Noi drepturi legale pentru viitorii prosumatori. ANRE a pus în consultare publică un proiect privind revizuirea Ghidului prosumatorului care comercializează energie electrică la preţ reglementat

Publicat pe Categorii Esential, Info Legislativ, Regenerabile, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Noi drepturi legale pentru viitorii prosumatori. ANRE a pus în consultare publică un proiect privind revizuirea Ghidului prosumatorului care comercializează energie electrică la preţ reglementat

Viitorii prosumatori care deţin centrale de producere a energiei din surse regenerabile de energie (E-SRE) cu puterea electrică instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum au noi drepturi pe care le-au obţinut ca urmare a modificărilor la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Astfel, aceștia sunt scutiți de la plata impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din vânzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrică cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice. Nu sunt obligați să depună Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile obţinute din vânzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrică. De asemenea, sunt exceptaţi de la plata contribuțiilor de asigurări sociale la sistemul public de pensii pentru veniturile provenite din vânzarea energiei electrice. Prosumatorii sunt scutiţi și de obligaţia emiterii facturii pentru livrările de energie electrică către furnizori și nu trebuie să țină evidenţe pentru livrările de energie electrică effectuate.

Ca urmare, Ghidul prosumatorului care comercializează energie electrică la preţ reglementat a fost revizuit și ANRE supune consultării publice un proiect în acest sens.

  • Prosumatorii sunt informați și asupra modificărilor operate la Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Astfel, limita de 27 kW puterea instalată pe loc de consum pană la care prosumatorii care deţin unităţi de producere a E-SRE pot vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, la preţul stabilit de Legea nr. 220/2008 a fost modificată la 100 kW. Prosumatorii, persoane fizice, juridice şi autorităţi ale administraţiei publice locale care deţin centrale de producere a E-SRE, precum şi persoanele fizice sau juridice care deţin unităţi de producere a E-SRE sunt exceptaţi de la obligaţia de achiziţie anuală şi trimestrială de certificate verzi pentru energia electrică produsă şi utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.

Urmare a unor modificările la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, prosumatorii pot executa lucrările de montare pe clădiri, anexe gospodăreşti şi pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice şi/sau a panourilor solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic, cu înştiinţarea prealabilă a autorităţilor administraţiei publice locale şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Sistemele fotovoltaice şi/sau panourile solare vor fi susţinute de o structură formată din elemente constructive capabile să asigure stabilitatea întregului ansamblu şi să preia încărcările rezultate din greutatea proprie a acesteia şi a panourilor, precum şi cele rezultate din acţiunea vântului şi a depunerilor de zăpadă.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *