Hidroelectrica continuă să investească în viitoarele generații de specialiști în energie. Vrea să mai acorde 34 burse private de studii pentru studenți și elevi. Cei interesați se pot înscrie până pe 28 mai

Publicat pe Categorii Business, Esential, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Hidroelectrica continuă să investească în viitoarele generații de specialiști în energie. Vrea să mai acorde 34 burse private de studii pentru studenți și elevi. Cei interesați se pot înscrie până pe 28 mai
  • Condiția impusă pentru studenţii din anii terminali de studii universitare de licență sau de masterat este ca tema lucrarii de licenţă/disertaţie să aibă legatură cu activitatea Hidroelectrica

Hidroelectrica organizează selecția pentru acordarea unui număr de 34 burse private de studii,  21 pentru studenți și 13 pentru elevi înscriși la cursuri de zi în anul școlar/universitar 2020-2021.

Se vor acorda 15 burse pentru studenţi ai facultăţilor cu profil energetic, hidroenergetic, electrotehnic, electromecanic; 6 burse pentru studenţi ai facultăţilor cu profil de construcţii hidrotehnice, IT, managementul resurselor umane și 13 burse pentru elevi din învățământul tehnic preuniversitar, cu profil energetic, electrotehnic și electromecanic.

La începutul anului, Hidroelectrica a acordat 37 burse private de studii pentru studenți și elevi.

Ce condiții obligatorii trebuie să îndeplinească solicitanții pentru admiterea la interviul de selecție pentru acordarea bursei:

  • să fie persoană fizică română: student al unei instituţii de învăţământ superior acreditate de Ministerul Educației Naționale, înscris la cursurile de zi la una din specialitățile menționate şi să îndeplinească toate condiţiile de înscriere în anul de studiu pentru care se solicit bursa;
  • să fie elev al unui liceu/colegiu tehnologic, înscris la cursurile de zi la una din specialitățile menționate şi să îndeplinească toate condiţiile de înscriere în anul de studiu pentru care se solicită bursa;
  • trebuie să facă dovada promovării tuturor examenelor din cadrul anilor de studio anteriori solicitării bursei, în cazul studenţilor, sau a anilor de studiu anteriori solicitării bursei, în cazul elevilor;
  • media de absolvire de către solicitant a anului de studiu anterior solicitarii bursei să fie de minim 8,00 și media la purtare, pentru elevi, 10 (zece);
  • media de absolvire de către solicitant a ultimului an de studiu a fost de minim 8,00 si nota de absolvire a examenului de licență minim 8, acolo unde este cazul;
  • solicitantul nu primeşte bursă din partea unei societăţi, organizaţii sau instituţii de stat – alta decât instituţia de învăţământ superior la care a fost admis, pentru studenți/ alta decât bursa de la Ministerul Educației Naționale, pentru elevi – cu excepţia burselor cu caracter social.

În cazul studenţilor aflaţi în anii terminali de studii universitare de licență sau de masterat, tema lucrarii de licenţă/disertaţie trebuie sa aibă legatură cu activitatea Hidroelectrica, este o condiție impusă de societate pentru acordarea bursei.

Studenții/elevii care solicită bursă de la Hidroelectrica trebuie  să completeze o declarație privind relațiile de rudenie sau de afinitate până la gradul IV cu membri ai Directoratului companiei.

Data limită de depunere a dosarului de înscriere este 28.05.2021.

Studenții/elevii selectați pentru interviu vor argumenta, în fața unei comisii,  alegerea făcută din punct de vedere al studiilor şi al abilităţilor practice, interesul și implicarea pentru continuarea studiilor și reuşita în carieră, implicarea în activităţi extracurriculare, potrivit unui anunț al Hidroelectrica.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *