Românii, despăgubiţi pentru deterioarea electrocasnicelor în caz de supratensiune în reţeaua electrică în max.82 de zile

Publicat pe Categorii Flux energetic, Info Consumatori
Prima Pagina Actual Flux energetic Românii, despăgubiţi pentru deterioarea electrocasnicelor în caz de supratensiune în reţeaua electrică în max.82 de zile

Ce trebuie să facă clienţii casnici ca să fie despăgubiţi pentru deteriorarea receptoarelor electrocasnice în caz de supratensiuni accidentale produse în reţeaua electrică din culpa operatorului de reţea?

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a pregătit o Procedură privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate din culpa operatorului de reţea, documentul fiind supus dezbaterii. Fac excepţie lămpile şi receptoarele electrotermice care nu conţin componente electronice.

În cazul deteriorării aparatelor electrocasnice, în condiţiile menţionate anterior, consumatorul casnic este îndreptăţit să solicite furnizorului de energie electrică să fie despăgubit de operatorul de reţea, direct sau prin intermediul furnizorului de energie electrică, în conformitate cu prevederile procedurii ANRE.

Peste 80 de zile trebuie să aştepte clientul casnic până intră în posesia despăgubirii, potrivit etapelor stabilite în cadrul procedurii.

Paşii de urmat:
– cererea de despăgubire trebuie depusă în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului care a cauzat deteriorarea receptoarelor electrocasnice sau de la data luării la cunoştinţă asupra producerii evenimentului;
– despăgubirile se acordă ori de câte ori un client casnic este prejudiciat;
– termenul de finalizare a investigaţiei operatorului de reţea privind acordarea despăgubirilor este de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de despăgubire de către clientul casnic;
– termenul de realizare a verificării la locul de consum de către operatorul de reţea a celor sesizate de clientul casnic nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii la operatorul de reţea;
– transmiterea de documente justificative privind dreptul de proprietate a aparatelor electrocasnice deteriorate în vederea verificării acestora de către operatorul de reţea şi stabilirea contravalorii despăgubirii furnizorului în termen de 35 de zile de la primirea confirmării că evenimentul care a avut loc în reţeaua electrică a deteriorat receptoarele electrice; termenul de acordare a despăgubirii este de maxim 2 zile lucrătoare de la stabilirea îndeplinirii tuturor condiţiilor de acordare a despăgubirii;
– în cazul în care clinetul documentele de achiziţie şi durata efectivă de utilizare a receptorului electrocasnic deteriorat este mai mică sau egală cu durata medie de utilizare valoarea despăgubirii este egală cu valoarea de achiziţie, proporţional cu diferenţa dintre durata medie de utilizare şi durata efectivă de utilizare, dar nu mai puţin de 50% din valoarea de achiziţie din documentele justificative;
– în lipsa documentelor care atestă valoarea de achiziţie, dacă durata efectivă de utilizare a receptorului electrocasnic deteriorat este mai mică sau egală cu durata medie de utilizare valoarea despăgubirii este egală cu valoarea de piaţă a unui receptor nou cu aceleaşi caracteristici tehnice proporţional cu diferenţa dintre durata medie de utilizare şi durata efectivă de utilizare, dar nu mai puţin de 50% din valoarea receptorului nou;
– în cazul în care durata efectivă de utilizare este mai mare decât durata medie de utilizare a receptorului electrocasnic, valoarea despăgubirii este egală cu 50% din valoarea minima identificată pe piaţă de operatorul de distribuţie ca preţ pentru un produs de bază corespunzător fiecărui tip de receptor electrocasnic.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *