Raportul ANRE reconfirmă: Rețele electrice, vechi de peste 35 de ani. Operatorilor de transport și distribuție li se cere să aplice programe consistente de retehnologizare şi modernizare a instalaţiilor

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Esential, Investitii / Tranzactii, Opinii / Analize, Semnal
Prima Pagina Energie Electrica si termica Raportul ANRE reconfirmă: Rețele electrice, vechi de peste 35 de ani. Operatorilor de transport și distribuție li se cere să aplice programe consistente de retehnologizare şi modernizare a instalaţiilor

Rețelele electrice sunt învechite și necesită investiții consistente și eficiente. O știe toată lumea, situația fiind reconfirmată și de un Raport al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE.

Sursa foto: Compania Electrica

“Referitor la starea reţelelor electrice, atât ale operatorului de transport al energiei electrice cât și ale operatorilor de distribuție, se constată că o mare parte a instalaţiilor aflate în prezent în funcțiune au durată de funcționare îndelungată, preponderent mai mare de 35 de ani. Se poate constata că doar o mică parte din totalul capacităților energetice aflate în gestiunea operatorilor de rețea a fost reabilitată sau modernizată”, se constată în Raport ANRE ce cuprinde o analiză a calităţii serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, prestate de operatorul de transport şi de sistem, precum şi a calităţii serviciului de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii de distribuţie titulari de licenţă, care dețin concesiunea exclusivă a serviciului de distribuție în cadrul celor opt zone teritoriale ale României.

ANRE recomandă operatorilor de rețea aplicarea unor programe consistente de retehnologizare şi modernizare a instalaţiilor existente. De asemenea, ANRE solicită operatorilor de rețea intensificarea și eficientizarea activităților de mentenanță pentru menținerea instalațiilor electrice în parametrii de funcționare nominali și realizarea unei monitorizări și evaluări adecvate a stării rețelelor.

Luna trecută, cu ocazia prezentării Raportului de activitate a  ANRE pe 2016, parlamentarii s-au arătat preocupați de eficiența și calitatea serviciilor operatorilor de distribuție. Ei au luat la întrebări șefii ANRE cu privire la starea rețelelor, investițiile realizate de distribuitori, reproșându-le că nu se fac referiri în raport cu privire la monitorizarea nivelului de siguranță a rețelelor. Președintele Autorității, Niculae Havrileț, a anunțat că este în curs de finalizare un studiu privind starea rețelelor, realizat împreună cu ACUE.

Citește și: Parlamentarii joacă tare. Aruncă vina pe ANRE pentru „bubele” sectorului energetic

Gradul de realizare a lucrărilor de investiții este extrem de modest. OTS trebuie să ia măsuri în anul 2017 pentru recuperarea lucrărilor întârziate

Iată că la o lună după ședința din Parlament, șefii ANRE se prezintă cu studiul mult așteptat. Referitor la serviciul de transport al energiei electrice şi la serviciile de sistem, se remarcă că gradul de realizare a lucrărilor de investiții este extrem de modest și OTS trebuie să ia măsuri în anul 2017 pentru recuperarea lucrărilor întârziate, se semnalează în documentul Autorității. Totodată, se face precizarea că nivelul lucrărilor de mentenanță a fost în anul 2016 superior celui din anul 2015.

Din punct de vedere al continuității serviciului, s-a înregistrat o degradare a indicatorilor faţă de anii anteriori, cu evidenţierea unei cantităţi de energie electrică nelivrată clienţilor de 224,69 MWh (față de 38,36 MWh în 2015, 82,51 MWh în 2014, respectiv 30,89 MWh în 2013) și un timp mediu de întrerupere de 2,11 min/an (față de valoarea de 0,36 min/an înregistrată în anul 2015, 0,82 min/an în anul 2014, respectiv 0,35 în anul 2013).

Specialiștii ANRE au monitorizat calitatea energiei electrice într-un număr de 52 locații. Față de anul anterior s-a înregistrat un număr crescut al abaterilor de la valorile normate ale calității energiei electrice, ca urmare, ANRE a solicitat OTS o analiză aprofundată și un plan de măsuri care să conducă la îmbunătățirea acestor parametri. De asemenea, ANRE a solicitat extinderea duratei de analiză a calității energiei electrice pe întregul an, acolo unde nu s-a realizat acest lucru.

În ce privește serviciul de distribuţie a energiei electrice, potrivit datelor ANRE, în anul 2016 s-a înregistrat un număr de 9.260.396 utilizatori racordaţi la reţelele electrice din patrimoniul celor opt operatori de distribuţie (OD) titulari de licenţă, concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, în creștere față 2015  (9.187.239). Conform analizei realizate, în perioada 2012 – 2016 se observă o îmbunatățire a valorilor SAIDI pentru întreruperi neplanificate, respectiv o reducere cu cca. 6 % față de valoarea înregistrată în anul anterior. În anul 2016 comparativ cu anii anteriori, se constată depășirea semnificativă a doi parametri – ENS (energia nelivrată) și AIT (timpul mediu de întrerupere), datorată în principal incidentului care a avut loc în zona de rețea Bradu – Stupărei în luna iunie 2016, se menționează în documentul oficial.

