Consumatorii pot participa activ pe piețele de energie prin intermediul agregatorului. Proiect de ordin ANRE, în consultare publică

Publicat pe Categorii Energie, Info Legislativ, Semnal
Prima Pagina Info Info Legislativ Consumatorii pot participa activ pe piețele de energie prin intermediul agregatorului. Proiect de ordin ANRE, în consultare publică

Consumatorii (clienţii finali) pot participa activ pe piețele de energie electrică, inclusiv prin intermediul agregatorului de energie electrică şi a activităţii de agregare. ANRE a pus în consultare publică proiectul de Ordin privind Condiţiile generale asociate licenţei pentru activitatea de agregare.

Explicația oferită de ANRE: Consumatorii (clienţii finali) deţin un rol esențial în obținerea flexibilității necesare pentru a adapta sistemul electroenergetic la producerea variabilă și distribuită de energie electrică din surse regenerabile. Progresul tehnologic înregistrat în ceea ce privește gestionarea rețelelor și producerea de energie electrică din surse regenerabile a deblocat multe oportunități pentru consumatori. Existența unei concurențe sănătoase pe piețele cu amănuntul este esențială pentru a asigura introducerea, în funcție de cerințele pieței, a unor servicii noi, inovatoare, care să răspundă nevoilor și abilităților în continuă schimbare ale consumatorilor, sporind totodată flexibilitatea Sistemului Energetic Naţional. Cu toate acestea, lipsa transmiterii către consumatori, în timp real sau în timp aproape real, a informațiilor legate de consumul lor de energie electrică sau lipsa unor contracte de furnizare a energiei electrice la preţ orar pe scară largă i-a împiedicat pe aceștia să fie participanți activi la piețele de energie şi de capacităţi.

Potrivit proiectului de ordin ANRE, Unitatea agregată este definită ca rezultată prin agregarea a două sau mai multor unităţi de producere a energiei electrice într-o Unitate Dispecerizabilă (UD) sau a doi sau mai mulţi consumatori (clienţi finali) într-un Consumator Dispecerizabil (CD) sau a două sau mai multor instalaţii de stocare într-o Instalație de Stocare Dispecerizabilă (ISD), cu condiţia ca suma puterilor electrice maxime simultane aprobate pentru a fi evacute/ absorbite (înscrise în ATR/ Certificatele de racordare aferente UD/CD/USD) gestionate de agregator să fie de cel puţin 1 MW şi să existe capabilitatea tehnică  a fiecărui participant la agregare de a asigura răspunsul la comanda operativă de dispecer.

Titularul licenţei are următoarele drepturi:

– să agrege în unităţi agregate (UA) unităţi de acelaşi fel, de exemplu unităţi de producere a energiei electrice într-o Unitate agregată de producere a energiei electrice dispecerizabilă (UD) sau consumatori de energie electrică într-un Consumator agregat dispecerizabil (CD) sau instalaţii de stocare de energie electrică într-o Instalație agregată de stocare dispecerizabilă (ISD), astfel încât un agregator poate gestiona, în baza Licenţei o singură UA

–  să implementeze soluţii DMS SCADA avizate de OTS şi OD, precum şi soluţii IOT pentru asigurarea capacităţii de răspuns al cererii la semnalele de pe pieţele angro de energie electrică pentru UA

 – să participe la pieţele centralizate de energie electrică anterioare pieţei de echilibrare în vederea tranzacţionarii energiei agregate pentru UA

– să se înregistreze ca participant la piața de echilibrare, pentru a oferi energie de echilibrare pentru UA

– să se înregistreze ca participant la piaţa de servicii de sistem şi să liciteze puterea electrică disponibilă la creştere, reducere sau înrerupere, pentru serviciile oferite de UA

– să furnizeze consultaţă participanţilor la UA referitoare la managementul energiei şi soluţii de eficienţă energetică.

– să încheie contracte bilaterale negociate direct pe piaţa angro sau cu amănuntul de energie electrică, în condiţiile legislației în vigoare.

Operatorii economici care intenţionează să se implice în agregare au obligaţia să elaboreze o procedură operaţională privind modalitatea de agregare şi de participare la pieţele de energie electrică şi de capacităţi, pe care o supune spre aprobare OTS şi operatorilor de distribuţie concesionari ai seviciului de distribuţie a energiei electrice din zonele de licenţă în care se găsesc consumatorii/unităţile de producere/ unităţile de stocare a energiei electrice, anterior obţinerii licenţei pentru activitatea de agregare.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *