ANRE modifică rapid propriile reglementări ca să scape România de infringement. Producătorii vor vinde cu prioritate gaze din producția internă pentru populație și centrale termice până în martie 2020, nu până în 2022

Publicat pe Categorii Esential, Info Legislativ, Petrol si gaze, Semnal
Prima Pagina Actual Esential ANRE modifică rapid propriile reglementări ca să scape România de infringement. Producătorii vor vinde cu prioritate gaze din producția internă pentru populație și centrale termice până în martie 2020, nu până în 2022

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE se pregătește să modifice reglementări proprii astfel încât România să scape de un infringement.  Prin avizul motivat suplimentar din data de 25 iulie 2019, adresat României de Comisia Europeană (Comisia) în cauza nr. 2012/2114, Comisia constată că, prin obligarea producătorilor de gaze naturale din România să pună la dispoziție producția lor în mod prioritar pe piața internă, România nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 35 și 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și în temeiul articolului 40 litera (c) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața  internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE, prezintă Autoritatea în nota de fundamentare a unui proiect de ordin pus în consultare publică.

Noul proiect de ordin vine cu modificări la metodologia de stabilire a cantităților de gaze naturale  pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici și al producătorilor de energie termică. Practic, se modifică normele de aplicare a OUG 114/2018.

Citește și:

Prin proiectul de ordin propus, ANRE reduce, ca durată, obligația pentru producători de a vinde gazele necesare consumului populației și al centralelor termice, din 2022 până în martie 2020. Ordinul 52/2019 prevede alocarea cu prioritate pentru consumatorii casnici în perioada 1 mai 2019 – 28 februarie 2022. Reglementatorul propune limitarea perioadei la 1 mai 2019 – 31 martie 2020.

Redăm noul articol: „(2) Cantitățile de gaze naturale din producția internă pe care producătorii (Romgaz și Petrom – n.red) au obligația de a le vinde în scopul asigurării necesarului de consum curent al consumatorilor casnici și producători energie termică și a înmagazinării gazelor naturale în vederea constituirii stocului minim aferent acestor categorii de clienți se exprimă în MWh și se stabilesc distinct pentru perioadele 1 mai – 31 octombrie 2019 și 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020”.

Luând în considerare circumstanțele prezentate, ANRE, în limita atribuțiilor și competențelor sale prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, a elaborat prezentul proiectul de Ordin conformându-se astfel solicitărilor exprimate de Comisie prin avizul în cauză, subliniază Autoritatea în documentul publicat pe site-ul propriu.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ sunt așteptate, în regim de urgență, până la data de 12.09.2019.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *