ANRE organizează concursuri pentru promovarea salariaților săi pentru 14 posturi cheie. Candidaţii trebuie să dețină calificativul “foarte bine”, obţinut la două evaluări efectuate în ultimii trei ani de activitate. Ultima oră: Concursurile au fost anulate!

Publicat pe Categorii Esential, Semnal
Prima Pagina Actual Esential ANRE organizează concursuri pentru promovarea salariaților săi pentru 14 posturi cheie. Candidaţii trebuie să dețină calificativul “foarte bine”, obţinut la două evaluări efectuate în ultimii trei ani de activitate. Ultima oră: Concursurile au fost anulate!

Anunț ANRE de ultimă oră: Din motive obiective, în baza prevederilor art. 36 alin. (2) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor în vederea angajării și promovării, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 9/2018, concursurile de promovare publicate pe site-ul ANRE prin anunțul nr. 69617/08.08.2019, se anulează.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE organizează concursuri în vederea promovării salariaților săi pentru 14 posturi cheie. Un anunț în acest sens fost postat pe site-ul Autorității.

Potrivit acestuia, în baza prevederilor O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor în vederea angajării și promovării, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 9/2018, ANRE organizează concurs în vederea promovării salariaților ANRE pentru următoarele posturi:

 • Director general la Direcţia generală licențe, tarife, monitorizare investiții
 • Director la Direcţia licențe, autorizații
 • Director la Direcția tarife, monitorizare și analiză investiții energie electrică
 • Șef serviciu la Serviciul tarife transport și distribuție energie electrică
 • Șef serviciu la Serviciul monitorizare și analiză investiții energie electrică
 • Șef serviciu la Serviciul investigații
 • Director general la Direcția generală piață energie și prețuri
 • Director la Direcţia piață energie
 • Șef serviciu la Serviciul reglementare piață gaze naturale
 • Director la Direcţia autorizare, cooperare și monitorizare eficiență energetică
 • Șef serviciu la Serviciul autorizare eficiență energetică
 • Șef serviciu la Serviciul reglementări tehnice energie electrică
 • Șef serviciu la Serviciul reglementări tehnice gaze naturale
 • Secretar general.

La finele lunii mai, în Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE au avut loc schimbări la vârf, iar de la începutul lunii iunie, instituția are o nouă organigramă modificată, aprobată prin Ordinul nr 6/30.05.2019. 

Cititi mai multe pe:

https://www.investenergy.ro/schimbari-la-varf-la-anre-specialistii-alicus-si-manecuta-schimbati-din-functii-silvia-ciornei-consilier-al-presedintului-consiliului-concurentei-promovata-director-general/

În vederea participării la concursurile de promovare, candidaţii trebuie să dețină calificativul “foarte bine” obţinut la cel puţin două evaluări ale performanţelor profesionale individuale efectuate în ultimii trei ani, în care candidatul s-a aflat în activitate, se specifică în Anunț.

Pentru ocuparea unor funcţii de conducere, salariații trebuie să îndeplinească condiția de vechime într-o funcție managerială, astfel: director general/secretar general – 5 ani, director – 4 ani.

În Anunț sunt precizate principiile care stau la baza promovării salariaților ANRE, și anume:

 • competenţă, principiu potrivit căruia salariații care doresc să acceadă sau să promoveze într-o funcţie de conducere sau într-o funcție de execuție superioară trebuie să deţină şi să confirme cunoştinţele şi aptitudinile necesare exercitării funcţiei respective;
 • competiţie, principiu potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare exercitării unei funcţii de conducere se face prin concurs sau examen, după caz;
 • egalitate de şanse, principiu potrivit căruia este recunoscută vocaţia la carieră oricărei personae care îndeplineşte condiţiile stabilite potrivit legii;
 • profesionalism, principiu potrivit căruia exercitarea funcţiei se face prin îndeplinirea în mod eficient a atribuţiilor, în limitele de competență stabilite prin fișa postului;
 • motivare, principiu potrivit căruia, în vederea dezvoltării carierei, ANRE are obligaţia să sprijine iniţiativele privind dezvoltarea profesională individuală a acestora;
 • transparenţă, principiu potrivit căruia ANRE are obligaţia de a pune la dispoziţie tuturor celor interesaţi informaţiile de interes public referitoare la carieră.

Înscrierea la concurs în vederea promovării salariaților ANRE se va face până în data de 27.08.2019.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *