Este liber la contracte bilaterale de vânzare – cumpărare energie, în afara piețelor centralizate

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Flux energetic, Info Legislativ
Prima Pagina Energie Electrica si termica Este liber la contracte bilaterale de vânzare – cumpărare energie, în afara piețelor centralizate
  • Prosumatorii vor avea parte de compensare cantitativă. OUG cu modificările aduse Legii 123/2012 și Legii 220/2008, publicată în Monitorul Oficial

Este liber la  contracte bilaterale de vânzare – cumpărare energie electrică, în afara piețelor centralizate. Prosumatorii vor avea parte de compensare cantitativă. Modificări importante au fost aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum Legii pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie nr. 220/2008. Ordonanța de urgență a fsot aprobată în ultima ședință de Guvernul a anului trecut și publicată în Monitorul Oficial în ultima zi anului 2021.

Oficialii Ministerului Energiei au prezentat principalele schimbări în lege:

  • Primăriile (UAT-urile) vor putea co – finanța extinderea rețelelor de gaze naturale!
  • Prosumatorii, cu o putere instalată de până în 200 KW vor beneficia de compensare cantitativă!
  • Branșare gratuită la rețelele de energie și gaze naturale pentru toți clienții casnici.
  • Posibilitatea încheierii de contracte bilaterale de vânzare – cumpărare energie electrică, în afara piețelor centralizate.
  • Producătorii vor avea dreptul să intre pe piață în funcție de viabilitatea economică. Intrarea pe piață a unor noi participanți, cum sunt agregatorii, clienții activi sau comunitățile de energie, va crește concurența și dinamica pieței, cu impact benefic asupra prețului pentru clientul final.

Era necesară adoptarea acestei OUG având în vedere că realizăm și transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică, a declarat ministrul Energiei.

Printre modificările realizate prin OUG este și faptul că primăriile (UAT-urile) pot cofinanța extinderea rețelelor de gaze naturale. De asemenea, prosumatorii (200 KW) vor beneficia de compensare cantitativă, iar furnizorii de energie electrică sunt obligați să achiziționeze energia electrică, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unități de producere a energiei cu o putere instalată între 200 kW și 400 kW.

O altă prevedere este branșarea gratuită la rețelele de energie și gaze naturale pentru toți clienții casnici.”Ne dorim să încurajăm cât mai mulți români să își instaleze surse de producere a energiei electrice verzi și astfel să fie compensați. Totodată, au fost realizate o serie de modificări mult așteptate legate de finanțarea proiectelor de dezvoltare a rețelelor de transport al energiei și gazelor naturale, dar și clarificări cu privire la costurile cu branșarea clienților casnici. Adoptarea OUG-ului a fost o prioritate, inclusiv în programul de guvernare”, a declarat Virgil Popescu.

Prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE.

Autoritățile publice locale care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parțial sau total, din fonduri structurale, beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare financiară între energia livrată și energia consumată din rețea.

„Furnizorii de energie electrică sunt obligați, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unități de producere a energiei electrice cu o putere instalată până în 200 kW și cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice: a) să realizeze în factura prosumatorilor o compensare cantitativă, respectiv să factureze doar diferența între cantitatea de energie consumată și cantitatea de energie produsă și livrată în rețea; b) să reporteze în facturile prosumatorilor, în situația în care cantitatea de energie produsă și livrată în rețea este mai mare decât cantitatea de energie consumată, diferența între cantitatea livrată și cea consumată, prosumatorii putând utiliza cantitatea de energie reportată pe o perioadă de maximum 24 luni de la data facturării”, mai arată ministerul.

Furnizorii de energie electrică sunt obligați, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unități de producere a energiei cu o putere instalată între 200 kW și 400 kW și cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice: să achiziționeze energia electrică produsă și livrată la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în Piața pentru Ziua Următoare în luna în care a fost produsă energia respectivă; să realizeze în factura prosumatorilor regularizarea financiară între energia electrică livrată și energia electrică consumată din rețea.

Prosumatorii, persoane fizice, altele decât cele organizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, pot desfășura activitatea de comercializare a energiei electrice produse în unitățile de producere a energiei electrice pe care le dețin, fără înregistrarea și autorizarea funcționării acestora.

Operatorii de distribuție de energie electrică sunt obligați să realizeze racordarea prosumatorilor și a autorităților publice în conformitate cu reglementările specifice emise de ANRE în acest scop.

Prosumatorii, persoane fizice, juridice și autorități ale administrației publice locale care dețin centrale electrice ce produc energie din surse regenerabile, precum și persoanele fizice sau juridice care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt exceptați de la obligația de achiziție anuală și trimestrială de certificate verzi prevăzută la art. 8 alin. (2) și (21) din Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, pentru energia electrică produsă și utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.

Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (1) și (4) sunt exceptați/scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscale aferente cantității de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum și pentru excedentul vândut furnizorilor, conform alin. (3).

Compensarea cantitativă a prosumatorilor cu instalații cu o putere de până în 200 kW va fi acordată până la data de 31 decembrie 2030, în contextul măsurilor și acțiunilor legate de atingerea angajamentelor privind ponderea energiei din surse regenerabile în 2030 precizate în Planul Național Energie și Schimbari Climbatice, conform unei metodologii ANRE, iar după această perioadă prosumatorii respectivi pot vinde energia electrică produsă în condițiile prevăzute la alin. (3), lit. a) pentru prosumatorii cu o putere instalată între 200 kW și 400 kW.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.