CE Oltenia contrazice Greenpeace: Termocentrala de la Rovinari respectă limitările de mediu impuse de UE. Instanța va avea ultimul cuvânt

Publicat pe Categorii Flux energetic, Mediu, Minerit
Prima Pagina Actual Flux energetic CE Oltenia contrazice Greenpeace: Termocentrala de la Rovinari respectă limitările de mediu impuse de UE. Instanța va avea ultimul cuvânt
  • Greenpeace România a acționat în instanță termocentrala Rovinari din cauza poluării

Termocentrala de la Rovinari respectă limitările de mediu impuse de UE și transpuse în legislația românească, precizează conducerea CE Oltenia, după ce Greenpeace România, cu sprijinul avocaților de mediu ClientEarth, a anunțat că a acționat în instanță termocentrala Rovinari, pentru a forța autoritățile să ia în considerare impactul negativ al termocentralei asupra mediului și sănătății oamenilor. Asociația susține că termocentralei i-a fost acordată autorizația integrată de mediu pe viață fără o evaluare completă a impactului asupra sănătății oamenilor și asupra mediului, ce permite emiterea unor niveluri ilegale de praf dăunător.

În replica, CE Oltenia anunță că s-au efectuat investițiile pentru îndeplinirea condițiilor de mediu impuse de legislația europeană pentru emisiile de poluanți în aer, apă, sol (modernizarea electrofiltrelor, implementarea instalațiilor pentru reducerea emisiilor de SO2, NOx și evacuare în slam dens a zgurii și cenușii), precum și reconstrucții ecologice prin redarea în circuitul silvic și agricol a suprafețelor de teren afectate de exploatările miniere.

Într-un comunicat, compania prezintă situația termocentralei Rovinari:

  • Autorizatia Integrată de Mediu a electrocentralei de la Rovinari a fost obtinută în baza documentației disponibile pe site-ul APM Gorj, toți pașii parcurși respectând întru totul cerințele legale în vigoare. Autorizașia este supusă evaluării anuale a autoritații de mediu emitente;
  • Sucursala Electrocentrale Rovinari monitorizează și raportează emisiile de noxe în aer, apă, sol, nivelul de zgomot și cantitățile de deșeuri generate, către autoritățile de mediu, conform cerinţelor legale;
  • Administrația Națională Apele Române București – ANAR efectuează lunar screening calitativ privind identificarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate, specifici tipului de activitate, conf. Ord.31/2006, rezultatele indicând valori ale substanțelor periculoase sub limita de detecție. Apa returnată în emisar este îmbunătățită calitativ față de cea prelevată, fiind curățată și tratată pentru respectarea indicatorilor de calitate obligatorii pentru funcționarea instalațiilor electrocentralei;
  • În vederea respectării angajamentelor, în conformitate cu prevederile Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeana – Capitolul 22 “Mediu” care sunt în corelare cu limitele impuse de Organizația Mondială a Sănătății, unitatile energetice din componenta CE Oltenia au montate instalații de desulfurare umedă a gazelor de ardere la toate blocurile energetice pentru reducerea concentrației de SO2 sub 200 mg/Nmc. În cazul termocentralei Rovinari, acestea funcționează începând din anul 2011;
  • Cu privire la „apropierea de situl Natura 2000”, adusă în discuție în mod repetat de catre ONG-urile de mediu, revenim cu precizarea că documentația de solicitare a autorizației cuprinde și harta cu poziționarea ariilor protejate față de amplasamentul termocentralei, iar evaluarea calității aerului în zona înconjurătoare s-a realizat cuprinzând și zona ariei protejate. Conform hărtii Natura 2000 (disponibilă pe site-ul APM Gorj), SE Rovinari nu se afla în apropiere de siturile de importanță comunitară;
  • Evaluarea calității aerului înconjurator în zona Rovinari este realizată prin intermediul stației de monitorizare GJ2 care nu a înregistrat în ultimii ani depășiri ale valorilor limită de dioxid de sulf stabilite pentru sănătatea umană și ecosisteme conform Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

În condițiile în care misiunea ONG-urile de mediu este de a expune amenințările la adresa mediului înconjurător, ar fi de așteptat ca pozitia lor să fie imparțială și, în paralel cu invocarea repetată a unor situații statistice despre energia produsă pe baza de carbune (întocmite în anul 2014), să ia în considerare, deopotrivă, impactul tuturor producătorilor de energie asupra habitatelor umane învecinate, precum și cantitățile uriașe de CO2 emise în procesul de producere a unor instalații specifice, susțin reprezentanții CE Oltenia.

Citește și: https://www.investenergy.ro/greenpeace-romania-a-actionat-in-instanta-termocentrala-rovinari-din-cauza-poluarii-organizatia-are-sprijinul-avocatilor-de-mediu-clientearth/


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *