Raportul ENTSO-E privind cauzele incidentului din 8 ianuarie, când nord-vestul României a rămas fără curent: O declanșare în cascadă a mai multor echipamente din rețelele României, Croației, Bosniei și Herțegovinei. Insuficientă coordonare operațională, zone sensibile în rețele generate de insuficiența investițiilor

Publicat pe Categorii Esential, Opinii / Analize, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Raportul ENTSO-E privind cauzele incidentului din 8 ianuarie, când nord-vestul României a rămas fără curent: O declanșare în cascadă a mai multor echipamente din rețelele României, Croației, Bosniei și Herțegovinei. Insuficientă coordonare operațională, zone sensibile în rețele generate de insuficiența investițiilor

Insuficienta coordonare operațională existentă la nivel regional în zona de sud – est a interconexiunii continental – europene; insuficienta dezvoltare a unor metodologii de calcul coordonat al siguranței în funcționare și de calcul a capacităților transfrontaliere de interconexiune, cât și a punerii în aplicare a acestora prin intermediul aplicațiilor informatice dezvoltate în cadrul centrelor regionale de coordonare operațională (TSCNET, pentru zona central – europeană, respectiv SELENE – CC pentru zona de sud – est a Europei), precum și existența unor zone sensibile în rețelele de transport din punct de vedere al stabilității statice și dinamice, generate de insuficiența investițiilor în întărirea și dezvoltarea acestor rețele. Acestea sunt principalele concluzii rezultate în urma investigației, din raportul final referitor la evenimentul care a avut loc în rețeaua de transport continental – europeană în data de 8 ianuarie 2021, realizat de Asociația Operatorilor de Transport și de Sistem din Europa (ENTSO-E) a făcut public, în data de 15 iulie 2021.

Pe 8 ianuarie 2021, la ora 14:04 CET (15:04 ora României), pe fondul unui transfer foarte ridicat al energiei electrice dinspre partea de sud-est către cea de nordvest a interconexiunii continental-europene, a avut loc o separare a acestei interconexiuni în două zone separate (zona de sud-est și zona de nord-vest), funcționând la frecvențe diferite. Linia de separație a cuprins instalații din rețelele de transport ale Croației, Serbiei, României și din Bosnia și Herțegovina.

Raportul ENTSO-E scoate în evidență atât cauzele inițiale ale evenimentului – de natură tehnică și operațională – cât și cauze structural și metodologice. În ansamblul său, Raportul pune accent pe lecțiile învățate în urma producerii evenimentului din 8 ianuarie 2021 și pe recomandările rezultate, care stabilesc măsuri și acțiuni pe termen scurt, dar și pe termen lung, privind creșterea nivelul de siguranță în funcționarea rețelelor electrice și dezvoltarea în continuare a regulilor și principiilor de coordonare operațională la nivel regional și la nivel pan-european, precizează Transelectrica.

Potrivit Raportului, incidentul a fost inițiat ca urmare a declanșării prin protecții a cuplei transversale din stația electrica de 400 kV Ernestinovo din sistemul Croației, declanșare care, pe fondul puterilor semnificative tranzitate prin elementele de rețea din zona de sud-est a interconexiunii a condus la supraîncărcarea și declanșarea liniei de 400 kV Subotiça – Novi Sad din rețeaua Serbiei, generând apoi un fenomen de pierdere a stabilității statice și dinamice în funcționarea interconexiunii prin declanșarea în cascadă a mai multor echipamente din rețelele României, Croației și din cea a Bosniei și Herțegovinei.

Raportul final se găsește postat pe website-ul ENTSO-E: Raport Final ENTSO-E – incident

https://www.entsoe.eu/news/2021/07/15/final-report-on-the-separation-of-the-continental-europe-power-system-on-8-january-2021/

Asociația Operatorilor de Transport și de Sistem din Europa (ENTSO-E) a făcut public, în data de 15 iulie 2021, raportul Raportul a fost elaborat de către grupul de experți constituit în conformitate cu metodologia ENTSO-E privind analiza incidentelor din rețeaua de transport, respectiv Incident Classification Scale Methodology, din care au făcut parte reprezentanți ai ENTSO-E, ACER (Agenția europeană pentru coordonarea autorităților de reglementare din domeniul energiei) și ai unor autorități de reglementare naționale.

Raportul este structurat în trei componente (Rezumat introductiv, Raportul principal și Anexa tehnică) și – în cadrul capitolelor sale – tratează următoarele aspecte principale:

• condițiile inițiale din rețea;

• comportarea sistemelor și evoluția dinamică a fenomenului din punct de vedere electric;

• analiza privind managementul operațional al frecvenței;

• coordonarea operațională a operatorilor de transport;

• aspecte privind influența și impactul asupra pieței de energie;

• concluzii și recomandări auxiliare.

De asemenea, raportul este redactat astfel încât în fiecare capitol aferent aspectelor menționate sunt incluse recomandările de bază rezultate în urma investigației fiecăruia dintre aceste aspecte.

Fenomenul în cascadă generat prin redirecționarea fluxurilor de putere ca urmare a declanșărilor din stația Ernestinovo și a liniei din rețeaua de transport a Serbiei a condus la numeroase declanșări prin protecții a unor echipamente din rețeaua de transport din România, practic aceasta fiind cea mai afectată din acest punct de vedere dintre toate celelalte rețele afectate de incident. Sistemul electroenergetic românesc s-a separat în două zone, o mica parte din zona de vest și de nord rămânând conectată la zona de nord-vest a rețelei europene (funcționând la o frecvență mai mică decât cea nominală), iar cea mai mare parte a rămas în funcționare interconectată cu zona de sud-est (funcționând la o frecvență mai mare decât cea nominală).

Restabilirea funcționării normale a celor două zone separate de rețea s-a realizat atât prin acțiuni individuale ale fiecărui OTS, luate imediat după producerea fenomenului de separare cât și prin acțiunile și măsurile coordonate operațional pentru fiecare zonă în parte. Resincronizarea celor două zone s-a realizat la ora 15:07 prin conectarea întrerupătorului cuplei transversale din stația 400 kV Ernestinovo, fiind coordonată de către operatorii din Serbia și Croația.

În acest context, personalul de conducere operativă din cadrul Transelectrica împreună cu cel al operatorilor de distribuție din zonele afectate și cel al producătorilor relevanți din sistem au acționat în mai multe direcții: restabilirea funcționării normale la o frecvență cât mai apropiată de cea nominală în ambele zone ale rețelei separate, realimentarea cât mai rapidă a consumatorilor a căror alimentare cu energie electrică a fost întreruptă, asigurarea condițiilor de reconectare la rețea a unităților generatoare deconectate și refacerea integrității funcționale a rețelelor de transport și distribuție afectate.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *