Declarația VLER pentru pentru un viitor energetic sustenabil, la FOREN 2016

Publicat pe Categorii Energie, Flux energetic, Opinii / Analize
Prima Pagina Actual Flux energetic Declarația VLER pentru pentru un viitor energetic sustenabil, la FOREN 2016
  • Tinerii VLER au propus crearea unui program dedicat, denumit „TI.nerg”

Tinerii energeticieni, membri ai Programului Viitorii Lideri Energeticieni din România  au  definit, cu ocazia FOREN 2016, viziunea  pentru anii ce vor urma,  pe  care au transpus-o în Declarația VLER.

„Schimbarea este legea vieții. Cei care privesc numai spre trecut, aceia vor pierde cu siguranţă viitorul” (John F. Kennedy) este motto-ul după care se ghidează VLER-iștii. Noi, tinerii energeticieni, suntem martorii schimbării paradigmei energetice, cu accent pe dezvoltarea tehnolgiilor inovative și inteligente din industria energiei și vom accepta schimbarea, considerând că putem contribui la realizările viitorului prin schimbarea prezentului și prin păstrarea unui trecut memorabil, au spus la unison viitorii lideri energeticieni ai României.

vler

Prezentăm Declarația VLER la  FOREN 2016, rezultată din cele patru subiecte tehnice dezbătute la workshop-ul organizat la Costinești:

1.Geopolitica surselor de energie

Tinerii VLER consideră ca acceptanța socială, voința politică, fezabilitatea economică, sustenabilitatea energetică și impactul asupra mediului sunt premisele adoptării noilor tehnologii. Acestea, împreună cu politicile globale, regionale și naționale joacă un rol crucial în definirea viitorului mix energetic și a structurii pieței de electricitate pentru consolidarea sa la nivel regional, beneficiind de poziția geostrategică a României ca centru al securității energetice și ca țară de tranzit.

La nivel european, rețelele interconectate ar putea reprezenta cadrul de îndeplinire a acestor patru condiții. Considerând strânsa legătură dintre ele ca fezabilitate economică, „o primă etapă ar fi estimarea beneficiilor nete pentru Europa a unei Uniunii Energetice Europene, pe baza unui set complet de sisteme de transport de energie electrică și  gaze naturale la nivel european „(Dieter HELM).

corina la VLER

Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Corina Popescu, alături de tinerii energeticieni la FOREN 

2. Digitalizarea energiei

Digitalizarea energiei este un proces inevitabil spre care tind dezvoltările tehnologiei viitorului și care oferă beneficii uriașe: accesul facil la informație și eficiența utilizării sale, eficientizarea funcționării infrastructurilor deja existente, a dezvoltarii celor noi si îmbunătățirea serviciilor oferite utilizatorilor. În același timp, digitalizarea implică și noi provocări, adresate în special educarii și creșterii conștientizării  publicului privitor la utilizarea eficientă a energiei în toate mediile sociale și la toate categoriile de vârstă, acceptarea și reducerea vechilor și noilor riscuri de securitate cibernetică, adaptarea politicilor instituționale și a mentalităților. Noi, tinerii VLER ne asumăm provocările generate de digitalizarea energiei pentru relansarea economică și crearea de noi locuri de muncă.

3. Utilizatorii activi de energie/Prosumers

Prosumerii pot răspunde provocărilor sectorului energetic prin programe corect definite și implementate, cu scopul de a echilibra cei trei piloni importanți ai trilemei energiei: securitatea energetică, echitatea energetică, sustenabilitatea mediului înconjurator. Utilizatorul activ se confruntă cu și resimte provocările generate de schimbările din piață, sprijină dezvoltarea technologiilor curate și trebuie să înțeleagă provocările pe care rețeaua electrică trebuie să le depăsească odată cu dezvoltarea acestora.

De aceea, trebuie definită și încurajată viziunea în care utilizatorul activ beneficiează de tehnologii avansate și participă activ în piață, companiile de utilități întelegând și răspunzând nevoilor sale, asigurându-le drepturile și garantându-le protecția datelor personale.

Aceasta abordare de tip win-win va aduce reale beneficii, eliminând posibilele frustrări care s-ar putea să apară de partea ambelor părți. Noi considerăm ca prosumerii nu reprezintă problema, ci soluția – motor a tranziției spre o societate sustenabilă, cu o continuă creștere economică, responsabilă față de planetă și oameni.

4. Tinerii în energie/ TI.nerg

Din dorinţa de a evita diferențele dintre generaţii si de a armoniza generația tinerilor energeticieni cu generația seniorilor energiei, tinerii VLER au propus crearea unui program dedicat tinerilor, denumit „TI.nerg”. Scopul acestui program este ca tinerii sã transmită seniorilor entuziasmul, ambiţia, dorinta şi viziunea lor, iar specialiștii cu experiență sã împãrtãşeascã tinerilor cunoştiinţele, experiența și expertiza acestora. Ca un prim pas „Ti.nerg” își propune dezvoltarea, testarea şi optimizarea în domeniul energetic a unei platforme deschise care sa faciliteze organizarea de workshop-uri, dezbateri şi cursuri pe modelul Academiei Consiliului Mondial al Energie,  început în Argentina şi extins în mai multe ţãri din America de Sud şi Europa. Ne propunem ca aceastã iniţiativã sã se extindã şi spre alte sectoare din domeniul educaţiei, mediului, industriei, pentru ca împreunã sã cream o comunitate bazate pe motto-ul “Împreună suntem mai buni!”

Prin atenta dezbatere a acestor patru subiecte tehnice pe care le considerăm a fi extrem de importante, alături de cele care se dezvoltă acum, noi, tinerii VLER, considerăm ca suntem capabili să oferim răspunsuri provocărilor pe care sectorul energiei trebuie să le depășească pentru un viitor energetic sustenabil.

Fiind hotărâți ca și în continuare să contribuim la dezvoltarea și consolidarea obiectivelor și activităților VLER, transmitem întreaga noastra gratitudine Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei pentru sprijinul constant acordat activităților noastre și pentru posibilitatea de a fi participat la lucrarile FOREN 2016.

„Impreună vom învinge”

Tinerii VLER care au participat la realizarea workshopului și la redactarea Declarației VLER la FOREN 2016 sunt: Ioana Gafton, George Constantin, Dorian Sidea, Claudiu Butacu, Alisa Manoloiu, Luminița Durău, Gabriela Sava, Liliana Simhas, Roxana Pigulea, Florian Mihalce, Emil Macovei, Mihai Vilt, Mihai Toader-Pasti.

„Programul Viitorii Lideri Energeticieni din România – VLER“ este inițiat de Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME)  pentru se armoniza cu „Future Energy Leaders’ Programme (FEL-100)“ al CME și  are ca scop încurajarea tinerilor energeticieni români și promovarea ideilor lor pentru dezvoltarea unui nou  leadership în domeniul energiei, capabil să contribuie la rezolvarea provocarilor privind viitorul sustenabil al energiei. Programul VLER din cadrul CNR-CME este condus  de dna. Elena Ratcu – manager și dl. Lucian Toma, coordonator tehnic. Directorul general executiv al CNR-CME este dl. Gheorghe Bălan.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.