Extinderea monitorizării calității energiei electrice, obligatorie din 2017

Specialiștii ANRE au monitorizat și calitatea energiei electrice într-un număr reprezentativ de staţii. Dintre operatorii de distribuție concesionari, Distributie Energie Oltenia a realizat cel mai amplu program de monitorizare a calității energiei, în 65 puncte de analiză. Pentru ceilalți operatori de distribuție se impune extinderea numărului de stații analizate. De asemenea, ANRE solicită extinderea duratei de analiză a calității energiei electrice pe întregul an, acolo unde nu s-a realizat acest lucru.

De notat că, începând cu anul 2017, prin standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice devine obligatorie extinderea monitorizării calității energiei electrice în cel puțin 25 % din stațiile de transformare deținute de OD concesionar.

Din cauza numărului ridicat de depășiri a unor parametri, ANRE solicită desfășurarea de investigații pentru depistarea și eliminarea cauzelor acestora, precum și implementarea unui management orientat spre îmbunătăţirea acestor indicatori de calitate, se precizează în Raport.

Studiul ACUE: Se propune implementarea unui concept de indicator de stare tehnică (IST). Distribuitorii vor face investiţii prudente şi mult mai eficiente

Pentru majoritatea operatorilor de distribuție, peste 50 % din capacitățile energetice au fost puse în funcțiune cu mai mult de 35 de ani în urmă. În ultimii 10 ani, jumătate dintre stațiile electrice de transformare au fost reabilitate, procentul variind între 18 % și 60 %. Alte capacități precum posturile de transformare au fost reabilitate şi/sau reînnoite în proporţie mult mai mică. Pentru aceste instalații, media procentului de reabilitare din ultimii 10 ani este de doar 15 %, variind între operatori de la 7 % până la 34 %, se remarcă în Studiul “ Evaluarea şi monitorizarea reţelelor de distribuţie din Romania”, realizat de ACUE, în colaborare cu elaboratori externi independenţi (societăţile de consultanţă Ciga Energy S.A. şi Poyry Management Consulting Limited). Studiul a luat în considerare date istorice privind rețelele operatorilor de distribuție până la nivelul anului 2014.

Potrivit acestuia, există diferențe semnificative în ceea ce privește caracteristicile generale ale rețelelor gestionate de cei opt operatori de distribuţie precum suprafaţa, numărul și densitatea de clienți deserviţi, lungimea rețelei, proporţia dintre clienții din zone rurale şi urbane, precum şi istoricul dezvoltării acestor reţele. Aceste diferențe structurale contribuie la variații ale performanţelor serviciului prestat de acești operatori, se precizează în document.

Recomandările elaboratorului studiului vizează următoarele aspecte:

  • stabilirea unei metodologii unitare de raportare clar definite care sa includă, pe lângă SAIDI şi SAIFI, AIT, ENS şi numărul exact de clienţi afectaţi, în fiecare fază de remediere a defecţiunilor;
  • verificarea rapoartelor de performanţă ar trebui să fie realizată de o parte independentă, pentru a garanta conformitatea cu metodologia de raportare;
  • implementarea unui concept de indicator de stare tehnică (IST) care să ofere operatorilor de distribuție un instrument puternic de management al activelor şi de asigurare a unor investiţii prudente şi mult mai eficiente precum și un instrument de evaluare a investiţiilor;
  • realizarea unui cadru de implementare a unui proces de management al riscului bazat pe starea tehnică (PMRS), atât pentru prioritizarea necesarului de investiţii cât şi pentru managementul activelor curente, care să se bazeze pe înţelegerea detaliată asupra stării reţelei.

Studiul mai arată că acest mod de abordare privind „starea tehnică a rețelei” a fost implementat deja de operatorii de distribuţie din anumite țări sau sunt în plin proces de implementare, de exemplu Spania, Australia, Marea Britanie şi Canada. Introducerea indicatorului de stare tehnică, împreună cu procesul de management al riscului echipamentelor reţelei, vor promova o bună practică de management al activelor, susțin autorii studiului.

Utilizatorii RED, majoritatea consumatori (clienți finali), sunt racordaţi direct la reţelele electrice de interes public din patrimoniul celor opt OD titulari de licenţă cu contract de concesiune, şi anume societatea e-Distribuţie Muntenia S.A., societatea e-Distribuţie Banat S.A., societatea e-Distribuţie Dobrogea S.A., societatea Distribuție Energie Oltenia S.A., societatea Delgaz Grid S.A.,  Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. (S.D.E.E. Muntenia Nord), Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. (S.D.E.E. Transilvania Nord), Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. (S.D.E.E. Transilvania Sud)

 


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *