Furnizorii care vor să fie FUI opționali se pot decide până pe 25 februarie. Vor primi un discount la preţ faţă de FUI obligaţi. ANRE a modificat Regulamentul de selecție concurenţială

Publicat pe Categorii Business, Electrica si termica, Energie, Esential, Furnizare / Distributie / Transport, Semnal
Prima Pagina Energie Electrica si termica Furnizorii care vor să fie FUI opționali se pot decide până pe 25 februarie. Vor primi un discount la preţ faţă de FUI obligaţi. ANRE a modificat Regulamentul de selecție concurenţială

Furnizorii de energie care doresc să devină furnizori de ultimă instanță opționali mai au la dispoziție 4 zile să se adreseze ANRE.

Furnizorii de energie electrică care doresc să fie desemnați în calitate de furnizori de ultimă instanță opționali, pentru perioada 1 martie 2019 – 29 februarie 2020, trebuie să depună la ANRE, până la data de 25.02.2019, documentele prevăzute în Regulamentul de selecție concurenţială în vederea desemnării FUI, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018, care atestă îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se precizează într-o informare a ANRE.

Citește și:

Furnizorii concurențiali pot să-și păstreze clienții casnici, chiar să câștige clienți de la FUI. ANRE le dă șansa să devină FUI opționali cu data de 1 martie și să furnizeze energie la prețuri reglementate

Prețul de referință este preţul pentru  SU (serviciul universal), aplicat de FUI obligat clienţilor în regim de SU, avizat de ANRE pentru fiecare zonă de rețea conform reglementărilor aplicabile.

De notat că oferta cu preț reprezintă oferta transmisă de un furnizor participant la procesul de selecție în vederea desemnării ca FUI opțional, care cuprinde discount-ul ofertat față de preţul de referință pentru fiecare zonă de rețea pentru care acesta doreşte să fie desemnat.

În Comitetul de reglementare din data de 20.02.2019 a fost aprobat Ordinul președintelui ANRE nr. 17 din 20.02.2019 pentru modificarea Regulamentului de selecție concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanță.

Pot fi FUI opționali furnizorii de energie care îndeplinesc următorele criterii de eligibilitate:

 • certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care să rezulte că nu se află în procedura de insolvență;
 • declarație pe propria răspundere, din care sa rezulte că desfășoară, la data transmiterii documentației de desemnare, activitatea de furnizare a energiei electrice la clienţii finali;
 • raport de risc/rating financiar, aferent anului financiar anterior datei de transmitere a documentației de desemnare şi pentru care raportul se elaborează în conformitate cu legislația specifică;
 • certificat sistem de management al calității valid;
 • certificat de atestare fiscală emis de ANAF, din care să reiasă că operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este transmisă documentația de desemnare;
 • certificat de cazier fiscal.

Pe lângă documentele  menționate, furnizorul va transmite:

 • intenția de participare la procesul de selecție;
 • un angajament pentru deschiderea unui cont Escrow, în care FUI opțional are calitatea de deponent al fondurilor şi FUI obligat are calitatea de beneficiar al fondurilor, la o banca agreată de ambele părți, în termen de 30 zile de la data desemnării; contul Escrow asigură eliberarea fondurilor către FUI obligat, conform clauzelor contractului Escrow, în situația revocării FUI opțional în condiţiile prezentului regulament;
 • un angajament pentru instituirea punctelor unice de contact, conform prevederilor reglementărilor aplicabile, în termen de 30 de zile de la preluarea clienţilor în regim de SU;
 • o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecție referitor la numarul locurilor de consum deservite la nivel național, respectiv un număr de cel puțin 2000 locuri de consum deservite la nivel național, calculat ca medie a ultimelor 12 luni calendaristice încheiate pentru care furnizorii au transmis raportări la ANRE, conform machetelor de monitorizare.
 • disponibilitatea, respectiv oferta cu preţ; discount-ul față de prețul de referință se exprimă procentual, în valori pozitive cu o zecimală.

Potrivit Ordinului președintelui ANRE, anual, în perioada 1-10  februarie, orice furnizor care doreşte să fie desemnat în calitate de FUI optional, cu excepția FUI obligați,  transmite la ANRE o serie de documente și oferta cu preţ. Se pot transmite oferte cu preț numai pentru zonele de rețea în care furnizorul respectiv nu este desemnat în calitate de FUI obligat.

MET Energy România vrea să devină FUI optional. La Hidroelectrica se analizează…

ANRE invită furnizorii concurențiali să devină FUI opționali și să desfășoare o nouă activitate, dar sunt puțini cei ce îndeplinesc condițiile impuse!

Contactat telefonic, Petre Stroe, CEO, ne-a declarat că MET Energy România îndeplinește criteriile de eligibilitate și se va adresa ANRE pentru a fi desemnat FUI opțional.  Am creat un grup de lucru în companie care analizează cu maximă atenție noile reglementări, ne-a spus Stroe.

“Aşteptăm reglementările ANRE privind cantităţile şi preţurile şi apoi vom decide dacă vom deveni furnizor de ultimă instanţă (FUI) opţional”, a anunţat, la rândul său, Bogdan Badea, directorul general al Hidroelectrica, în cadrul ZF Power Summit.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *