Din ianuarie 2021, ANRE va soluționa doar reclamațiile care sunt însoțite de răspunsul prestatorului de servicii/activități sau dovada transmiterii solicitării către acesta

Publicat pe Categorii Flux energetic, Info Consumatori, Semnal
Prima Pagina Actual Flux energetic Din ianuarie 2021, ANRE va soluționa doar reclamațiile care sunt însoțite de răspunsul prestatorului de servicii/activități sau dovada transmiterii solicitării către acesta

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) soluționează reclamațiile formulate de părțile interesate în sectorul energiei energiei electrice și termice produse în cogenerare și sectorul gazelor naturale. Un proiect de ordin ANRE pentru aprobarea Procedurii privind soluționarea reclamațiilor părților interesate în sectorul energiei este  supus consultării publice. Acesta a fost emis de Autoritate ca urmare a modificărilor și completărilor aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (Lege) prin adoptarea Legii nr. 155/2020.

Începând cu 01 ianuarie 2021, reclamațiile adresate ANRE spre soluționare care nu sunt însoțite de răspunsul formulat de participantul la piaţa de energie sau lipsa dovezii transmiterii solicitării către acesta, conduce la clasarea cererii prin emiterea unui răspuns în acest sens, se prevede în noua procedură.

Sub incidența prevederilor prezentei proceduri intră soluţionarea reclamațiilor la adresa unui participant la piața de energie. Înainte de a adresa o reclamație la ANRE spre soluționare, reclamantul are obligația ca, în prealabil, să se adreseze prestatorului de servicii/activități de a cărei prestaţie este nemulţumit. Astfel, reclamația trebuie să fie însoțită de răspunsul prestatorului de servicii/activități în cauză sau cel puțin de dovada transmiterii către acesta a solicitării prealabile.  

Dacă solicitantul s-a adresat pentru soluţionarea reclamației sale şi altei entităţi juridice, inclusiv instanţelor judecătoreşti, reclamația către ANRE se clasează. În cazul în care un reclamant adresează mai multe reclamații, sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexa, reclamantul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate reclamațiile primate, potrivit procedurii.

ANRE poate decide ca, pe parcursul soluționării reclamației, în măsura în care se apreciază necesar, să se organizeze audieri/întâlniri cu reprezentanții părților interesate.

Reclamațiile anonime sau cele în care nu sunt menționate datele de identificare ale reclamantului se clasează, conform procedurii.

Termenul standard de soluționare a reclamației și de transmiterea a răspunsului către reclamant este de 30 de zile de la data înregistrării reclamației. În situaţia în care aspectele sesizate în reclamație necesită o informare şi o cercetare mai amănunţită, termenul  poate fi prelungit cu 30 de zile, sub condiția notificării prealabile a reclamantului.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *