizon 2020 care are ca obiectiv principal sprijinirea transpunerii și implementării Directivei privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile prin crearea și consolidarea unei rețele de experți care să-și împărtășească cunoștințele și experiența acumulate, abordări comune și o coordonare mai puternică între țările participante. Astfel, Comisia Europeană acordă asistență tehnică statelor membre pentru transpunerea şi implementarea a Directivei pentru promovarea surselor regenerabile de energie prin intermediul Proiectului european CA-RES4.

Printr-o acţiune concertată, ţările participante fac schimb de experienţă şi bune practice, luând parte la un proces de învăţare încrucişată pentru dezvoltarea unor abordări comune.

Sesiunile paralele de lucru în cadrul întâlnirilor plenare sunt organizate pe structura a 6 grupuri tematice (Core Theme CT1-CT6 2) ale Proiectului CA-RES4, şi anume:

CT1: Guvernare, realizare țintă și cooperare

CT2: Energie electrică din surse regenerabile

CT3: Decarbonizarea încălzirii şi răcirii

CT4: Mobilizarea şi durabilitatea biomasei

CT5: Decarbonarea transportului

CT6: Angajamentul consumatorului/cetăţenilor (în piaţa de energie electrică din surse regenerabile)

Bugetul total alocat pentru ANRE este în valoarea de 49 750 Euro, din care: 24 500 Euro– costuri directe cu personalul, 15 300 Euro – alte costuri directe (deplasare la întâlnirile de proiect, organizare/participare/deplasare workshop-uri, rganizare sesiuni de lucru online) şi costuri indirecte de 9 950 Euro.

Pentru derularea Proiectului CA-RES4, ANRE a încasat în data de 6 august 2021 suma de 24 045.83 Euro din cei 49 750 Euro bugetați pentru ANRE (reprezentând o prefinanţare de 48.33%).


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.