Cod de bună practică pentru instalare contoare inteligente

Publicat pe Categorii Flux energetic, Info Legislativ, Opinii / Analize
Prima Pagina Actual Flux energetic Cod de bună practică pentru instalare contoare inteligente

Centrul Român al Energiei solicită Autorității Naționale în Domeniul Energiei – ANRE în 2016 să vină cu reglementāri privind implementarea unui regim de echilibrare zilnicā pentru gaze naturale. ”Un regim funcţional de echilibrare reprezintā cheia dezvoltārii unei pieţe lichide. Odatā implementat acest regim, nevoile pentru echilibrare vor incuraja activitāţile de tranzacţionare pe termen scurt şi dezvoltarea unei pieţe de tip forward pentru gaze naturale”, susține CRE.

În domeniul gazelor, este necesară și îmbunātāţirea reglementārilor privind interconectarea transfrontalierā prin completa implementare a Codului reţelei pentru MAC (Mecanismul de Alocare a Capacitāţilor de Transport), este recomandarea CRE.

contor

În domeniul energiei, CRE solicită ANRE să include în programul de reglementări pe 2016 elaborarea unui cod de bună practică pentru instalare contoare inteligente. Acesta va cuprinde standarde, norme tehnice şi reglementāri, care vor oferi posibilitatea de aliniere la cele mai bune practici în domeniu şi la uniformizarea modului de acţiune în domeniu, motivează CRE.

Totodată, CRE propune ANRE să reglementeze funcționarea și conectarea Centralelor Virtuale la Sistemul Energetic Național. Acestea sunt entitāţi complexe, compuse din diverse tipuri de centrale electrice, având de exemplu un portofoliu format din:
– surse regenerabile cuplate cu centrale reglante (pe gaz, hidro etc.),
– consumatori flexibili – care pot sā îşi modifice consumul bazat pe semnale din piaţā sau pentru a efectua diverse
servicii,
– entitāţi de tip prosumer – care este atât consumator cât şi producātor,
– sisteme de stocare a energiei electrice,
– vehicule electrice care pot consuma energie în mod coordonat sau care pot participa şi activ în reţea etc.

“Astfel de entitāţi pot sā realizeze optimizāri în interiorul portofoliului lor – fiind un ajutor legat de legea eficienţei energetice, pot micşora dezechilibrul lor global – devenind un subsistem care micşoreazā dezechilbrele SEN, micşorând şi presiunea pe piaţa de echilibrare, pot asigura servicii tehnologice de sistem etc.”, precizează CRE.

Membrii asociaţiei profesionale Centrului Român al Energiei sunt: Complexul Energetic Oltenia, Conpet, Romgaz, Transelectrica, Transgaz, Adrem Invest, CEZ, Electrica, E.ON România, Ecro, Energobit, Eximprod, ISPE, Nova Industrial, NRGSG Tehbik, Retrasib, Tractebel Engeneering, Țucă Zbarcea&Asociații.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *