Noi reguli privind eficiența energetică, cresc amenzile până la 200.000 lei. Autoritățile vor organiza campanii de informare și motivare a consumatorilor să utilizeze eficient energia

Publicat pe Categorii Eficienta energetica, Esential, Info Legislativ, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Noi reguli privind eficiența energetică, cresc amenzile până la 200.000 lei. Autoritățile vor organiza campanii de informare și motivare a consumatorilor să utilizeze eficient energia

images
Legea 121 privind eficiența energetică se modifică la un an de la apariție! Ca să scape de o posibilă sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene de către Comisia Europeană, autoritățile române s-au mobilizat și au adus completări/modificări la Legea privind eficiența energetică, o nouă lege în acest sens fiind supusă consultării publice. Totodată, s-a ținut cont de problemele care au fost întâmpinate până acum de toți actorii implicați în implementarea măsurilor de eficiență energetică, după cum susțin reprezentanții Ministerului Energiei și ai ANRE.

Pentru a educa consumatorii mici de energie, inclusiv pe cei casnici, să utilizeze eficient energia, autoritățile vor organiza campanii de informare şi de motivare, se prevede în actul normativ.

Organismele publice sunt încurajate să achiziționeze doar produse, servicii, lucrări sau clădiri cu performanţe înalte de eficienţă energetică, prevederi necesare clarificării modului în care se fac aceste achiziții fiind introduse în noua lege. Pentru a asigura cadrul legal și în același timp o sursă de finanțare a măsurilor de eficiență energetică, au fost formulate modificări ale prevederilor privind organizarea și finanțarea unui fond specializat pentru investiţii în eficienţă energetică.

Pentru încurajarea IMM-urilor, se vor dezvolta programe care vor încuraja realizarea de audituri energetice, precum și punerea în aplicare a recomandărilor acestora.
Referitor la obligația de a se asigura că la contabilizarea economiilor de energie nu se suprapune evaluarea acțiunilor individuale cu evaluarea măsurilor de eficiență energetică a fost introdusă în noua lege o prevedere prin care dubla contabilizare va fi evitată.

Noi contravenții la capitolul privind sancțiunile au fost introduse, pentru a fi asigurată implementarea efectivă a prevederilor cuprinse în Legea nr. 121/2014. Amenzile sunt cuprinse între 5.000 și 200.000 lei . Sumele încasate vor fi utilizate pentru susţinerea unor măsuri de politică de eficienţă energetică, urmând să fie virate în contul fondului specializat pentru investiţii în eficienţă energetică, se precizează în nota de fundamentare a actului normativ.

Operatorii de distribuție implementează sisteme de măsurare inteligentă şi montează contoare inteligente de gaze naturale şi/sau de energie electrică, în conformitate cu Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, doar în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, rezonabil din punct de vedere financiar şi proporţional în raport cu economiile de energie potenţiale, potrivit actului normativ.

La solicitarea operatorilor economici, managerilor energetici, auditorilor energetici și societăţilor prestatoare de servicii energetice, referitoare la elaborarea auditului energetic, s-a definit noţiunea „întregul contur de consum energetic” și s-a stabilit modul de îndeplinire a responsabilităţii privind elaborarea auditului energetic pe întregul contur de consum energetic de către operatorii economici care includ subunităţi consumatoare de energie. Astfel, se va elabora auditul energetic pe 50% din conturul de consum energetic al operatorului economic care înregistrează anual un consum de energie mai mare de 1000 t.e.p.

Operatorii economici au semnalat faptul că realizarea unui audit energetic pe întregul contur de consum energetic nu este eficientă din următoarele considerente: trebuie incluse în conturul de audit instalaţii, echipamente, clădiri care deja au făcut obiectul unei analize energetice şi la care au fost implementate măsuri de eficienţă energetică; implică un cost ridicat. Realizarea unui audit energetic pe 50% din conturul de consum energetic permite operatorilor economici să supună analizei energetice acele echipamente, instalaţii, clădiri care au suficient potenţial de eficienţă energetică astfel încât auditul energetic să fie reprezentativ, rentabil, eficient din punct de vedere al costurilor, permiţând identificarea unor măsuri semnificative prin implementarea cărora să se obţină îmbunătăţirea eficienţei energetice, se precizează în nota de fundamentare a actului normativ.

O altă modificare adusă face referire la operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie sub 1.000 tone echivalent petrol pe an, cu excepţia IMM-urilor, aceștia sunt obligaţi să întocmească la fiecare 4 ani un audit energetic pe un contur de consum energetic reprezentativ, ales de către operatorul economic. Conturul de consum energetic poate fi ales de către operatorul economic, beneficiind şi de consilierea auditorului energetic autorizat.

Reprezentativitatea auditului este asigurată de operatorul economic în funcţie de profilul de consum energetic al acestuia. De exemplu, dacă un operator economic are un consum preponderent de energie termică este mult mai eficientă realizarea unui audit termoenergetic care să identifice acele măsuri de eficienţă energetică care să aducă economii substanţiale de energie. În aceeaşi măsură însă, dacă operatorul economic consideră că realizarea unui audit electroenergetic ar conduce la identificarea unor măsuri care să sporească eficienţa energetică are posibilitatea să aleagă acest tip de audit.

În considerarea acestor modificări s-a avut în vedere şi faptul că în categoria consumatorilor care consuma anual mai puţin de 1000 t.e.p se încadrează şi consumatorii mici de energie, sub 200 t.e.p la care realizarea unui audit energetic complex ar fi ineficientă din punct de vedere al costului raportat la economiile de energie estimate, se argumentează în notă.

Operatorii care au un sistem de management al energiei sau mediului, sunt exceptați de la elaborarea unui audit energetic la fiecare 4 ani

Pe de altă parte, operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie mai mare de 1000 tone echivalent petrol şi care pun în aplicare, după data intrării în vigoare a Legii 121/2014 privind eficienţa energetică, un sistem de management al energiei sau mediului, certificat de către un organism independent în conformitate cu standardele europene sau internaţionale relevante, sunt exceptaţi de la elaborarea unui audit energetic o dată la 4 ani dacă fac dovada că certificarea şi respectiv recertificarea sistemului de management în cauză s-a făcut având la baza un audit energetic elaborat in conditiile prezentei legi.

Completări la cadrul legal au fost aduse și în vederea utilizării sistemelor inteligente de măsurare a energiei electrice pentru economii de energie. Au fost definiți noi termeni: rețea inteligentă, interoperabilitate, s-a înlocuit termenul ”sistem de contorizare inteligentă” cu ”sistem de măsurare inteligentă” pentru asigurarea coerenței legislative.

Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE va asigura cadrul de monitorizare a programelor de măsuri pentru îmbunătățirea eficienței energetice și a rapoartelor de evaluare a potenţialului de creştere a eficienţei energetice a reţelelor de energie electrică şi gaze naturale. Programele se revizuiesc și se transmit, la fiecare doi ani, la ANRE.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *