Guvernul va reaproba Planul anual de transpunere a 46 Directive UE – 2021. România trebuie să se grăbească să transpună urgent 17 directive restante pentru care CE a inițiat proceduri de infringement

Publicat pe Categorii Opinii / Analize, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal Guvernul va reaproba Planul anual de transpunere a 46 Directive UE – 2021. România trebuie să se grăbească să transpună urgent 17 directive restante pentru care CE a inițiat proceduri de infringement
  • Atenție! Comisia poate propune pentru România următoarele sancțiuni: o suma forfetară de minimum 1.723.000 EUR, penalități între 2.082 EUR și 124.900 EUR pe zi de întârziere după pronunțarea hotărârii
  • Ministerul Energiei şi ANRE sunt responsabile pentru transpunerea a 5 Directive cu termen de transpunere împlinit care nu au fost transpuse integral, aflate în prima etapă a fazei precontencioase

Guvernul Cîțu urmează să reaprobe Planul anual de transpunere a directivelor Uniunii Europene – 2021. Un Memorandum pe această temă este pe agenda ședinței Guvernului de astăzi, 27 ianuarie 2021.

Planul anual de transpunere-2021 a fost aprobat, prin Memorandumul nr. K1/725/K2/1604, de Guvernul Orban pe 6 iulie 2020. Având în vedere modificările intervenite în structura Executivului, se apreciază necesară reaprobarea acestuia cu celeritate, potrivit documentului pregătit de Ministerul Afacerilor Externe.

În calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, România are obligația de a transpune în termen, complet și corect directivele UE, precum și pe cea de a transmite Comisiei Europene  măsurile naționale de transpunere. În cazul în care directivele nu sunt transpuse complet în termen, Comisia declanșează proceduri de infringement, care prezintă un risc extrem de ridicat de aplicare a sancțiunilor pecuniare. În cazul în care Comisia sesizează CJUE pentru neîndeplinirea obligației de transpunere în termen a unei directive adoptate în conformitate cu o procedură legislativă, aceasta poate solicita aplicarea de sancțiuni pecuniare (sumă forfetară și/sau penalități pe zile de întârziere), se specifică în Memorandum.

În prezent, în ceea ce privește România, cuantumul sancțiunilor pe care Comisia le poate propune este următorul:

– suma forfetară de minimum 1.723.000 EUR,

– penalități între 2.082 EUR și 124.900 EUR pe zi de întârziere după pronunțarea hotărârii.

În cazul în care constată neîndeplinirea obligației, instanța UE poate impune statului membru vizat sancțiuni, în limita valorii indicate de Comisie.

În contextual dat, este necesar ca toate autoritățile responsabile să asigure cu prioritate transpunerea în termen, completă și corectă a directivelor UE, se subliniază în Memorandum.

Planul anual de transpunere a directivelor UE – 2021 cuprinde 46 de directive, dintre care 8 au fost transpuse integral, iar pentru 38 trebuie adoptate acte de transpunere (legi, hotărâri ale Guvernului, ordine ministeriale cu caracter normativ).

În plan energetic, trebuie transpusă Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile..Fostul MEEMA a organizat un grup de lucru interinstituțional, care a stabilit că transpunerea directive trebuie corelată cu ținta și obiectivele din Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021- 2030. Ministerul Energiei este acum noul coordonator. Termen de soluționare, în Parlament, luna iunie 2021

Pe lângă transpunerea directivelor cu termen în anul 2021, România trebuie să se grăbească să transpună urgent directivele restante. Comisia Europeană a inițiat proceduri de infringement împotriva statului român, transpunerea a 17 directive din Anexa nr. 2 a Planului constituie o prioritate, se specifică în Memorandum.

Am selectat  câteva Directive cu termen de transpunere împlinit care nu au fost transpuse integral și care fac obiectul unor proceduri de infringement. Este vorba despre proceduri aflate în prima etapă a fazei precontencioase.  Responsabilitatea pentru transpunerea acestor directive revine Ministerului Energiei şi ANRE.

  • Directiva (UE) 2018/410 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814.Termen de transpunere: 09/10/2019
  • Directiva de punere în aplicare (UE) 2018/1581 de modificare a Directivei 2009/119/CE în ceea ce privește metodele de calcul al obligațiilor de stocare. Termen de transpunere: 19/10/2019
  • Directiva (UE) 2018/844 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică. Termen de transpunere: 10/03/2020
  • Directiva (UE) 2019/692 de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale. Termen de transpunere: 24/02/2020
  • Directiva (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE

Trei termene de transpunere depășite pentru o serie de articole.

Pentru alte 19 directive publicate până la data de 21.01.2021, termenul de transpunere se împlinește în anii 2022-2026. Pentru acestea trebuie luate din timp măsuri în vederea transpunerii integrale, precizează MAE.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *