Cu sau fără bonusuri pentru performanță pentru directori și administratori? Noi reguli de guvernanță corporativă, în dezbatere publică

Publicat pe Categorii Esential, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Cu sau fără bonusuri pentru performanță pentru directori și administratori? Noi reguli de guvernanță corporativă, în dezbatere publică

Remunerațiile acordate membrilor din Consiliile de Administrație și directorilor societăților au fost în permanență un subiect care a generat controverse, legat mai ales de nivelul acestora.

bani

Limitarea componentei variabile a remunerației nu se justifică, aceasta ar trebui să fie stimulativă nu numai pentru administratori, ci și pentru societate și pentru stat în calitatea sa de acționar, se precizează într-o notă a CA Romgaz ce va fi prezentată acționarilor. Propunerea administratorilor companiei este, în condițiile limitării bonusurilor pentru performanță, de multiplicare a indemnizației fixe anuale într-o proporție de 3 ori.

La Electrica în schimb, s-a decis un nou sistem de remunerare pentru membrii Consiliului de Administrație, care primesc o remunerație fixă lunară și un comision de participare pe ședință, fără alte bonusuri!

După lungi dezbateri pe tema remunerațiilor și nu numai, autoritățile au pregătit noi reguli de guvernanță corporativă. Ministerul Finanțelor a supus dezbaterii publice o serie de amendamente formulate la proiectul de lege pentru Ordonanța de Urgență privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011.

Astfel, un administrator nu poate face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice, potrivit noilor propuneri.

Instrumentul de lucru al administratorilor și directorilor – planul de administrare va prezenta drumul de parcurs al întreprinderii în perioada manadatului acestora, structurat pe două componente: de administrare și de management. Acesta va fi corelat cu scrisoarea de așteptări, prin care administratorii și directorii își prezintă viziunea, programul. Potrivit unui nou amendament, CA analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarația de intenție.

Autoritatea publică tutelară are în competențe: să monitorizeze, prin reprezentanții săi în AGA, performanța CA, pentru a se asigura în numele statului că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății.

În ce privește remunerația membrilor neexutivi ai CA, se merge, în continuare, pe o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Cea fixă nu poate depăși de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societatea respectivă. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea tutelară. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexutivi nu poate depăși 30% din cuantumul componentei variabile stabilite pentru membrii executivi ai CA.

Remunerația membrilor executivi ai CA este formată dintr-o indemnizație fixă lunară ce nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societatea respectivă. Aceasta este diferențiată în funcție de numărul de ședințe la care participă, de atribuțiile stabilite în cadrul unor comitete consulative și prin contractul de manadat. Componenta variabilă se revizuiește anual functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de autoritatea publică tutelară anexă la contractul de mandat.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *