Corpul de control al prim-ministrului: Nereguli la ANRM în perioada ianuarie 2017 – octombrie 2019

Publicat pe Categorii Flux energetic
Prima Pagina Actual Flux energetic Corpul de control al prim-ministrului: Nereguli la ANRM în perioada ianuarie 2017 – octombrie 2019

Corpul de control al prim-ministrului a găsit nereguli în activitatea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), după finalizarea unei acțiuni de control care a vizat perioada 1 ianuarie 2017 – 31 octombrie 2019. Într-un comunicat al Corpului de control se specifică că ANRM a prejudiciat bugetul de stat prin încasarea unor redevențe și taxe mai mici de la companii, a efectuat controale, conducerea  Agenției fiind acuzată de ”o evidentă incoerență” la nivelul actelor decizionale, coroborate cu posibile conflicte de interese, cu consecințe privind gestionarea resurselor umane și financiare.

 În urma desfășurării acțiunii de control au fost identificate o serie de deficiențe/nereguli, în ceea ce privește activitatea de emitere/ retragere a avizelor, licențelor de concesiune minieră și a permiselor de exploatare; evidența redevențelor și taxelor miniere datorate și achitate de către titularii de licențe petroliere, respectiv de titularii de licențe/permise miniere; determinarea și încasarea unei redevențe, reprezentând o cotă procentuală din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni petroliere de transport prin sisteme de transport, altele decât Sistemul național de transport al petrolului, precum și din operațiunile petroliere efectuate prin terminale petroliere, altele decât cele aflate în proprietate publică a statului, având consecințe în ceea ce privește prejudicierea bugetului de stat.

”S-a evidențiat un mod neunitar privind calculul taxei pentru activitatea de explorare în cazul agenților economici care desfășoară activitatea de exploatare experimentală, precum și faptul că, reprezentanții ANRM nu și-au îndeplinit atribuțiile privind verificarea datelor pe baza cărora operatorii economici calculează, plătesc și raportează taxa analizată anterior, ceea ce a condus la plata unor taxe diminuate față de cele datorate potrivit legii. În acest sens exemplificăm faptul că, dintr-un eșantion de 13 operatori economici, 9 dintre aceștia au aplicat un mod eronat de calcul care a generat plata unor sume mult reduse față de cele calculate cu respectarea prevederilor legale”, precizează Corpul de control.

Referitor la constatarea şi sancționarea contravențiilor în domeniul activităților miniere şi petroliere, în comunicat se precizează:”ANRM, în actuala structură organizatorică a CIT-urilor (Compartimentelor de Inspecție Teritorială, n.r.), nu are capacitatea de a exercita atribuțiile de control/supraveghere privind respectarea de către titulari a prevederilor licențelor miniere/acordurilor petroliere și de gestionare a evidențelor cu privire la sancțiunile contravenționale aplicate, implicit urmărirea punerii în executare a acestora”.

Corpul de Control al premierului Orban a formulat o serie de propuneri și recomandări cu privire la îmbunătățirea activității ANRM. ”În scopul evitării unor situații care pot genera conflicte de interese, ANRM ar trebui să evite, în viitor, încheierea de contracte de închiriere cu operatori economici care desfășoară activități incidente sferei de competență a agenției. Reorganizarea ANRM în scopul întăririi capacității administrative prin suplimentarea numărului de personal, cu preponderență de la nivelul DGISTAMOP și a structurii juridice. Verificarea tuturor operatorilor economici, titulari ai licențelor neaprobate prin hotărâre de Guvern, în scopul stabilirii cu exactitate a situației faptice privind ne/efectuarea activităților de exploatare minieră”, sunt recomandările Corpului de control. Acesta propune și actualizarea Cadastrului minier, Cărții miniere și Cărții petroliere în conformitate cu prevederile art. 2 lit. n) din HG nr. 1419/2009, cu modificările și completările ulterioare. Corpul de control mai cere ANRM să aplice măsurile legale, în mod operativ, privind suspendarea/anularea licențelor acordate operatorilor economici care nu își îndeplinesc, la timp, obligațiile de plată sau care nu mai îndeplinesc criteriile de capactitate tehnică și financiară necesară executării activității miniere.

În noiembrie 2019, premierul Ludovic Orban a decis eliberarea lui Gigi Dragomir din funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), în locul acestuia fiind numit un fost director general al companiei miniere de stat Cupru Min.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *