Furnizorii vor avea un răgaz de 6 luni pentru a-și îndeplini indicatorii de calitate și să plătească compensații în caz de nerealizare a acestora. La cererea ACUE, ANRE este de acord să amâne aplicarea Ordinului privind Standardul de performanţă

Publicat pe Categorii Business, Esential, Furnizare / Distributie / Transport, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Furnizorii vor avea un răgaz de 6 luni pentru a-și îndeplini indicatorii de calitate și să plătească compensații în caz de nerealizare a acestora. La cererea ACUE, ANRE este de acord să amâne aplicarea Ordinului privind Standardul de performanţă
  • Federația ACUE își motivează cererea având în vedere contextul modificărilor legislative (cu obligații suplimentare pentru furnizori), precum și crizei sanitare
  • ANRE: Intrarea în vigoare a Ordinul preşedintelui ANRE nr. 83/2021 necesită alocarea din partea furnzizorilor a unor resurse pentru implementarea acestora, regândirea fluxurilor de lucru şi modificarea majoră a sistemelor informatice, eforturi operaţionale şi financiare

Furnizorii de energie electrică/gaze naturale vor avea un răgaz de 6 luni pentru a-și îndeplini nivelurile garantate ale indicatorilor de calitate și a plăti compensații în caz de nerealizare a acestora. ANRE este de acord să amâne intrarea în vigoare a Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gaze naturale, aprobat prin ordinul preşedintelui ANRE nr. 83/2021, de la data de 01 ianuarie 2022 la data de 01 iulie 2022. Un proiect de ordin ANRE este pus în consultare publică, în regim de urgență, pentru a intra în vigoare până la data de 31 decembrie 2021.

Decizia ANRE vine la solicitarea expresă a Federației ACUE, respectiv „suspendarea/amânarea intrării în vigoare, pentru perioada 01.11.2021-31.07.2022, a obligațiilor furnizorilor de energie electrică/gaze naturale de a îndeplini nivelurile garantate ale indicatorilor de calitate și de a plăti compensații în caz de nerealizare a acestora, așa cum sunt prevăzute în Standardele de performanță în vigoare pentru activitățile de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale (ex. Ordinele ANRE nr. 6/2017 și 37/2007), respectiv în Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale care se va aplica cu începere de la 1 ianuarie 2022 (ex. Ordinul ANRE nr. 83/2021) “.

Prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 83/2021, cu termen de intrare în vigoare data de 1 ianuarie 2022, s-au impus furnizorilor de energie electrică/gaze naturale obligații suplimentare, principalele fiind:

– plata automată a compensaţiilor în caz de nerespectare a indicatorilor de calitate tuturor solicitanţilor, atât în cazul celor care sunt clienţi finali ai furnizorului cât și în cazul celor care nu sunt clienți finali ai furnizorului,

– indicatori de calitate noi: timpul de răspuns la o solicitare de modificare/completare a unui contract de furnizare, timpul de preluare a unui apel telefonic efectuat prin serviciul de telefonie etc.),

– modificarea modului de raportare a indicatorilor de performanţă.

Iată cum și-a motivat ACUE cererea de suspendare/ amânare a intrării în vigoare a Ordinului ANRE:

  • contextul modificărilor legislative aduse prin intrarea în vigoare a Legii nr. 226/16.09.2021privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, precum și Legii nr. 259/21.11.2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021 – 2022;
  • Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2021 pentru abrogarea art. 72 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 ce vine cu reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative , publicată în Monitorul Oficial în data de 6 august 2021;
  • Ordinul ANRE nr. 82/2021 care a introdus obligativitatea implementării şi facturării potrivit convenţiilor de consum agreate între furnizorul de energie electrică, operatorul de reţea şi clientul final începând cu data de 01 ianuarie 2022.

Implementarea actelor normative menţionate mai sus necesită un efort suplimentar, excepțional, dar și susținere operațională din partea furnizorilor de energie electrică și gaze naturale, ce implică alocarea de resurse suplimentare considerabile dedicate acestor proiecte, inclusiv regândirea fluxurilor de lucru și implementarea lor în sistemele informatice, precizează ACUE, care se așteaptă la creșterea semnificativă a solicitărilor de clarificare a anumitor clauze/drepturi din partea clienților, aspect care, de asemenea, va necesita măsuri adiționale de atenuare și soluționare.

Nu în ultimul rând, suprapunerea cu situația crizei sanitare și restrictiile dispuse/avute în vedere de autorități, în contextul în care România traversează valul 4 al pandemiei de Covid-19, cazurile de infectare cu SARS-CoV-2  înmulţindu-se semnificativ în ultimele săptămâni, cu impact atât asupra activității companiilor, cât și asupra relațiilor acestora cu clienții, mai susține Federația.

În contextul prezentat de ACUE,  ANRE  propune „doar amânarea intrării în vigoare a Ordinului preşedintelui ANRE nr. 83/2021”, considerând că „actualele prevederi care reglementează calitatea activităţilor de furnizare a energiei electrice şi gaze naturale (termenele de răspuns, acordarea compensaţiilor etc.) asigură un standard minim de calitate pentru clienți, sunt aplicate și implementate deja şi sunt absolut necesar a fi în vigoare în continuare pentru asigurarea protecției drepturilor clienților finali”.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.